Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Bilaterální dohody

Neexistují žádné rozpracované dohody, průběžně se aktualizují prováděcí protokoly k několika již uzavřeným dohodám. Sjednání “dohody o zaměstnávání partnerů diplomatických a administrativně technických pracovníků ZÚ obou zemí“ bylo pozastaveno...

Smluvní oblast

Neexistují žádné rozpracované dohody, průběžně se aktualizují prováděcí protokoly k několika již uzavřeným dohodám. Sjednání "dohody o zaměstnávání partnerů diplomatických a administrativně technických pracovníků ZÚ obou zemí" bylo pozastaveno.

Přehled bilaterálních smluv ČR a Turecka

 • Smlouva o přátelství (11. 10. 1924)

  Úmluva o vzájemných stycích ve věcech soudních, občanských a obchodních (22.8.1930)

  Úmluva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím (17.3.1931)

  Dohoda o likvidaci některých otevřených finančních nároků sjednaná výměnou dopisů (20.3.1970)

  Dohoda o hospodářské, technické, průmyslové a vědecké spolupráci (6.1.1976)

  Konzulární úmluva (15.11.1977)

  Dohoda o mezinárodní silniční dopravě (30.6.1981)

  Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (30.6.1981)

  Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu sjednaná výměnou dopisů (18.2.1991)

  Dohoda o ochraně a podpoře investic (30.4.1992)

  Dohoda o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou dopisů (Praha 12.12.1996, Ankara 20.2.1997)

  Dohoda o spolupráci při potírání mezinárodního nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami, mezinárodního terorizmu a organizovaného zločinu (17.1.1997)

  Ujednání mezi MO ČR a GŠ TR o vzájem. spolupráci ve vojenské oblasti (22.10.1997)

  Dohoda o letecké dopravě (1996)

  Dohoda o vojenské spolupráci v obranném průmyslu (1999)

  Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství (7.9.2000)

  Dohoda o spolupráci v celních otázkách (10.10.2000)

  Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (15.12.2003)

  Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu (10.6.2004)

  Smlouva mezi ČR a TR o sociálním zabezpečení (26.10.2004)

  Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (29.4.2009)