Velvyslanectví České republiky v Ankaře

english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyjede opravdu „Český Orient Express“ na trase Praha- Istanbul? - veletrh EUROASIA RAIL 2014 s výraznou českou stopou a účastí nám. ministra dopravy Karla Dobeše

Ve dnech 6. až 8. března 2014 se konal v Istanbulu mezinárodní veletrh „EURASIA RAIL 2014“ s oficiální účastí České republiky, kvantifikovanou náměstkem ministra dopravy ČR Karlem Dobešem, velvyslancem ČR v Ankaře Václavem Hubingerem, generální konzulkou ČR v Istanbulu Ester Lauferovou, generální ředitelkou Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) Marií Vopálenskou, ekonomickými diplomaty Arnoštem Karešem a Pavlem Buchtou, zástupci zahraničního zastoupení MPO/CzechTrade a zejména pak skupinou 18 českých firem operujících v segmentu kolejových vozidel, light-rail, železniční a kolejové infrastruktury, komunikačních a zabezpečovacích systémů a dodávek komponentů v železničním průmyslu.

Shrnutí: Ve dnech 6. až 8. března 2014 se konal v Istanbulu mezinárodní veletrh „EURASIA RAIL 2014“ s oficiální účastí České republiky, kvantifikovanou náměstkem ministra dopravy ČR Karlem Dobešem, velvyslancem ČR v Ankaře Václavem Hubingerem, generální konzulkou ČR v Istanbulu Ester Lauferovou, generální ředitelkou Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) Marií Vopálenskou, ekonomickými diplomaty Arnoštem Karešem a Pavlem Buchtou, zástupci zahraničního zastoupení MPO/CzechTrade a zejména pak skupinou 18 českých firem operujících v segmentu kolejových vozidel, light-rail, železniční a kolejové infrastruktury, komunikačních a zabezpečovacích systémů a dodávek komponentů v železničním průmyslu. Aktivita ekonomických diplomatů ZÚ Ankara a GK Istanbul přispěla k velmi „hutnému“, nicméně vyváženému programu krátké pracovní cesty náměstka ministra dopravy Karla Dobeše, který během veletrhu jednal s generálními řediteli předních domácích železničních společností se státní účastí – TCDD (Turecké státní železnice) a TÜVASAŞ (Turkish Wagon Industry Inc.), s istanbulskou politickou reprezentací, v jejímž čele byl guvernér Istanbulu Hüseyin Avni Mutlu a v neposlední řadě i českými vystavovateli.

Rostoucí význam tohoto mezinárodního veletrhu, který se již stává jakousi mezinárodní obchodní značkou, podporuje i fakt, že Turecká republika v posledních 10 letech výrazně investuje do rozvoje železnice, kolejové infrastruktury a výstavby nových vysokorychlostních tratí.  Železniční síť se rozrůstá průměrně o 137 km nových železničních tratí ročně, na konci loňského roku se rozšířila na téměř 12000 km. Značné státní dotace do této dopravní modality lákají přirozeně do Turecka i zahraniční hráče.

Veletrh byl současně vhodnou platformou, resp. odrazovým můstkem pro další plánovanou proexportní akci v segmentu kolejové dopravy, která se uskuteční na počátku června 2014. Bude jí projekt ekonomické diplomacie ZÚ Ankara – podnikatelská mise českých firem z oblasti kolejových vozidel, železniční infrastruktury a technologií, light-rail, dopravního IT segmentu a logistiky.

Na letošní, již 4. ročník mezinárodního veletrhu EUROASIA RAIL 2014 (6. – 8. 3. 2014) přijelo do Istanbulu na 25 tis. návštěvníků a 300 vystavovatelů z 25 zemí, což meziročně znamenalo solidní nárůst z řad vystavovatelů (z hodnoty 287 vystavovatelů v r. 2013, z toho 170 zahraničních). Mezi současnými vystavovateli nechyběli přední světoví producenti jako např. SIEMENS, ABB, ALSTOM, ANSALDO, BOMBARDIER, KNORR BREMSE, HYUNDAI ROTEM, WEBASTO a další. Domácí výrobci byli zastoupeni státními společnostmi TCDD (Turecké státní železnice), TÜVASAŞ (Turkish Wagon Industry Inc.), TÜDEMSAŞ (Turkish Railway Machines Industry Inc.), a TÜLOMSAŞ (Turkish Locomotive and Engine Industry Inc.).

V rámci oficiální české expozice vystavovalo 11 českých společností (ACRI, AV Engineering a.s., AŽD Praha s.r.o., Bonatrans a.s., ČSAD Uherské Hradiště a.s., SKD Trade a.s., T-CZ a.s., TOS Kuřim – OS a.s., VÚKV a.s., VÚZ a.s. a VZU Plzeň s.r.o.) na ploše 222 m2. Mimo oficiální účast ČR se na veletrhu prezentovalo dalších 7 českých společností (Amit, Dako CZ a.s., Škoda Transportation a.s., Pars Komponenty, Alfa Union a.s., Legios a.s., MSV Metal Studénka a.s. na ploše 259 m2. Celková výstavní plocha přes 480 m2 tak z ČR učinila jednoho z největších národních vystavovatelů, a to po SRN a domácím Turecku. Národní stánky, menší co do rozlohy i významu, měly na veletrhu dále Čína, Francie, Velká Británie, Itálie, Rumunsko, Polsko a RF.

Pro české podnikatelské subjekty je atraktivita domácího trhu determinována vládním záměrem investovat do železničních tratí cca 25 mld. USD do roku 2023. Turecko jen v letošním roce hodlá investovat do dopravních projektů cca 6 mld. TL (cca 2 mld. EUR), přičemž více jak polovina (3,5 mld. TL) má být proinvestována prostřednictvím Tureckých státních železnic TCDD. Jen v rozpočtu na letošní rok 2014 se počítá s největšími investicemi do těchto projektů:

Marmaray:                                         1.4 mld. TL

Renewal of Existing Lines:               850 mil. TL

İstanbul Ankara High Speed Train:   640 mil. TL

Rolling Stock (Traction):                   312 mil. TL

Infrastructure Enhancement:             320 mil. TL

New Railway Construction:              225 mil. TL

Adapazarı-Karasu Port Railway:       172 mil. TL

Airport Connections in Istanbul        151 mil. TL

Palu-Mus Railway:                            150 mil. TL

Signalization:                                     130 mil. TL

Rostoucí význam sektoru kolejové vozidel, light-rail, železniční a kolejové infrastruktury, komunikačních a zabezpečovacích systémů a dodávek komponentů v železničním průmyslu v Turecku ocenil svou oficiální účastí na veletrhu náměstek ministra dopravy ČR Karel Dobeš, kterému během jeho krátké pracovní cesty do Istanbulu a veletrhu samotného připravili ekonomičtí diplomaté ZÚ Ankara a GK Istanbul sérii jednání s generálními řediteli předních domácích železničních společností se státní účastí – TCDD (Turecké státní železnice) a TÜVASAŞ (Turkish Wagon Industry Inc.), s istanbulskou politickou reprezentací, v čele s guvernérem Istanbulu Hüseyin Avni Mutlu a v neposlední řadě i českými vystavovateli. Na jednání náměstka rovněž doprovodil velvyslanec ČR v Turecku Václav Hubinger a generální konzulka v Istanbulu Ester Lauferová. 

Náměstek Karel Dobeš během jednání s generálním ředitelem TCDD Süleymanem                                    Karaman-em (SK) potvrdil zájem na intenzifikaci zapojení českých firem do rozvoje železnic a železniční infrastruktury v Turecku. SK potvrdil zájem státního železničního gigantu o spolupráci s ČR, přičemž generální ředitel si je dobře vědom technologické úrovně i kvality českých firem. V této souvislosti zmínil úspěšný pilotní projekt výstavby železničního přejezdu Soke, jehož realizátorem byla česká společnost AŽD Praha, jakož i dodávku tramvají od společnosti Škoda Transportation pro město Konya. V dané chvíli TCDD aktuálně spolupracuje s 10 zahraničními společnostmi. SK vyzval nám. Dobeše, resp. české firmy k vyššímu zapojení do veřejných soutěží, vypisovaných TCDD, mj. i v budoucnu chystaných tendrů na výstavbu železničních přejezdů. SK zmínil, že jím řízený podnik hodlá jít striktně cestou tendrových řízení, přičemž věří, že v případě železničních přejezdů budou české firmy (AŽD Praha) velmi konkurenceschopné ve srovnání s konkurenty ze záp. Evropy.  Záměrem TCDD v následujícím období je nákup 90ks souprav pro vysokorychlostní tratě. Jednou z podmínek chystaného výběrového řízení je, že rychlovlaky jsou schopné dosahovat rychlosti 250 km/h. Pozornost strhl i návrh (zcela vážný, bez nadsázky a špetky ironie) náměstka generálního ředitele TCDD Veysi Kurt-a nad otevřením přímého pravidelného železničního spojení mezi Prahou a Istanbulem. DEK ZÚ Ankara přítomné seznámil s projektem ekonomické diplomacie, který se, s ingerencí TCDD, uskuteční v červnu 2014 v Ankaře (viz níže podrobněji).

Česká delegace měla také možnost krátce pohovořit s istanbulskou politickou reprezentací, v jejímž čele byl guvernér Istanbulu Hüseyin Avni Mutlu, který popsal české delegaci současný stav infrastrukturálních projektů ve veřejné dopravě v Istanbulu i tendence budoucího vývoje.

Během následujícího jednání nám. Dobeše vyzval generální ředitel TÜVASAŞe Erol Inal české firmy k participaci na vyhlášeném tendru na EMU (pozn. ZÚ: dle našich informací bude tendr s největší pravděpodobností zrušen – TR subjektu se de facto jednalo o pouhý transfer technologií, bez následného možného zapojení vítězného subjektu do hodnotového řetězce). Nám. Dobeš zmínil dlouholetou tradici českého železničního průmyslu, výroby kolejových vozidel i vysokou úroveň technologického vývoje českých firem v oblasti komunikačních a zabezpečovacích systémů. Osobně, přímo v jednotlivých stáncích, pak nám. Dobeš za doprovodu velvyslance, generální konzulky a generální ředitelky ACRI podpořil jednotlivé české vystavovatele. 

V rámci prvních dvou dnů veletrhu ekonomičtí diplomaté ZÚ Ankara a GK Istanbul spolu s vedoucími zahraničního zastoupení MPaO/CzechTrade v Istanbulu a Ankaře individuálně v rámci konzultací se všemi zúčastněnými českými vystavovateli postupně projednali záměry jednotlivých firem na perspektivním, nicméně náročném turském trhu. S mnohými byl dohodnut další společný postup asistence a pomoci firemním aktivitám, a to jak v interakci ke státním drahám (TCDD), tak Ministerstvu dopravy, ale i soukromému sektoru. Současně DEK ZÚ Ankara velmi detailně popsal plánovaný projekt ekonomické diplomacie a vyzval vystavovatele k jejich aktivní účasti.

Závěr: Je potěšitelné, že se české firmy na teprve 4. ročníku mezinárodního veletrhu, který lze považovat za stěžejní veletrh nejen v kontextu Turecka, ale též celého regionu, nyní v intencích oficiální účasti, neztratily. Na 18 českých firem nabídlo špičkové železniční technologie, lokomotivy, tramvaje, kolejové vozy, komponenty pro osobní i nákladní dopravu, komunikační, signalizační a zabezpečovací systémy, netradiční řešení z oblasti logistiky či dopravní infrastruktury a mnoho dalších zajímavostí spjatých s železničním sektorem a kolejovými vozy. Celkem téměř 500 m2 tak z ČR učinilo jednoho z největších národních vystavovatelů  - česká stopa tak byla velmi čitelná.

Proběhnuvší veletrh byl současně vhodnou platformou, resp. odrazovým můstkem pro další plánovanou proexportní akci v segmentu kolejové dopravy, která se uskuteční na počátku června 2014. Bude jí podnikatelská mise členů ACRI do Ankary. V rámci projektu ekonomické diplomacie, ve spolupráci s ACRI a za současného přispění klastru ARUS (nejvýznamnější sdružení výrobců, dodavatelů a R&D center v oblasti kolejové dopravy v Turecku) plánujeme realizovat CZ-TR workshop věnovaný kolejové dopravě, železniční infrastruktuře, zabezpečovací a komunikační technice vč. B2B jednání. Během workshopu bude rovněž dotažena institucionalizace podpory českým subjektům v podpis MoU mezi oběmi sektorovými asociacemi, resp. klastrem ARUS a ACRI. Současně bude potencionál členů mise prezentován přímo vedení a relevantním sekcím Tureckých státních železnic TCDD. Pozvánka i akvizice na podnikatelskou misi bude členům ACRI zaslána prostřednictvím generální ředitelky ACRI.

Dosavadní proexportní akce i plánovaný projekt ekonomické diplomacie ZÚ Ankara v oblasti kolejové dopravy bude zajisté cennou proexportní platformou českým firmám z oblasti kolejové vozidel, železniční infrastruktury a technologií, light-rail, dopravního IT segmentu a logistiky. V této souvislosti velmi uvítáme již avizovaný zájem náměstka ministra dopravy Karla Dobeše podpořit podnikatelskou misi v rámci projektu ekonomické diplomacie svou aktivní účastí.

Vypracoval: Ing. Arnošt Kareš, Mgr. Pavel Buchta

14.3.2014

Galerie


EuroAsia Rail