Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Automobilka Hundayi Motor Co. upevňuje své pozice v Turecku - možné implikace pro české exportéry

(Archivní článek, platnost skončena 08.06.2013.)

Shrnutí: Jihokorejská automobilka Hyundai, mající již šest výrobních základen mimo Korejskou republiku, a to v USA, Číně, Indii, Ruské federaci, Turecku a České republice, oznámila, že hodlá v Turecku v horizontu 18 měsíců investovat 607 mil. USD s cílem zdvojnásobit svou roční výrobní kapacitu v místě a produkovat tak 200 tis. ks nových vozů. Vládní entity náležitě mediálně podpořily tento počin, který dle jejich prohlášení je přímým důsledkem úspěšné vládní politiky nedávno publikovaných investičních pobídek. Možná rodící se Dohoda o volném obchodu mezi Tureckem a Korejskou republikou, bude v budoucnu (otázkou kdy) znamenat faktické snížení cenových vstupů jihokorejských subdodavatelů dílů místní pobočce automobilky o 15% (importní clo). Tento fakt by měly brát na zřetel české exportní subjekty, nicméně navýšení produkce automobilky v Turecku může generovat i nesporné příležitosti pro české subdodavatele v tomto segmentu.

Hyundai Motor Co., která má šest výrobních základen mimo Korejskou republiku, a to v USA, Číně, Indii, Rusku, Turecku a České republice, v r. 2011 celosvětově prodala 4,06 mil. vozů. Společnost zaměstnává více než 80.000 pracovníků po celém světě a nabízí plnou výrobní řadu osobních vozů včetně SUV a užitkových vozidel. Hyundai Assan Turecko vyrobila od počátku vstupu na místní trh, tj. před 15 lety, více než 700 tis. vozidel, přičemž exportní výkon firmy za toto období činil v nominálním vyjádření více než 4 mld. USD.

Ali Kabar, CEO Kibar Holding, partner Hyundai Assan Turecká republika, oznámil dne 17.5.20102 na slavnostním tiskové konferenci ku příležitosti spuštění výroby modelu vozu Hundai i20 ve výrobní závodě automobilky v Izmitu na severozápadě Turecka, že jihokorejská automobilka a její místní partneři hodlají v Turecku investovat 607 mil. USD za účelem zvýšení stávající roční produkce vozů Hundayi ze 100 tis. ks na 200 tis. ks nových vozidel. Z celkové výše investice ve výši 607 mil. USD bude portfolio jednotlivých partnerů tvořeno vkladem jihokorejské automobilky Hundayi Motor Co. ve výši 382 mil. USD, dále vkladem tureckých subdodavatelů ve výši 121 mil. USD a 104 mil. USD, které budou generovány čtyřmi jihokorejskými subdodavatelskými průmyslovými podniky. Produkce modelu Hundayi i20 by měla ročně dosáhnout hodnoty 70 tis. ks vozidel a tvoří tak majoritní část avizovaného nárůstu produkční kapacity automobilky.

Jednotlivé kroky spjaté s avizovanou investicí chce automobilka realizovat v horizontu 18 měsíců, během nichž zaměstná dalších 750 pracovníků. V návaznosti na připravovanou investiční akci bude automobilka Hundayi Assan schopna obstarat až 67 procent svého vstupu v tuzemsku. Současně tato investice generuje silnější exportní potencionál a schopnost automobilky penetrovat i nové trhy v Africe, na BV a Turkických republikách, přičemž Hyundai Assan plánuje exportovat až 94 procent produkovaných automobilů v Turecku. Zvýšení roční produkce je zejména determinováno rostoucí poptávkou po vozech Hundayi v segmentu A a B. S počátkem navýšení roční produkce (od r. 2014) představitelé automobilky v Turecku predikují roční obrat ve výši 2 mld. USD.

Závěr: Jak vyplývá z posledního vývoje, první čtyři měsíce r. 2012 nebyly pro turecký automobilový průmysl a jeho exportní výkony zrovna příhodné. Export vozidel meziročně za leden až duben 2012 vykázal pokles o 8% a dosáhl hodnoty 2,18 mld. USD. Nesporným důvodem je klesající absorpce a poptávka na evropských trzích. Naopak dynamicky se rozvíjejí trhy v Turkických republikách (meziročně v04/2012: +30%) a Africe (meziročně v04/2012: +42%), nicméně v nominálním vyjádření jde stále ještě o marginální objemy (Turkické republiky: 33 mil. USD, africké trhy: 111 mil. USD).

Nedílnou součástí prohlášení, která byla náležitě „mediálně ošetřena“ a pečlivě multiplikována tureckými vládními entitami, bylo jimi prezentované vysvětlení, že se automobilka rozhodla k investici na základě nedávno zveřejněného, nicméně dlouhodobě avizovaného vládního balíku incentiv (viz naše č.j. 487/2012-Ankara z 13.4.2012). Není tajemstvím, že vládní entity náležitě a s radostí prezentují další příliv FDI, tolik potřebných pro enormní potřeby rostoucí ekonomiky a financování rostoucího deficitu CAD, a kladou toto do přímé souvislosti s publikovaným balíkem vládních investičních pobídek. V tomto konkrétním případě automobilky Hundayi bude dle současných pravidel vládních pobídek refundace tureckou vládou investorům činit 5% jejího celkového objemu.

Podstatným okamžikem však je rodící se Dohoda o volném obchodě mezi Tureckem a Korejskou republikou, která je na agendě obou států, a která v budoucnu (otázkou kdy) bude znamenat faktické snížení cenových vstupů jihokorejských subdodavatelů dílů místní pobočce automobilky, a to o 15% (importní clo). Tento fakt by měly brát na zřetel české exportní subjekty dodávající díly automobilce. Na druhé straně bude nespornou příležitostí, snad i pro případné české exportéry, rapidní navýšení produkce automobilky v Turecku, což by nemělo zůstat stranou jejich zájmu.