Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zakládající akt obřího technologického centra generuje příležitosti pro české subjekty aneb rodící se turecké Silicon Valley

Zakládající akt obřího technologického centra generuje příležitosti pro české subjekty aneb rodící se turecké Silicon Valley

Shrnutí: Zakládající akt obřího technologického centra v Istanbulu generuje příležitosti pro české subjekty a odkrývá ambiciózní plán tureckých vládních entit spočívající ve snaze zbudovat z Istanbulu turecké Silicon Valley. Rodící se projekt plně reflektuje teritoriální i sektorové priority ČR spočívající v komercionalizaci moderních technologií s vysokou přidanou hodnotou a jejich export na perspektivní trhy s možnou penetrací na třetí trhy zemí BV a Střední Asie. Turecké rodící se Silicon Valley by tak nemělo zůstat stranou zájmu inovativních českých podnikatelských aktivit.

Za účasti ministra pro vědu, průmysl a technologii Nihat-a Ergün-a a 1. náměstka ministerstva vnitra Kemal-a Yardımcı-ho proběhl v Istanbulu zakládající akt obřího technologického centra s názvem „Teknopark Istanbul“. Turecké vládní entity tak odkryly dlouho avizovaný projekt, který má napomoci dosáhnout ambiciózních cílů, byť tyto spíše zavánějí politickou rétorikou, a dle kterých v r. 2023 (ku příležitosti stého výročí založení Turecké republiky) má dosáhnou HDP země 2 biliónů USD a exportní výkon ekonomiky 500 mld. USD.

Teknopark Istanbul bude operovat na 700 tis. m2 plochy letiště „Sabiha Gokcen“, nacházejícího se blízko Istanbulu. Aspiruje zaměstnat až 30 tis. osob a ročně má generovat obrat ve výši 5 mld. USD. Teknopark byl založen jako akciová společnost, jehož hlavními vlastníky je Istanbulská obchodní komora (ITO) se 40% podílem a Podsekretariát obranného průmyslu (SSM), který bude držet 45% podíl ve vlastnické struktuře. Teknopark má být úzce orientován na akvizici nových technologií v leteckém, energetickém a automobilovém průmyslu, IT, elektronickém průmyslu, automatických a robotických technologií, nanotechnologií a biotechnologií. 

Je myšleno též na incentivní podporu ve formě daňových úlev. Současně nesporným benefitem je logistická poloha Teknoparku nacházejícího se v prostorách významného evropské letiště s přímým a rychlým přístupem na „transevropskou“ dopravní tepnu. 

Komentář: I Turecko objevilo mantru nových technologií a sází na inovace, vědu a výzkum. Turecké vládní entity jsou si dobře vědomy, že zvýšení podílu produkce zboží a služeb založených na inovacích nese nejen větší ziskovost, ale též vyšší marginální exportní výkon jdoucí ruku v ruce se snadnější penetrací na atraktivní trhy. Rovněž hledisko bytostně nutné diverzifikace turecké ekonomiky, resp. definice jejích oborových a sektorových priorit, je pro nastartovaný ekonomický růst esenciální.

 

Pro české podnikatelské subjekty i výzkumné a univerzitní pracoviště se projekt Teknoparku jeví jako sympatická příležitost komercializovat a internacionalizovat své technologické a výzkumné dovednosti. Zejm. inovativní firemní sektor by měl zvážit možnost participace v Teknoparku, kdy silná domácí poptávka více než 73 mil. spotřebitelů zásadně přispívající k raketovému růstu HDP (ve výši 9,6% za první tři čtvrtletí roku 2011) je velkou výzvou, motivací a příležitostí. Rovněž vzhledem k ochabující absorpci EU trhů je Turecko významnou destinací pro potencionální penetraci třetích trhů na BV. Turecké podnikatelské subjekty jsou tradičně pozitivně vnímány na trzích v Libyi, Sýrii, Iráku a Turkických republikách, kde jsou velmi aktivní a realizují rozsáhlou exportní činnost, což představuje významnou možnost pro nositele know-how a vyspělých technologií na české straně. Tradičním nástrojem je konsorcionální postup, hledání joint-venture partnerů a potřeba zabezpečování subdodávek technologických zařízení, komponent a know-how na těchto trzích.

 

Jediným úzkým místem je tristní stav dodržování a ochrany práv duševního vlastnictví (IPR) v Turecku. I přes sebeplodnější dialog Bruselu a Ankary ve věci ochrany IPR se exportéři do TR mohou cítit ohroženi klonováním svých produktů, a to až do doby než turecké entity definují trestnost takového počínání a vymahatelnost práva v praxi (viz blíže naše č.j. 1536/2011 ze dne 24.11.2011).

 

Turecké rodící se Silicon Valley by ale v žádném případě nemělo zůstat stranou zájmu inovativních českých podnikatelských aktivit. Obzvláště ve světle pronikajících informací o jednání některých technologický gigantů, kteří mají zájem o založení svých zastoupení v Teknoparku.

Zdroj: HSP a Ministerstvo pro vědu, průmysl a technologii TR