Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Proexportní akce ZÚ Ankara ve městě Konya - úspěšně se rozvíjející "Anatólský tygr" a možnosti spolupráce s ČR

Dne 13. března 2014 navštívil ekonomický diplomat ZÚ Ankara Arnošt Kareš jednu z tzv. líhní „anatolských tygrů“, město Konya ve střední Anatólii. Cílem bylo detailní seznámení se s ekonomickým prostředím regiónu, prezentace ekonomického potenciálu ČR, navázání nových a prohloubení stávajících kontaktů (se zvláštním zřetelem na skvělé PR české produkce personifikované v dodávce nízkopodlažních tramvají firmou Škoda Transportation a.s.), jakožto i projednání možností další spolupráce. V prostorách místní průmyslové komory Konya Sanai Odasi (KSO) se uskutečnil seminář „Doing Business with the Czech Republic and Slovakia“

Věc: Proexportní akce ZÚ Ankara ve městě Konya  - úspěšně se rozvíjející "Anatólský tygr" a možnosti spolupráce s ČR

Dne 13. března 2014 navštívil ekonomický diplomat ZÚ Ankara Arnošt Kareš jednu z tzv. líhní „anatolských tygrů“, město Konya ve střední Anatólii. Cílem bylo detailní seznámení se s ekonomickým prostředím regiónu, prezentace ekonomického potenciálu ČR, navázání nových a prohloubení stávajících kontaktů (se zvláštním zřetelem na skvělé PR české produkce personifikované v dodávce nízkopodlažních tramvají firmou Škoda Transportation a.s.), jakožto i projednání možností další spolupráce. V prostorách místní průmyslové komory Konya Sanai Odasi (KSO) se uskutečnil seminář „Doing Business with the Czech Republic and Slovakia“. Akci organizoval ekonomický úsek ZÚ ČR Ankara a GK Slovenska v Istanbulu ve spolupráci s KSO a de facto šlo o jakýsi pilotní projekt obou ekonomických úseků. Proběhla jednání s nejvyššími představiteli komory, s rozvojovou investiční agenturou Mevlana Kalkinma Ajansi (MEVKA) a firmami účastnícími se prezentační akce. S minimálními finančními náklady, omezujícími se pouze na cestovné vlakem (většinu nákladů převzala komora), tak bylo dosaženo maximálního efektu – místním multiplikátorům (komoře, rozvojové agentuře) a firemnímu sektoru byla představena ČR jako významný obchodní a investiční partner.

 

Semináře “Doing Business with the Czech Republic and Slovakia” se dne 13. března 2014 v prostorách Průmyslové komory města Konya zúčastnilo více než šest desítek místních podnikatelů, zástupců obchodních kruhů a multiplikátorů obchodní a investiční činnosti. Po uvítacím proslovu generálního sekretáře komory Sedat-a Taskazan-a vystoupil DEK ZÚ Ankara Arnošt Kareš, který ve svém úvodním slovu přítomné uvedl do historického kontextu, tedy proč byl zvolen zrovna společný projekt obou zemí. Seznámil publikum s „naší historickou stopou“, kdy se tehdejší Československo v průběhu 60. až 90. let minulého století podílelo na výstavbě průmyslové základny Turecka dodávkami kvalitního průmyslového zboží, technologií a významných investičních celků jako např. cukrovaru Uşak, pivovaru EFES, elektráren SOMA a Afşin Elbistan B, závodu na výrobu pneumatik Kirşehir aj. Následovala PP prezentace DEK ZÚ Ankara, ve které byla ČR představena jako moderní obchodní a investiční partner, rovněž byly identifikovány další možnosti intenzifikace našeho vzájemného obchodu. Vzhledem k nízké míře participace tureckého kapitálu v ČR bylo rovněž detailně představeno investiční klima ČR. Následně navázala na DEK ZÚ Ankara svou PP prezentací „Slovakia – Turkey´s Potential Partner for Trade and FDI“ vedoucí ekonomického úseku GK Slovenska v Istanbulu Lujza Richterová. Sérii prezentací završil místopředseda Zahraniční ekonomické rady TR – SR (DEIK) Onur Sumer, partner sítě advokátních kanceláří GSC International (s kancelářemi v Itálii, Francii, Makedonii, Turecku a Slovensku), který představil specifika podnikání zahraničních podnikatelských subjektů na Slovensku.

Účastníci obdrželi prezentaci DEK ZÚ Ankara v elektronické verzi a další informační materiály o ČR včetně aktuální vztahové brožury “Česká republika – Váš obchodní partner” v turečtině.

V druhé části prezentační akce proběhla kvazi B2B jednání zúčastněných firem a zástupců multiplikátorů s ekonomickými diplomaty a místopředsedou DEIK Onurem Sumerem, během kterých DEK ZÚ Ankara identifikoval konkrétní zájem místních hospodářských kruhů o navázání spolupráce s českými subjekty. Z nich vybíráme nejvýznamnější: firma Solimpeks www.solimpeks.com (zájem o hliník a skleněné komponenty k solárním panelům), firma Aymeks www.aymeks.com.tr (zájem o autodíly – hnací části), firma Glift www.glift.com.tr (hledají strategické partnery v oblasti vývoje a výroby výtahů pro konsorcionální vstup na třetí trhy, zejm. zemí Zálivu a Turkických republik), firma Asaylale Floreks www.asyalale.com (zájem o investici v ČR v oblasti zemědělského sektoru). Podrobně jsou poptávky umístěny v databázi Sinpro.

Závěr ZÚ:  Konya s více než 1,15 mil. obyvateli, několika organizovanými průmyslovými zónami, technoparkem, bohatými nerostnými surovinami, skvěle fungující infrastrukturou, zahrnující mj. i rychlovlak mezi Ankarou a tímto středoanatolským městem (max. rychlost 260 km/hod, spojení 6x denně), je bezesporu jedním z tzv. anatolských tygrů. DEK ZÚ Ankara zde identifikoval zájem o české investice, jakož i turecké investice do ČR, dodávky zařízení a technologií, společnou výrobu a konsorcionální vstup na třetí trhy, a to v následujících oblastech: agro-potravinářský sektor (zejm. chov a zpracování skotu, hortikultura) a následné potravinářské technologie pro mlékárny, pekárny a jatka, konzervárny; těžba nerostů a dodávky pro důlní a těžební zařízení (v oblasti Konya-Karapinar se nachází jedna z největších lignitových pánví v Turecku), energetika včetně obnovitelných zdrojů energie zejm. pak solární energetika (jedny z nejvyšších hodnot solární mapy Turecka), automobilový průmysl a návazné obory, dopravní strojírenství včetně dodávek pro „light-rail“ (pravděpodobné další rozšíření tramvajového svršku a nákup dalších tramvají), strojírenská produkce (české a turecké výrobky nejsou považovány za konkurenční, turecké společnosti vynikají především v lisování, dobré jsou i v řezání materiálu plazmou či vysekávání plechu, v obráběcích strojích jsou naopak lepší české subjekty). Poradenství včetně vyhledání partnerů poskytne oficiální Rozvojová a investiční agentura  MEVKA (www.mevka.org.tr).

 

Spolupráce s průmyslovou komorou KSO (www.kso.org.tr) byla velmi efektivní a přispěla významně ke zdaru celé akce. Realizační náklady se omezily na minimum (cestovné), vše ostatní (sál technika, pozvánky a jejich rozeslání, pohoštění, místní doprava apod.) převzala komora. Současně pilotní společný projekt s ekonomickým oddělením GK Slovenska v Istanbulu přinesl své ovoce v širší participaci firemní sféry. Z vedených „B2B“ rozhovorů a oficiálních reakcí představitelů i podnikatelů bylo zřejmé, že o kontakty s Českou republikou je velký zájem. O tomto svědčí i plán rozvojové agentury MEVKA realizovat v budoucnu následný follow-up, a to opět v Konyi. Český prvek je v tomto středoanatólské městě velmi viditelný – první z šedesáti nízkopodlažních tramvají Škody Transportation již brázdí ulice města. Současně se česká tramvaj stala nástrojem boje v této pohnuté době před komunálními volbami, a to díky své „přítomnosti“ na všech billbordech „symbolizujících“ pokrok současného primátora za AKP.

a