Velvyslanectví České republiky v Athénách

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - zápis do zvláštního voličského seznamu

(Archivní článek, platnost skončena 29.10.2013 / 14:30.)

Velvyslanectví ČR v Athénách oznamuje, že ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční předčasné volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podrobné informace, včetně informace o termínu konání voleb, naleznete v přiloženém článku.

V souvislosti s předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR sdělujeme, že dne 28. srpna 2013 prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 rozpustil podle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy České republiky a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767  ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Zároveň prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve  Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 a § 55 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Podle ustanovení § 3 odst. 2  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, budou předčasné volby probíhat mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích při  zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Základní informace, vztahující se k legislativnímu rámci mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zabezpečení těchto voleb se řídí níže uvedenými  zákony a předpisy:

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (článek 16-20)

-   Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-   Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů

-   Vyhláška  MZV č. 93/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou – v současné době je v řízení novelizace vyhlášky

Dnem vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu začala plynout i lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, a to jednak v listinné podoběs ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, nebo osobně.

Doručení nebo předání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem mohou voliči, kteří mají bydliště mimo území ČR podat nejpozději do 15. září 2013.

O dalším postupu při organizačně-technickém zabezpečení předčasných voleb do PSP ČR budeme průběžně informovat.

TERMÍN KONÁNÍ VOLEB

přílohy

volby 10-2013_termin konani 779 KB PDF (Acrobat dokument) 18.10.2013