Velvyslanectví České republiky v Astaně

O velvyslanectví

Velvyslanectví ČR v Astaně je akreditováno pro Kazachstán a Kyrgyzstán.

Vedoucí úřadu:

J. E. PhDr. Eliška Žigová

mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně ČR

v Kazachstánu a Kyrgyzstánu

Sekretariát:

email: astana@embassy.mzv.cz

Marie Gründlerová

asistentka velvyslance

Politický, kulturní a tiskový úsek:

Ing. Peťa Bačová

I. tajemník

Obchodně–ekonomický úsek:

Ing. František Trojáček

velvyslanecký rada

Konzulární úsek:

email: ko.astana@gmail.com

Mgr. Petr Jesenský

vedoucí konzulárního úseku

II. tajemník

Finančně-hospodářský úsek

Ing. František Lukáš

attaché

Vysvětlení diplomatických hodností naleznete zde.