Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rozvojová spolupráce

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) působí Česká republika v Etiopii ve větší míře od roku 2001. Hodnota projektů ZRS ČR realizovaných v Etiopii v letech 2000-2013 dosáhla 161 mil. Kč. Hlavní české rozvojové aktivity směřovaly do vzdělávání, zásobování vodou a v menší míře také do zemědělství a sociálního rozvoje.

Za velice zdařilou rozvojovou spolupráci v minulosti lze považovat dlouholetou podporu budování kapacit Etiopské geologické služby (Geological Survey of Ethiopia – GSE), která se během posledních 10 let soustředila na mapování podzemních vodních zdrojů v mnoha částech Etiopie. Další významný úspěch v minulosti zaznamenala ZRS ČR v oblasti vzdělávání, kde stovky učitelů profitovaly z výukového programu zavádění moderních vyučovacích metod na základních a středních školách a byl vytvořen Manuál moderních vyučovacích metod v anglickém a amharském jazyce, který byl oficiálně certifikován etiopským ministerstvem školství.

V květnu 2010 byla českou vládou Etiopie vybrána mezi pět prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (vedle Etiopie jsou to také Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Mongolsko). V návaznosti na toto rozhodnutí bylo 4. října 2011 podepsáno Memorandum o porozumění o rozvojové spolupráci (Memorandum of Understanding on Development Cooperation) mezi etiopským Ministerstvem financí a hospodářského rozvoje a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Nedílnou součástí memoranda je bilaterální Program rozvojové spolupráce na období 2012-2017, kde jsou jako hlavní sektory rozvojových aktivit stanoveny vzdělávání, zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace, zemědělství, lesnictví a rybolov a prevence katastrof a připravenosti na jejich řešení. Česká rozvojová spolupráce s Etiopií se soustředí převážně do Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky sestává z následujících nástrojů:

·                  Bilaterální projekty

·                  Trilaterální projekty

·                  projekty Aid for Trade

·                  Humanitární pomoc

·                  Malé lokální projekty

·                  Stipendia