Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Autorizace ČR jako země oprávněné k vývozu živého skotu do Turecka - významná exportní příležitost pro české subjekty

(Archivní článek, platnost skončena 24.05.2013.)

ZÚ Ankara s potěšením sděluje, že dle velmi čerstvého rozhodnutí Ministerstva potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby Turecké republiky byla Česká republika zařazena mezi země, které jsou oprávněny importovat živý skot do Turecka a byly tak fakticky splněny podmínky pro dovoz výkrmového, jatečného a plemenného skotu z České republiky do Turecké republiky. Zařazení České republiky na seznam oprávněných zemí k dovozu živého skotu do Turecka generuje významné exportní příležitosti pro české subjekty.

Shrnutí: ZÚ Ankara s potěšením sděluje, že dle velmi čerstvého rozhodnutí Ministerstva potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby Turecké republiky byla Česká republika zařazena mezi země, které jsou oprávněny importovat živý skot do Turecka a byly tak fakticky splněny podmínky pro dovoz výkrmového, jatečného a plemenného skotu z České republiky do Turecké republiky. Zařazení České republiky na seznam oprávněných zemí k dovozu živého skotu do Turecka generuje významné exportní příležitosti pro české subjekty.

Tímto pozitivním rozhodnutím se završila dlouhodobá snaha a úsilí Státní veterinární správy ČR, případných českých exportérů skotu a ZÚ Ankara o splnění technických a administrativních podmínek pro dovoz českého skotu do Turecka. Ledy se pohnuly po realizované inspekci Ministerstva potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby Turecké republiky v ČR konané dne 12.4.2012. Inspekce konstatovala, že české chovy splňují technické podmínky k importu živého skotu do Turecka.

Byť ZÚ Ankara několikrát urgoval turecké entity o oficiální zaslání výsledků inspekce a o sdělení data od kdy je ČR oprávněna importovat živý skot do Turecka, odpověď jsme neobdrželi do dnešního dne. Podstatným a relevantním faktem potvrzujícím splnění podmínek dovozu výkrmového, jatečného a plemenného skotu z České republiky do Turecké republiky je skutečnost, že od 14.5.2012 figuruje ČR na webové stránce Ministerstva potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby Turecké republiky (http://www.gkgm.gov.tr/birim/hayvan_urun_sinir/faaliyet/damizlik_besilik_kasaplik_sigir_izinliulkeler.html) na seznamu zemí oprávněných importovat živý skot do Turecka (viz příloha). 

Turecko praktikuje z ochranářských důvodů selektivní zákaz dovozu hovězího masa a živých zvířat ze zemí EU, a to s odůvodněním zavlečení nákazy. Jedná se o zástupný argument, neodpovídající klasifikaci zemí EU mezinárodní veterinární organizací OIE. Jde o obchodní překážku, která se dlouhodobě projednává na půdě EU – Turecko. Vzhledem k vysokým cenám masa na domácím trhu a značnému místnímu úbytku stavů zvířat je však Turecko nuceno postupně a selektivně zákaz importu, zejména živého skotu, postupně liberalizovat. Podle různých zahraničních zdrojů by se Turecko mohlo stát pro země EU významným odbytovým trhem hovězího masa s kapacitou až 150 tis. tun ročně či více. V minulosti údajně kryla země potřeby neoficiálními dovozy ze sousedních států, a to v odhadované výši až kolem 350 tis. tun ročně. Ve hře jsou ale vedle exportérů EU i další světoví konkurenti (USA, Uruguay, Austrálie, Brazílie aj.). Ze statistických dat je patrné, že stavy hovězího dobytka v Turecku kontinuálně klesají, v současné době má jít o cca 10 mil. kusů. Důvody jsou spatřovány v nedostatečné pastvě, neefektivní struktuře malých farem a zejména výskytu různých chorob (brucelóza, vysoký stupeň zasažení TBC, slintavka-kulhavka apod.).

Dovozy jsou prozatím zejména realizovány pouze u červeného masa, dále se jedná rovněž o kozy a ovce, jejichž import je nejvyšší především kolem náboženského svátku obětování (Pozn. ZÚ: tzv. Kurban Bayram - tradiční rodinná porážka zvířat). U hovězího masa se jedná o čerstvé, chlazené, případně mražené maso. Importní kvóty schvaluje turecká Rada ministrů, vlastní organizaci dovozů administruje podřízená organizace tureckého Ministerstva potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby EBK (Turkish Meat and Fish Authority), a to na základě veřejných tendrů. Tendry jsou publikovány na internetových stránkách EBK (www.ebk.gov.tr), většinou pouze v turečtině. Množstevní kvóty jsou uveřejňovány v oficiálním věstníku.

Závěr ZÚ: Zařazení České republiky na seznam oprávněných zemí k dovozu živého skotu do Turecka generuje významné exportní příležitosti pro české subjekty a určitě nezůstane stranou jejich zájmu. O této skutečnosti svědčí i množství dotazů, které eviduje ZÚ Ankara.

V této souvislosti DEK ZÚ Ankara jednal s významným holdingem Aday Group zabývajícím se importem živého skotu do Turecka a zpracováním masa a masných produktů. Aday Group působí od r. 1976 v mezinárodním měřítku a importuje skot zejména ze střední Evropy (Rakousko, Maďarsko a Slovensko). Zástupce společnosti deklaroval záměr firmy odejít z Rakouska a vyjádřil enormní zájem o navázání obchodní spolupráce s českými exportéry skotu, resp. i přímo producenty živého skotu. Společnost se rovněž hodlá, stejně jako na Slovensku, majetkově se podílet na investicích do chovu skotu v ČR a hledá tak nejen exportéry skotu, ale též farmy se zájmem o majetkový vstup cizího partnera.  Potencionální zájemce a případné exportéry se zájmem o obchodní spolupráci s Aday Group žádáme o kontaktování p. Alpera Yakara, poštovní adresa Cevizlidere Mah., 5. Cadde 7. Sokak No. 2/8, Balgat-Ankara, tel. +90 312 4722151, e-mail: alperyakar@adaygroup.net, www.adaygroup.net, případně DEK ZÚ Ankara.

Dovolujeme si požádat příslušné odborné entity v ČR, aby s touto bezesporu pozitivní informací seznámily relevantní české subjekty.

Příloha: dle textu

přílohy

Seznam zemi 38 KB DOC (Word dokument) 23.5.2012