Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva prezidenta Václava Klause

Ve dnech 14.-17. února 2012 prezident republiky Václav Klaus uskutečnil státní návštěvu Turecka. Prezident Klaus jednal s prezidentem Turecké republiky Abdullahem Gülem, setkal se s předsedou parlamentu Cemilem Çiçekem a místopředsedou vlády Alim Babacanem. Prezidenta Klause doprovázel ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a velká obchodní delegace v čele s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ing. Jaroslavem Hanákem. Prezident Václav Klaus, společně s prezidentem Abdullahem Gülem, zahájil Česko-turecké obchodní fórum. Ve dnech 15.-17. 2. prezident václav Klaus uskutečnil návštěvu Mersinu a Adany, dynamicky se rozvíjejících se ekonomických center jihovýchodního turecka. V Mersinu prezident Václav Klaus inauguroval honorární konzulát a jak v Mersinu (15.2.) tak v Adaně (16. 2.) slavnostně zahájil Česko-turecké obchodní fórum za účasti české obchodní delegace a tureckých regionálních partnerů z provincií Mersin, Adana, Hatay a Osmaniye. Během těchto fór organizovaných ZÚ Ankara a SPaD byly podepsány dohody a kontrakty mezi tureckými a českými partnery v hodnotě více než stovky miliónu USD.

V rámci svého programu prezident Václav Klaus přednesl 16. 2. 2012 na Univerzitě Çukurova v Adaně přednášku na téma aspekty integrace Evropské unie a její vliv na perspektivy členství Turecka v EU.

Státní návštěva prezidenta republiky byla významným přínosem pro rozvoj vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Tureckem. Mimořádně důležitou a úspěšnou stránkou návštěvy byla její ekonomická dimenze, která přispěje k dalšímu prohloubení obchodně-ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi.

Podnikatelskou misi tvořilo na 62 zástupců 45 subjektů, mezi nimiž byli reprezentanti vládních agentur: CzechTrade a CzechInvest, bankovního a pojišťovacího sektoru se státní účastí: ČEB a EGAP, jakož i privátních bank: Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank, zástupci významných advokátních a realitních kanceláří, konzultantských a investičních společností: Bakeš & Partners, Kříž & Bělina, ATOLL Development, Prague Investments Corporation, zástupci Česko-turecké obchodní komory, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR, zástupci podnikatelského sektoru: ABB, ASE, Bohemia Healing Mineral Waters, Czech Teleaxis, ČEROZFRUCHT, ČEZ, ČKD GROUP, DATA SOFTWARE Brno, EGEM, FANS, FARMAK, Flash Steel Power, G.M.PROJECT, Gebr. Ostendorf-OSMA zpracování plastů, KRÁLOVOPOLSKÁ, MICO, POLDI Hütte, SIGMA GROUP, SKEX, Strojírny Podzimek, SYBERA ENTERPRISES, SYSGO, Škoda Transportation, T Machinery, TES Vsetín, ÚJP Praha, VAE CONTROLS, Vítkovice Gearworks, VÍTKOVICE Machinery Group, VÍTKOVICE Power Engineering a ZETOR.

Mezi účastníky mise byli představitelé nejdůležitějších firem, kterou nesou exportní know-how a nové technologie a současně reprezentující sektorové priority českého exportu do Turecka, kterými jsou: a/ energetika včetně obnovitelných zdrojů, b/ enviromentální technologie v odpadovém hospodářství a čištění a sanaci vody, c/ nanotechnologie průřezově, d/ důlní zařízení vč. projektování a technologie, e/ dopravní systémy vč.dodávek pro light-rail, f/ subdodávky pro automobilový průmysl, g/strojírenská zařízení.

ANKARA

V první den státní návštěvy zorganizoval v Ankaře DEK ZÚ Ankara  a SPaD ČR, současně za výrazného přispění Ústředního svazu komor a komoditních burz Turecké republiky (TOBB), Česko-turecké podnikatelské fórum v Ankaře, které bylo oficiálně zahájeno na nejvyšší úrovni, tj. prezidenty obou států Václavem Klausem a Abdullahem Gülem. V projevu prezidenta Václava Klause na předmětném podnikatelském fóru, jakož i ministra Martina Kuby, rezonoval silný zájem České republiky a vrcholných státních entit utvářejících proexportní politiku posilovat přítomnost ČR na trzích mimo Evropskou unii, diverzifikovat exportní výkon do teritorií, která nabízejí obchodní a investiční příležitosti. Turecko, se svým rekordním růstem HPD (za první tři čtvrtletí r. 2011) ve výši 9,6%, taženým zejména silnou domácí poptávkou více než 74-ti milionů spotřebitelů, je zajisté jedním z perspektivních a prioritních trhů pro ČR. V hlavním bloku vystoupil též prezident TR Abdullah Gül a místopředseda vlády pro ekonomické otázky Ali Babacan. Za účasti obou prezidentů republik byly slavnostně podepsány 3 smluvní ujednání o ekonomických projektech v hodnotě více než stovky milionu USD a bilaterální dokument mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR a Tureckým institutem standardizace (TSE) – viz níže.  

Smluvní ujednání podepsané v průběhu konání podnikatelského fóra dne 14.2.2012:

1) Úvěrová smlouva o financování výstavby obchodního centra v Petrohradu mezi ČEB a tureckou společností Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S.

2) Mandátní smlouva o financování výstavby přístavní infrastruktury a obchodního centra v Istanbulu mezi ČEB a tureckou společností Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S.

3) Dohoda o strategické spolupráci mezi společností PSG-International a tureckou společností Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S., jejíž obsahem je spolupráce v Turecku, RF, Turkmenistánu a Iráku v oblastech stavebnictví a dodávek investičních celků v energetickém sektoru.

4) Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR a Tureckým institutem standardizace (TSE) ve věci spolupráce v oblasti standardizace, metrologie a procedury posuzování shody se zvláštním zřetelem na evropské a mezinárodní principy, regulace a standardy.

MERSIN, ADANA

Podobně jako v první den státní návštěvy prezidenta republiky byla i druhý a třetí den, po přeletu na jih Turecké republiky, zorganizována DEK ZÚ Ankara, ve spolupráci se SPaD, Česko-turecká podnikatelská fóra v Mersinu (15.2.) a v Adaně (16.2.).

V Mersinu se 15.2.2012, za účasti prezidenta republiky a ministra průmyslu a obchodu, uskutečnilo podnikatelské fórum na Obchodní a průmyslové komoře Mersin (MTSO). Na závěr podnikatelského fóra proběhl B2B match-making a společensko-pracovní setkání v podobě koktejlu pro všechny zúčastněné. Fóra se zúčastnilo 270 zástupců turecké podnikatelské veřejnosti a bylo realizováno cca 120 B2B jednání českých firem s tureckými partnery.

Následující den, tj. 16.2.2012, před přejezdem do Adany zorganizoval DEK ZÚ Ankara pro podnikatelskou misi prohlídku Zóny volného obchodu v Mersinu (MESBAş) včetně prezentace možností založení firmy v zóně a incentiv a slev na korporátní dani, odvodů ze sociálního a zdravotního pojištění v souvislosti s udělením licence (BOT model) v zóně, které jsou poskytovány. MESBAş je vůbec první zónou volného obchodu, která byla zřízena v Turecku v r. 1987 a nyní operuje na území o rozloze 836 tis. m2 a zaměstnává 6 537 osob. Společnosti operující v zóně mají přímý přístup do Mersinského přístavu a obchodují tak se 158 zeměmi světa, což z Mersinu činí významný logistický a obchodní hub s přesahem na třetí trhy. Tento fakt je podpořen i železničním uzlem Yenice (cca 40 km od zóny) a probíhající výstavbou nedalekého nového letiště Çukurova, které má být dokončeno v r. 2014. Podnikatelská mise pozitivně reflektovala možnosti založení pobočky v zóně a možnou penetraci sousedních trhů. 

Dne 16.2.2012, opět za účasti prezidenta republiky a ministra průmyslu a obchodu, uskutečnilo v Adaně Česko-turecképodnikatelské fórum na Průmyslové komoře Adana (ADASO). Podnikatelského fóra se zúčastnilo na 210 účastníků a proběhl B2B match-making během kterého bylo realizováno cca 140 B2B jednání českých firem s tureckými partnery.