Velvyslanectví České republiky v Alžíru

česky  français 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cena Václava Havla za lidská práva

(Archivní článek, platnost skončena 03.06.2014.)

Cena Václava Havla za lidská práva, oceňující výjimečné počiny občanské společnosti v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo kontinent, je udělována každoročně Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a s Nadací Charty 77.

O ceně

Cena Václava Havla za lidská práva, oceňující výjimečné počiny občanské společnosti v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo kontinent, je udělována každoročně Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a s Nadací Charty 77.

Cena je udílena na počest, dramaturga, disidenta a bývalého prezidenta Václava Havla. Cena je určena pro kandidatury jednotlivců, nevládních organizací či institucí zabývajících se ochranou lidských práv. Je spojena s finanční odměnou ve výši 60 000 €, trofejí a čestným diplomem.

Cena Václava Havla za lidská práva byla slavnostně ustanovena 25.března 2013 v Praze podpisem Dohody o spolupráci předsedou Parlamentního shromáždění Rady Evropy panem Jean-Claudem Mignonem, ředitelkou knihovny Václava Havla paní Martou Smolíkovou a předsedou řídícího výboru Nadace Charty 77 panem Františkem Janouchem. Ceremoniálu slavnostního podpisu ze též zúčastnil ministr zahraničních věcí České republiky pan Karel Schwarzenberg.

Cena Václava Havla za lidská práva nahrazuje Cenu Parlamentního shromáždění Rady Evropy za lidská práva, jež byla udělována od roku 2007 každé dva roky. Prvním oceněným byl British Irish Human Rights Watch v roce 2009 a v roce 2011 ocenění získala ruská nevládní organizace Sdružení proti mučení.

Kandidáti na cenu

V potaz jsou brány kandidatury všech jednotlivců, nevládních organizací či institucí zabývajících se ochranou lidských práv.

Podání kandidatur

Všechny kandidatury musí být doručeny Generálnímu tajemníkovi Parlamentního shromáždění Rady Evropy a musí obsahovat doporučení minimálně pěti patronů (různých od doporučení nominovaného), jejichž podpisy budou zaznamenány na zvláštním formuláři dostupném na internetové stránce Ceny Václava Havla za lidská práva.

Kandidatury musí rovněž obsahovat detailní popis počinu kandidáta k ochraně a boji za lidská práva se zmínkou výjimečnosti daného počinu.

Ke všem kandidaturám musí být přiložena patřičná dokumentace. Žádost může být podána v jednom ze dvou oficiálních jazyků Rady Evropy: angličtině či francouzštině.

Výběrová komise

Výběrová komise je složena z Předsedy/kyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy či z osoby jím/jí pověřenou a dále pak šesti nezávislými osobami (nesmějící být výkonnými členy Parlamentního shromáždění) uznávanými pro jejich morální kvality a znalost v lidskoprávní oblasti.

Tato šestice nezávislých expertů je jmenována na dobu dvou let, kterou lze dvakrát prodloužit.

Komisi předsedá Předseda/kyně Parlamentního shromáždění či osoba jím/jí určená.

První tři osoby jsou jmenovány na návrh Kanceláře Parlamentního shromáždění a zbylé tři poté Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.

Výběrová komise se zabývá kandidaturami a předběžně vybírá tři kandidáty, jejichž jména předloží Kanceláři Parlamentního shromáždění. Po informování Kanceláře výběrová komise určí laureáta ceny pro daný ročník.

Slavnostní předávání ceny

Slavnostní předávání ceny se uskuteční ve Štrasburku, v pondělí, během podzimního plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy na konci září či na začátku měsíce října.

Jméno laureáta/ky je vyhlášeno Předsedou Parlamentního shromáždění. Bývalá první dáma České republiky a vdova po Václavu Havlovi, paní Dagmar Havlová, je přítomna slavnostnímu předávání.

Konference na počest laureáta/ky

Po předání ceny uspořádá Knihovna Václava Havla v Praze mezinárodní konferenci na počest držitele/ky Ceny Václava Havla za lidská práva.

Kalendář pro rok 2013

30. června 2013: nejzazší termín pro zaslání kandidatur

srpen 2013: zasedání výběrové komise v Praze a výběr seznamu tří kandidátů. Jména předběžně jmenovaných kandidátů jsou oznámena Předsedou/kyní Parlamentního shromáždění

29. září 2013: druhé zasedání výběrové komise ve Štrasburku a výběr laureáta ze seznamu tří kandidátů

30. září 2013: slavnostní předávání ceny ve Štrasburku během podzimního plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Více informací naleznete na:

Cena Václava Havla za lidská práva
Sekretariát: hrprize.pace@coe.int; tel: +33 3 90 21 48 27.