Velvyslanectví České republiky v Alžíru

česky  français 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta ČR - informace pro voliče

(Archivní článek, platnost skončena 10.02.2013.)

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil dne 1. října 2012 svým rozhodnutím přímou volbu prezidenta ČR a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013. Případné druhé kolo voleb se bude konat v pátek a sobotu 25. a 26 ledna 2013, a sice v případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování při uvedených volbách je možné i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Volby proběhnou také na ZÚ Alžír.

 

K volbám na ZÚ Alžír

 

Přímá volba prezidenta České republiky (1. kolo) se bude konat na ZÚ Alžír v pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013. V pátek 11. ledna 2013 hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, v sobotu 12. ledna 2013 hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času.

Případné druhé kolo voleb se bude konat v pátek a sobotu 25. a 26 ledna 2013. Hlasování začíná v pátek 25. ledna 2013 ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, v sobotu 26. ledna 2013 hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času.

Po příchodu do volební místnosti je volič povinen prokázat zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby měl volič u sebe v den voleb potřebné doklady.

 

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

 

Voliči pobývající dlouhodobě v zahraničí mohou požádat ZÚ o zápis do zvláštního seznamu voličů. Písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být podána osobně nebo doručena na ZÚ nejpozději v neděli 2. prosince 2012. Písemné žádosti o zápis, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, což je 2. prosince 2012. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbě prezidenta České republiky ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.

 

Vydání voličského průkazu na ZÚ

 

Dnem vyhlášení volby prezidenta republiky začala plynout lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu. V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Alžír, může požádat ZÚ o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 4. ledna 2013) nebo osobně do okamžiku zavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 9. ledna 2013). ZÚ může voličský průkaz předat nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 27. prosince 2012), a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu.

 

Volba na ZÚ na voličský průkaz pro občany ČR pobývající krátkodobě v zahraničí

 

Voliči pobývající krátkodobě v zahraničí mohou volit na ZÚ při volbě prezidenta na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je dotčený volič zapsán.

 

Oznámení ZÚ o době a místě konání volby prezidenta republiky

 

Podrobné informace o volbě prezidenta republika jsou umístněny na níže uvedených webových stránkách:

Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz

přílohy

Volby_prezidenta_CR_2013.pdf 598 KB PDF (Acrobat dokument) 31.12.2012