Velvyslanectví České republiky v Alžíru

česky  français 

rozšířené vyhledávání

Informace o uzavírání sňatku v České republice

sňatek v ČR

Na úvod si dovolujeme upozornit, že mezinárodní dohoda mezi Alžírskem a ČR neumožňuje uzavřít sňatek mezi občanem ČR a občanem ADLR na velvyslanectví ČR v Alžíru. Zájemci o sňatek mají možnost jej uzavřít buď v Alžírsku (doporučujeme předem pečlivě prostudovat alžírský rodinný zákoník) či v ČR.

Uzavření sňatku v ČR :

Termín svatebního obřadu musí být předem dohodnut s konkrétním matričním nebo církevním úřadem v České republice. Zde lze také získat detailnější informace o uzavírání sňatku. Litujeme, že Vám pracovníci velvyslanectví nemohou poskytnout podrobnější údaje a instrukce.

České matriční úřady zpravidla požadují předložení následujících dokumentů:

  • Rodný list úplný.

  • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

  • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství v případě osob rozvedených nebo osob,jejichž manželství bylo zrušeno.

  • Úmrtní list manžela/manželky v případě ovdovělých osob.

  • Potvrzení české cizinické policie o legálnosti pobytu cizince v ČR.

Cizojazyčné dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka. Pokud ženich či nevěsta nehovoří česky, při svatebním obřadu je vyžadována přítomnost soudního tlumočníka.