Velvyslanectví České republiky v Ankaře

PhDr. Václav Hubinger CSc., velvyslanec

Václav Hubinger

 

 

Václav Hubinger, PhDr., CSc., 14.10.1949, Praha

Ženatý, manželka Helena, dvě dospělé děti

 

Zaměstnání:

-         1976 - 77:  Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha

-         1977 - 89:  Encyklopedický institut, ČSAV

-         1989 - 94:  vědecký pracovník, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1990-93 zástupce ředitele)

-         1991- 93:  přednášky na katedře Etnologie,  Filozofická fakulta UK a katedra sociologie,

Fakulta sociálních věd UK

-         1994 - 96: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, poradce náměstka ministra

-         1996 – 2000: velvyslanec v Portugalsku

-         2000 – 2001: ředitel odboru států Asie a Pacifiku

-         2002 – 2003: velvyslanec v Keni (rezidentní), Tanzanii, Ugandě, Rwandě, Burundi, Somálsku,

na Seychelských ostrovech a Komorských ostrovech, stálý představitel ČR v agenciích OSN

se sídlem v Nairobi (UNEP a Habitat)

-         2003 – 2008:  velvyslanec v Brazílii

-         2008 – 2009: ředitel kanceláře strategie, analýz a projektového řízení

-         2010 – velvyslanec v Turecku

 

Vzdělání:

-         1968-74, Filozofická Fakulta UK, indonéština-etnologie

-         1980 PhDr.,  Filozofická fakulta UK

-         1989 CSc. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV

Jazyky: angličtina, portugalština

 

Řády:

            Gran Cruz de Rio Branco, 2008

 

Akademické aktivity:

       Redakční rady:1993‑96 Social Anthropology-Anthropologie Sociale (časopis Evropské asociace sociálních antropologů); 1990-98 Český  lid (etnologický časopis); 2008-09 Mezinárodní politika; 1993-96  člen výkonného výboru Evropské asociace sociálních antropologů; 1992-94 člen výkonného výboru Evropské asociace pro studium jihovýchodní Asie; člen rady Centra interdisciplinárních studií UK; 1991-93 člen Americké etnologické společnosti (AAA  Fellow); 1992 – člen Royal Inst. of Linguistics and Anthropology (Leiden),  1991- člen Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (LSE, Londýn).

Pobyty a přednášky v zahraničí:

-         1991, únor-březen:Visiting Fellow, Centre of Southeast Asian Studies, Univ. of Kent,  Canterbury

-         1991, březen: School  of  Oriental  and African Studies (London University)

-         1992, únor: Inst. of Anthropology, Copenhagen Univ., Dánsko

-         1993, červen: Salzburg Seminar (Ethnicity, Cultures, and the Making of Nations)

-         1993, listopad: hostující profesor a ředitel studií, EHESS, Paříž

-         1994, květen: Institut für Völkerkunde, Basel Univ., Švýcarsko

-         1994, srpen a 1995, září: Mezinárodní letní etnologická škola, Piran, Slovinsko

-         1994, září a 1995, září: Mezinárodní letní škola, Academia Istropolitana, Bratislava

-         1998, leden: Instituto de Ciencias Sociais, Universidade de Lisboa, Portugalsko

Publikace (výběr):

Grasping  the  Changing  World:  Anthropological  Concepts in a Postmodern  Era (red. a

   úvod). London, New York: Routledge,  1996 

- The present as a bridge between the past and the future. In: V. Hubinger, ed., Grasping the

  Changing  World: Anthropological Concepts in a Postmodern Era. New York, London:

  Routledge, 1996

- Zamyšlení nad evropanstvím. In: Evropská dimenze ve vzdělávání a přípravě  učitelů.  Sborník referátů a informací z interdisciplinárního kolokvia, Praha 6.-7. 2. 1996, str.102-107.  Praha: PedFUK, 1996

- Czech  and  Slovak  Republics  (spoluautor  A.  Lass);  in:  European Anthropologies: A Guide to the Profession. Volume I, Ethnography, Ethnology,  and Social/Cultural  Anthropology, pp.  12-13. Ed. by Susan C.  Rogers, Thomas M. Wilson,  Gary W. McDonogh. Arlington: American Anthropological Association, 1996

- Lidojedství,  Praha: Public History, 1996

- Anthropology and Modernity. International Social Science Journal 154 (December 1997), str. 527-536

- Přemítání vysloužilého ovocnáře. Český lid 2005 (diskuse o předmětu sociální antropologie v kontextu sociálních věd v ČR)

- Encyklopedie diplomacie, Praha: Libri, 2006

- Jižní Amerika – sourozenec Evropy. Mezinárodní politika XXX , 8/2006, pp. 7-9

- Brazílie v Africe a Afrika v Brazílii. Mezinárodní politika XXXI, 5/2007, pp. 14-16

- Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, koeditor a spoluautor. Praha: Mladá fronta 2007