Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Humanitární pomoc

Při poskytování humanitární pomoci se ČR řídí mezinárodními humanitárními principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti s důrazem na respektování mezinárodního humanitárního práva, uprchlického práva a lidských práv. Humanitární pomoc zahrnuje jak okamžitou reakci, tak následnou pomoc při obnovování základních životních podmínek až do dvou let od vypuknutí krize.

PŘEHLED HUMANITÁRNÍ POMOCI V ETIOPII A JIŽNÍM SÚDÁNU V LETECH 2000-2013

Zaměření humanitární pomoci Realizátor Oblast Rok Částka (Kč)
Humanitární pomoc obětem válečného konfliktu mezi Etiopií a Eritreou. OCHA Etiopie 2000 1 788 839
Humanitární pomoc obětem hladomoru. WFP Etiopie 2000 1 165 380
Humanitární pomoc obětem sucha. Státní komise pro koordinaci humanitární pomoci Etiopie 2002 1 233 200
Humanitární pomoc zaměřená na uprchlíky bydlící na Etiopském území. UNHCR Etiopie 2006 2 000 000
Humanitární pomoc obětem sucha - dodání pitné voda a hygienických potřeb. Člověk v tísni Alaba, Etiopie 2008 2 000 000
Humanitární pomoc zaměřená na Eritrejské uprchlíky bydlící na Etiopském území. UNHCR Etiopie 2009 5 000 000
Snižování negativních vlivů periodicky se opakujícího sucha na zdroje obživy obyvatel regionu Somali Člověk v tísni Region Somali, Etiopie 2010 1 900 000
Zvýšit šance na přežití pro pastevce a zemědělce Charita ČR Shinille zóna, Somali Region, Etiopie 2011 2 000 000
Humanitární pomoc Somálským uprchlíkům zaměřená na poskytnutí jídla, vody a základní zdravotní a materiální pomoci. Člověk v tísni Gode zóna, Somali Region, Etiopie 2011 2 000 000
Obnova pasteveckých živností v jižní Etiopii zničených v důsledku sucha 2011 Člověk v tísni Borena, Oromiya Region, Etiopie 2012 2 000 000
Zajištění vodních zdrojů pro komunity v oblasti Garilee a Dhabab, Etiopie ADRA ČR Garilee a Dhabab, Etiopie 2013 2 000 000
Zajištění zdravotní péče a základních zdrojů obživy pro navrátilce, Jižní Súdán Člověk v tísni Jižní Súdán 2013 2 000 000
Obnova a posílení zdravotní a nutriční péče o matky, novorozence a děti do 5 let v kraji Terekeka, Jižní Súdán MAGNA Děti v tísni Terekeka, Jižní Súdán 2013 2 000 000
Celková výše humanitární pomoci do r. 2013 (v Kč) 21 087 419