Velvyslanectví České republiky v Ankaře

english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Proexportní akce - úšpěšná mise českých podnikatelských subjektů činných v energetickém sektoru v Ankaře

Ve dnech 17. až 19.3. (Istanbul) a 20. až 21. 3. 2014 (Ankara) jednali zástupci 12 českých firem účastnících se podnikatelské mise „EPC kontraktor“ s vrcholnými představiteli státního sektoru, resp. Ministerstva energetiky a přírodních zdrojů Turecké republiky a státní společnosti EÜAŞ (Electricity Generation Co.), i zástupci privátního sektoru o formách vyšší spolupráce v oblasti energetického strojírenství, dodávek a subdodávek investičních celků, zpracování energetických primárních surovin a enviromentálně zaměřených projektů v energetice. Cílem mise a jednotlivých jednání bylo předložit turecké straně komplexní řešení zahrnující celý hodnotový řetězec v oblasti energetiky, a to včetně možnosti exportního financování, jehož nositeli jsou českého subjekty.

Ve dnech 17. až 19.3. (Istanbul) a 20. až 21. 3. 2014 (Ankara) jednali zástupci 12 českých firem účastnících se podnikatelské mise „EPC kontraktor“ s vrcholnými představiteli státního sektoru, resp. Ministerstva energetiky a přírodních zdrojů Turecké republiky a státní společnosti EÜAŞ (Electricity Generation Co.), i zástupci privátního sektoru o formách vyšší spolupráce v oblasti energetického strojírenství, dodávek a subdodávek investičních celků, zpracování energetických primárních surovin a enviromentálně zaměřených projektů v energetice. Cílem mise a jednotlivých jednání bylo předložit turecké straně komplexní řešení zahrnující celý hodnotový řetězec v oblasti energetiky, a to včetně možnosti exportního financování, jehož nositeli jsou českého subjekty. 

Mise „EPC kontraktor“, která proběhla v Istanbulu a Ankaře ve dnech 17. až 21. března 2014, se účastnilo dvanáct českých firem: Arako (www.arako.cz); Bilfinger Babcock (www.babcock-cz.bilfinger.com); Brush SEM (www.brush.eu); Enelex (www.enelex.cz); Fans Hlinsko (www.fans.cz); G.A.M. Heat (www.gam-heat.cz); MSA (www.msa.cz); Sigma Group (www.sigmagroup.cz); Škoda Power (www.skodapower.com); Vitkovice Power Engineering (www.vitkovice.cz); ZAT (www.zat.cz) a ZVVZ (www.zvvz.cz). Na úspěchu mise se organizačně podílelo největší měrou zahraniční zastoupení MPO/Czech Trade Istanbul. V případě jednání v Ankaře pak významnou součinnost a ingerenci poskytoval ekonomický úsek ZÚ Ankara, který zacílil na organizaci jednání se státními subjekty, tj. Ministerstvem energetiky a přírodních zdrojů Turecké republiky a státní společností EÜAŞ (Electricity Generation Co.), právě v sídle „českého ČEZ-u“, společnosti EÜAŞ první den mise Ankarské části programu (20.3.). Jednání s top managementem tohoto státního molochu se uskutečnilo za osobní přítomnosti tituláře ZÚ Ankara.

Součinnost ZÚ Ankara se neomezila jen na státní subjekty, ale též bylo zorganizováno jednání s tureckým „gigantem“ v oblasti energetického strojírenství, nositelem EPC kontraktů, současně investorem v energetice, spol. GAMA Holding následující den ankarské části mise (21.3.). Gama Holding je v turecké energetice již etablovaný „trade-mark“, navíc s českou historickou stopu. Byla to právě tato společnost, která se podílela s českými subjekty (Škoda Export) na budování elektrárny Soma (6 x 165 MW). I v současnosti je její interakce s českými subjekty velmi čitelná – Gama Energy je EPC kontraktorem kombinovaného cyklu Erzin-Hatay o výkonu 872 MWe, budovaném na jihovýchodě Turecka společným česko-tureckým subjektem (ČEZ - Akenerji Elektrik Üretim). Termín uvedení do provozu této elektrárny je naplánován na třetí čtvrtletí r. 2014. V Ankaře pak rovněž proběhlo jednání s významnými privátními holdingy  - Nurol Holding a společností Ekon-Prokon.

K aktivitám v oblasti proexportní diplomacie v rámci celého týdne patřilo i setkání s obchodními kruhy dne 20.3. na rezidenci velvyslance ČR. Titulář ZÚ Ankara přivítal vybranou skupinu šedesáti významných zástupců turecké podnikatelské sféry, české exportéry, resp. jejich reprezentanty, jakož i představitele tureckých asociací a státních firem v oblasti energetiky, těžební a dobývací techniky. Během akce proběhl čilý networking ve věci možnosti podpory rozvoje česko-tureckých obchodních vztahů, výměna názorů k aktuálnímu trendu českých ekonomických aktivit na místním trhu v uvedeném sektoru, jakož i precizace synergického efektu mezi českými exportéry, resp. jejich tureckými zástupci a představiteli tureckých asociací a státních/polostátních institucí v daném segmentu.

Celkem během pěti dnů mise bylo uskutečněno na sedm prezentačních akcí a následných jednání s významnými privátními holdingy a státními institucemi. Podařilo se tak v relativně krátkém, i když logisticky náročném programu, díky transferu mezi Ankarou a Istanbulem, oslovit nejvýznamnější státní a privátní subjekty, v jejichž portfoliu je nejen těžba a dobývání nerostných surovin v Turecku (EÜAŞ), ale profilují se též jako investoři, příp. EPC kontraktoři v oblasti výstavby nových zdrojů elektrické energie. Cílem mise bylo přiblížit české výrobce jako nositele komplexního řešení zahrnující celý hodnotový řetězec v tomto sektoru, a to tureckým investorům a EPC kontraktorům, kteří mají v současné době rozpracované projekty výstavby nových elektráren. Současně byly představeny tureckým partnerům možnosti exportního financování včetně pojištění specializovanými státními institucemi ČEB a EGAP, mající významnou přidanou hodnotu i pro investory na turecké straně, např. v podobě „buyer ´s credit“.  

Závěr: Díky dlouhodobě nastavené a skvěle fungující synergii jednotlivých proexportních subjektů působících v Turecku, ZÚ Ankara se zahraničním zastoupením MPO/CzechTrade Istanbul, lze hovořit jako o úspěšně završené misi českých firem a naplnění cíle mise, jímž bylo prezentovat turecké straně komplexní „české“ řešení zahrnující celý hodnotový řetězec v oblasti energetiky, a to včetně možnosti exportního financování, jehož nositeli jsou českého subjekty ČEB a EGAP. Mise rovněž reflektovala enormní zájem českých energetických firem na státních tendrech, i privátních projektech, souvisejících s rehabilitací či privatizací energetických zařízení v Turecku, z nichž mnohé byly zbudovány jako investiční celky právě českými subjekty. Celou misí rezonovala pozitivní reakce tureckých decision-makers, kteří vyjádřili upřímný zájem o participaci českých subjektů na modernizaci, resp. rehabilitaci, jakož i rozšíření stávajících zdrojů elektrické energie.

 

https://lh5.googleusercontent.com/-XRtVbci5yZk/UzBBOnorruI/AAAAAAAACbg/EDuaablYN-w/w1214-h804-no/DSC_0285-SMILE.jpg