Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydání náhradního cestovního dokladu

Čeští občané mohou o náhradní cestovní doklad požádat v Etiopii na Velvyslanectví ČR v Addis Abebě, v ostatních nerezidentních zemích pak na jakémkoli zastupitelském úřadě členských států Evropské unie.

Účel a platnost

Zastupitelský úřad vydává cestovní průkaz (tzv. náhradní cestovní doklad) na žádost občana ČR, kterému byl cestovní doklad v zahraničí odcizen nebo zničen, který cestovní doklad ztratil nebo poškodil, anebo který nebyl držitelem cestovního dokladu, popřípadě v dalších odůvodněných případech.

Cestovní průkaz se občanovi ČR vydá k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do ČR.

V zemích, ve kterých nemá ČR diplomatické zastoupení, mají občané ČR právo na konzulární ochranu včetně vydání náhradního cestovního dokladu zastupitelským úřadem kterékoli jiné členské země EU. Více informací naleznete zde.

Náležitosti k vydání cestovního průkazu

- čitelně a úplně vyplněná žádost

- doklad totožnosti, není-li z něj zřejmé státní občanství ČR, pak i doklad o státním občanství ČR

- dvě identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35x45 mm s hladkým povrchem, postavené na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy, zobrazující občana v předním čelném pohledu a ukazující jeho hlavu a ramena, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části od očí k bradě min. 13 mm a vzdáleností mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie min. 2 mm (fotografie musí odpovídat skutečné podobě občana, mohou být černobílé nebo barevné s bílým a světlemodrým pozadím, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev).

Pro účely žádosti o vystavení cestovního průkazu lze totožnost ověřit i na základě podkladů, např. fotokopie dokladů totožnosti, řidičského průkazu či jiného průkazu. Totožnost může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR.

Státní občanství ČR lze doložit: občanským průkazem ČR nebo cestovním dokladem ČR nebo osvědčením o státním občanství ČR, příp. vysvědčením o právní způsobilosti uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden.