Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Keňa - perspektivní trh pro české firmy

Ekonomický růst subsaharské Afriky v posledních letech láká do této oblasti čím dál více investorů. Zvláštní pozornost si však zaslouží Keňa, která znovu nabývá politickou stabilitu a soustředí se na rozvoj ekonomiky. Má výhodu strategické pozice ve východní Africe a rostoucí ambice stát se technologickým, výrobním a logistickým centrem regionu. Řadu příležitostí může země nabídnout i českým firmám.

V roce 2008 Keňu paralyzovaly povolební násilnosti, ale letos v březnu již země zvládla nové prezidentské a všeobecné volby relativně bez problémů. Politická nejistota ještě loni způsobila, že zahraniční a místní investice v zemi klesly o 61 %. Nyní však Keňa láká investory na nové projekty ve snaze zvýšit průmyslovou výrobu a diverzifikovat export.

Ekonomika Keni je nejvyspělejší ve východní Africe a ročně roste kolem 5 %. Značnou část keňského HDP tvoří zemědělství, jež také zaměstnává většinu lidí. Dvě třetiny HDP pokrývají služby, které zažívají růst díky rozvoji cestovního ruchu a informačních technologií. Obchodní příležitosti související s předpokládaným dynamickým rozvojem nyní nabízejí oblasti energetiky, infrastruktury a stavebnictví, informačních a komunikačních technologií (ICT):

 

-          Prostřednictvím implementace programu Vision 2030 hodlá Keňa v příštích letech vytvořit moderní ekonomiku, která bude vykazovat 10% růst ročně. Součástí plánu je zlepšení dopravní a energetické infrastruktury. Investice mají směřovat například do energovodu, který propojí severokeňský přístav Lamu s jihosúdánskou Jubou, jižní Etiopií a v čase také Ugandou.

-          Železniční infrastruktura ve východní Africe je velmi zanedbaná a Východoafrické společenství (EAC – Keňa, Tanzanie, Rwanda, Uganda a Burundi) hodlá letos zahájit postupnou rekonstrukci celé sítě, která zlepší dopravní spojení regionu, včetně napojení Etiopie, Jižního Súdánu a DR Kongo. Předpokládané náklady zhruba desetileté rekonstrukce a budování nových tras se pohybuje kolem 29 miliard dolarů. Železniční tratě budou mít standardní rozchod 1.435 mm, tudíž i české firmy se budou moci uplatnit. Další prostředky mají směřovat také do oprav silnic a výstavby nových komunikací.

-          Výroba elektřiny a energetické sítě v Keni v posledních letech doznaly jistého rozvoje, ale stále zdaleka nepokrývají veškerou poptávku v zemi. Keňa proto plánuje investovat stovky milionů dolarů do rozvoje nových přenosových sítí a staveb nových elektráren. Zhruba polovinu keňské elektřiny vyrábějí vodní zdroje, 37 % výroby zajišťují termální elektrárny a 12 % tvoří geotermální zdroje. Podíl ostatních obnovitelných zdrojů je zanedbatelný a Keňa proto chce zvýhodnit podmínky pro malé solární zdroje a bioplynové stanice, které by mohly zásobovat energií vesnické oblasti. Do roku 2016 má být v zemi mj. vybudováno 11 nových geotermálních elektráren, což si vyžádá průzkumné vrty a dovoz specializovaných strojírenských technologií. Celková instalovaná kapacita elektrických zdrojů v Keni nyní činí 1.600 MW, do roku 2016 se má zvýšit na 3.000 MW.

-          V Keni byla také v posledních letech objevena významná naleziště ropy a zemního plynu. Jen letos má být investováno 300 milionů dolarů do průzkumu nových ropných vrtů. Zahraniční těžaři v Keni již provozují desítky vrtů a vláda průběžně nabízí v tendrech těžbu nových nalezišť. Zahraniční firmy se stále více zapojují také do těžby uhlí. Díky bohatým zásobám nerostných surovin a ambiciózním investicím do energetiky se Keňa vedle Tanzanie stává energetickým lídrem východoafrického regionu a buduje nové rafinerie, ropovody, plynovody a nádrže pro ropné produkty. Nezbytným doplňkem pro rozvoj tohoto sektoru bude také modernizace hlavního východoafrického přístavu v Mombase.

-          Telekomunikační sektor v Keni zažívá v posledních letech prudký rozvoj díky rostoucí střední třídě. Mobilní telefon má většina obyvatel a stabilně roste také počet uživatelů internetu. Velmi rozšířen je systém mobilního placení.

-          Jako lídr v oblasti ICT se Keňa chce stát technologickým centrem východní Afriky a plánuje na jihovýchodě od Nairobi výstavbu tzv. keňského Silicon Valley, tedy Konza Techno City za 10 miliard dolarů. Město má sloužit jako centrála pro místní i zahraniční ICT firmy a podnikatelské start-up projekty v technologické oblasti. Součástí města budou i rezidenční a rekreační oblasti, většina prostředků na výstavbu města by měla jít ze soukromých zdrojů.

Průmysl v Keni nyní zaostává za dynamicky rozvíjejícím se sektorem služeb. Těžba nerostných surovin společně s investicemi do infrastruktury by však měly průmyslovou výrobu rozhýbat. Keňa chce také zlepšit potravinářský, textilní a chemický průmysl, a domácí produkcí nahradit drahé dovozy. Ve všech těchto oblastech je potenciál pro zapojení českých firem.

 

Světová banka stále hodnotí Keňu jako poměrně obtížné místo pro podnikání – mezi problémy patří korupce a místy přebujelá byrokracie. Přesto patří Keňa mezi nejperspektivnější ekonomiky v subsaharské Africe a se znovunabytím politické stability by bylo chybou tuto zemi opomíjet. České firmy se mohou angažovat v keňské energetice například dodávkami zařízení pro vodní a jiné elektrárny, výstavbou distribučních soustav, rafinérií či skladovacích nádrží. V potravinářství je poptávka po balících linkách, lisovnách či pivovarech. V zemědělství lze nabídnout stroje a technologie.

Předpokladem pro větší úspěch českých firem v Keni je však nutnost se do regionu vydat a získat potřebné domácí kontakty v soukromém sektoru. Současně je nutné nesoustředit se pouze na dodávky či subdodávky výrobků a technologií, ale zvážit i zakládání společných podniků či jiné formy spolupráce. Nabádá k tomu i fakt, že Afrika bude v příštích dvaceti letech s největší pravděpodobností regionem s nejvyšším a stabilním ekonomickým růstem.

Poroste také vnitroafrický trh pro zhruba jednu miliardu obyvatel. Poloha Keni, která je vstupní branou pro země Východoafrického společenství (140 mil. obyvatel), ale také do Jižního Súdánu, DR Kongo a potenciálně Etiopie, bude přát společným investičním projektům, jež budou dlouhodobě generovat ekonomický profit. České firmy mají v řadě oborů schopnost vhodné projekty nabídnout, o to více, když trhy v EU zpomalují a v nejbližších letech nelze očekávat jejich výraznější oživení. Investiční a exportní aktivity českých firem v těchto třetích zemích mohou český zahraniční obchod mimo EU vhodným způsobem diverzifikovat.