Velvyslanectví České republiky v Abuji

Struktura velvyslanectví

Vedoucí zastupitelského úřadu: PhDr. Pavel Mikeš, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Pro kontakt na vedoucího ekonomického úseku a konzulárního úseku, využijte prosím následující kontakty: tel.: +234/7037571096 a abuja@embassy.mzv.cz.