Velvyslanectví České republiky v Ankaře

english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poučení pro žadatele o udělení víza

Poučení pro žadatele o udělení víza

Řízení o udělení schengenského krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem. Řízení o udělení dlouhodobého víza je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V kompetenci zastupitelských úřadů České republiky je řízení o žádostech o udělení schengenských víz, zastupitelské úřady tedy samy ve své pravomoci rozhodují o udělení nebo neudělení tohoto víza. Rozhodování o žádostech o udělení dlouhodobých víz (vízum k pobytu nad 90 dnů) je od 1. 1. 2011 v kompetenci Ministerstva vnitra ČR.

Na udělení víza neexistuje právní nárok, nicméně žadatel, kterému byla žádost o udělení víza (krátkodobého či dlouhodobého) zamítnuta, je zastupitelským úřadem písemně informován o důvodech neudělení víza a má právo do 15 dnů od obdržení písemné informace (která obsahuje relevantní instrukci) podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza. U krátkodobých víz je při zamítnutí podávána informace v rozsahu Vízového kodexu, u dlouhodobých víz v rozsahu ustanovení § 56 zákona č. 326/1999 Sb. Po rozhodnutí o neudělení víza má žadatel rovněž právo kdykoliv podat novou žádost, která musí být doložena požadovanými doklady. Může tak učinit i bezprostředně po zamítnutí předchozí žádosti.

Osobní údaje žadatele uvedené v jeho žádosti o vízum jsou v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, poskytovány výlučně příslušným orgánům České republiky a jsou určeny k přijetí rozhodnutí o udělení či neudělení víza. Žadatel má právo přístupu k osobním údajům, které jsou o něm v této souvislosti vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto osobních údajů. V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žadatel požádat o vysvětlení či odstranění tohoto stavu. Je-li tato žádost shledána oprávněnou, příslušný zastupitelský úřad tento závadný stav neprodleně odstraní. Nevyhoví-li příslušný zastupitelský úřad této žádosti, žadatel má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Bližší informace poskytnou na požádání pracovníci vízového úseku zastupitelského úřadu. Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 CZ - 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 234 665 354 Fax: +420 234 665 501 e-mail: posta@uoou.cz