Velvyslanectví České republiky v Bagdádu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury

Vládní stipendia a spolupráce univerzit a vysokých škol, vědecká spolupráce, kulturní prezentace ČR.

1) Vládní stipendia a spolupráce univerzit a vysokých škol

Pro akademický rok 2006-2007 rozhodla vláda České republiky udělit dvě stipendia v oborech všeobecné lékařství a ekonomika; do výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů. Společnou komisí iráckého Ministerstva pro vyšší vzdělávání a Velvyslanectví ČR v Iráku byli doporučeni čtyři uchazeči, u nichž dvěma bylo rozhodnutím vlády ČR stipendium přiděleno. Studiu předchází jednoroční intenzivní jazyková příprava.

Pro akademický rok 2007-2008 rozhodla vláda ČR přidělit opět dvě stipendia v bakalářském nebo magisterském programu; priorita je stanovena pro zájemce v oboru petrochemie. Velvyslanectví ČR v Iráku zaslalo informaci Ministerstvu pro vyšší vzdělávání, Ministerstvu ropy, Ministerstvu průmyslu a nerostných surovin, univerzitám a vysokým školám tak, aby přihlášky byly podány k posouzení společné komisi výše uvedených ministerstev a Velvyslanectví ČR do 1. prosince 2006. Studiu bude rovněž předcházet jazyková příprava.

Pro akademický rok 2008-2009 rozhodla vláda ČR přidělit tři stipendia v bakalářském nebo magisterském programu; priorita je stanovena pro zájemce v oboru petrochemie. Velvyslanectví ČR v Iráku zaslalo informaci Ministerstvu pro vyšší vzdělávání, Ministerstvu ropy, Ministerstvu průmyslu a nerostných surovin, univerzitám a vysokým školám tak, aby přihlášky byly podány k posouzení společné komisi výše uvedených ministerstev a Velvyslanectví ČR do 1. prosince 2007. Studiu bude rovněž předcházet jazyková příprava.

Kromě vládních stipendií je zajišťováno studium v rámci společných projektů českých univerzit a vysokých škol a Ministerstva zahraničních věcí ČR, projekt transformační pomoci Iráku. Studenti z Iráku v tomto akademickém roce pokračují nebo zahájili studium na CERGE Institutu Karlovy univerzity v Praze, Univerzitě Pardubice, Masarykově univerzitě v Brně, Západočeské univerzitě v Plzni.

Podpora studentů jihomoravským krajem - kromě výše zmíněných projektů též Rada jihomoravského kraje schválila v červnu 2007 podporu studentů z Irácké republiky. Podpora iráckých studentů je zaměřena na podporu stabilizace situace v Iráku vzděláváním a financováním nadějných iráckých studentů. Jedno stipendium je plánováno jako doktorandské studium, přičemž další tři schválená stipendia jsou zaměřena na roční jazykový kurs češtiny, který by měl pokračovat standardním bakalářským či magisterským VŠ studiem na některé z brněnských univerzit. Projekt by měl začít v září 2007. Jedná se o ojedinělý projekt spolupráce zastupitelského úřadu s regionálními subjekty. Výběr iráckých studentů provede ZÚ Bagdád na základě svých zkušeností a znalostí teritoria.

2) Irák má zájem o užší vědeckou spolupráci

Ministerstvo pro vyšší vzdělávání specifikovalo aktuální problémy a potřeby dalšího rozvoje sektoru vyššího vzdělávání a vědeckého zkoumání v Iráku:

- nezávislost univerzit a vysokých škol je z jejího pohledu vítána, změna však musí být systémově řešena (financování, koordinace programů, koordinace zahraniční spolupráce, zpětná vazby na ministerstvo apod.),
- nedostatek připravených vědecko- pedagogických pracovníků univerzit, vysokých škol a vědeckých institucí, které by zajišťovaly postgraduální vzdělávání v Iráku,
- chybějící poznatky vědy a techniky za období naprosté vnější izolace Iráku,
- nedostatek knihoven a studoven, limitovaný přístup ke studijním pramenům ve světě (jako příklad může posloužit dohoda, kterou ministerstvo uzavřelo s Washingtonskou univerzitou zaručující bezplatný elektronický přístup ke studijním materiálům vědecké knihovny na dobu 10 let); v této souvislosti ministerstvo požádalo o posouzení možnosti bezplatného přístupu k fondům např. Karlovy univerzity v Praze nebo Akademie věd ČR,
- Irák by uvítal stipendia pro doktorandské postgraduální studium; výhodou je možnost výuky v angličtině, kratší doba, zaměření na aktuální potřeby, zejména nové technologie (nanotechnologie, biotechnologie, genetické inženýrství), medicína (prevence a detekce rakoviny), ochrana životního prostředí (ovzduší, voda a písek v Iráku jsou velmi znečištěny), zemědělství (rozšiřující se poušť, nutnost regenerace, kultivace a rekultivace půdy), politologie a studia státní správy a samosprávy (zejména pro mladé ženy, které dosud v politice a správě země mají zanedbatelné postavení),
- Zájem je i o rozvoj dálkového studia (distance learning).

3) Kulturní prezentace České republiky v Iráku

Výstava Ex-libris, Alfons Mucha a Česká secese - architektura byla představena v Dohúku

Uvítáním všech přítomných hostů a slavnostním přestřižením stuhy ve vstupu do foyer honosné, nově postavené budovy Obchodní komory v provincii a stejnojmenném městě Dohúk, byla zahájena vernisáž (již třetí v regionu iráckého Kurdistánu a čtvrtá na území Iráku) výstavy Ex-libris, Alfons Mucha a Česká secese - architektura. Hosty přivítal jménem organizátora předseda obchodní komory v Dohúku Ayad Hassan a jménem regionu ředitel krajského úřadu (guvernorátu) Dohúku Fadhel Omer. Na výstavu se také dostavil ředitel erbilského městského úřadu Sadki Zrari, který v době vernisáže výstavy v Erbilu, která se konala před dvěma týdny, pobýval mimo Erbil.

Televizní stanice Kurdistan TV, Kurdsat, lokální televizní stanice Dohúk a noviny Awro Newspaper informovaly o výstavě Ex-libris, Alfons Mucha a Česká secese - architektura. Vernisáž zahájil v 19.00 dne 21.8. 2008 za ZÚ Bagdád Jaroslav Reif, za přítomnosti ředitele guvernorátu Dohúku Fadhela Omera, starosty města Majída Saliha, rektora Univerzity Dohúk dr. Hesmat Khalida, předsedy Obchodní komory Dohúk Ayada Hassana a předsedy strany PDK města Amádia Muhameda Muhsena a řady dalších významných hostů. Přítomen byl také generální ředitel kulturního a uměleckého centra Dohúku Adel Hassan.

Proslov k výstavě pronesl Jaroslav Reif a krátce charakterizoval všechny tři okruhy výstavy jako dobově a stylově vzájemně korespondující celky. Přiblížil návštěvníkům použití grafických tisků v Ex Libris. Návštěvníci si se zájmem fotili Ex Libris a také plakáty Alfonse Muchy. Podobně jako v Erbilu a Sulaimaniya, tak i zde nejvíce zaujala expozice Alfonse Muchy, kterého řada návštěvníků vnímá jako umělce světového jména. Všichni, kteří v Čechách studovali si rádi oživili vzpomínku na známá místa při shlédnutí fotografií známých secesních fasád pražských domů.

Předseda obchodní komory v Dohúku, generální ředitel uměleckého centra a rektor Univerzity Dohúk ocenili prezentaci českého výtvarného umění v Dohúku a vyjádřili velký zájem na pokračování kulturních akcí v příštím roce 2009.

Během výstavy se hovořilo o současně probíhající misi kurdských podnikatelů do České republiky, studiu studentů z Dohúcké univerzity na českých školách a možné spolupráci v oblasti dodávek českých technologií do iráckého Kurdistánu.

Výstavy se celkem zúčastnilo sedmdesát osob, mezi nimi byli zástupci státní správy, samosprávy, univerzity, obchodní komory Dohúk, podnikatelé, předsedkyně a členky dohúcké organizace Unie kurdských žen. Na výstavu se také dostavila skupina milovníků umění ze Sulaimaniya, kteří nezastihli výstavu ve svém městě. Výstava byla v Dohúku týden a poté byla vrácena zpět do České republiky.

Výstava Ex-libris, Alfons Mucha a Česká secese - architektura byla představena v Sulaimaniya

Uvítáním všech přítomných hostů v galerii Sardam v Suleimanii exministrem kultury Kurdské regionální vlády Šerko Bekese byla zahájena třetí výstava Ex-libris, Alfons Mucha a Česká secese - architektura (předcházela výstava v Bagdádu a Erbilu).

Přítomny byly televizní stanice Zagros, noviny SOMA Newspaper (psané v angličtině), Galy Kurdistan, Kurdistany Noy, Socialist Party informovaly o výstavě Ex-libris, Alfons Mucha a Česká secese - architektura v galerii Sardam v Sulaimaniya v regionu iráckého Kurdistánu. Vernisáž zahájil v 19,00 hodin, dne 14.8. 2008 jménem ZÚ Bagdád Jaroslav Reif. Za přítomnosti významných hostů přestřihnul bývalý ministr kultury Kurdské regionální vlády Šerko Bekese slavnostní stuhu na vstupních dveřích do galerie. Dále byli přítomni náměstek předsedy rady města Sulaimaniya Abdulla Ahmeda, předseda Obchodní komory Sulaimaniya Hassan Haurami a ředitel politického výboru Patriotic Union of Kurdistan (PUK) Awada Mustafa. Přítomna byla řada dalších významných osob města a stejnojmenného regionu Sulaimaniya.

Proslov k výstavě pronesl Jaroslav Reif a krátce charakterizoval všechny tři okruhy výstavy jako dobově a stylově vzájemně korespondující celky. Přiblížil návštěvníkům použití grafických tisků v Ex Libris. Návštěvníci se živě zajímaly o způsob tisku Ex Libris a také o motivy, které byly na jednotlivých grafických listech znázorněny. Podobně jako v Erbilu tak i zde nejvíce zaujala expozice Alfonse Muchy, kterého řada návštěvníků vnímá jako umělce světového jména. Návštěvníci se pochvalně vyjadřovali ke krásám zachyceným na fotografiích výstavy Česká secese - architektura. Ti, kteří v Čechách studovali, anebo zde pobývali, si oživili vzpomínku na známá místa.

Iniciativu českého velvyslanectví a styčné kanceláře v Erbilu ocenil ředitel výstavní síně Sardam a generální ředitel vydavatelství Sardam Center Šerko Bekese. Českou republiku označil jako zemi s bohatou kulturní tradicí a vyjádřil velký zájem pořádat podobné kulturní akce i v budoucnu. Bylo zmíněno, že zájem je nejen o fotografie a obrazy, ale také o českou filmovou tvorbu.

Výstavy se celkem zúčastnilo šedesát osob, mezi nimi byli zástupci státní správy, samosprávy, univerzity, obchodní komory Sulaimaniya a její členové - podnikatelé. Kromě Kurdů z iráckého Kurdistánu na výstavu zavítali také holandští inženýři, kteří pracují na výsadbě jabloňových sadů a odborníci ze Spojených států, kteří zde pracují na rekonstrukčních projektech.

Výstava byla v Sulaimaniya 5 dnů a následně byla prezentována v Dohúku, správním sídle stejnojmenné provincie.

Výstava Ex-libris, Alfons Mucha a Česká secese - architektura byla představena v Erbilu

Za přítomnosti guvernéra provincie Erbil Nouzada Hadžiho, ministra kultury Kurdské regionální vlády Mahdiho Mandalaviho, starosty města Erbilu Nehada Kadera a řady dalších významných hostů byla zahájena zastupitelským úřadem Bagdád vernisáž výstavy "Ex-Libris: Praha - město evropské kultury", "Alfons Mucha" a "Česká secese - Art Nouveau". Vernisáž proběhla dne 7. srpna v 19,00 hodin ve výstavní síni Médea v hlavním městě regionu iráckého Kurdistánu - Erbilu. Z diplomatických misí se vernisáže zúčastnil velvyslanec při Evropské komisi v Bagdádu Ilkka Uusitalo.

Vernisáž výstavy uvedl Jaroslav Reif a krátce charakterizoval všechny tři okruhy výstavy jako dobově a stylově vzájemně korespondující celky. Přiblížil návštěvníkům použití grafických tisků v Ex Libris. Velmi potěšitelná byla reakce řady návštěvníků na výstavu Alfonse Muchy, kterého označovali za známého světového umělce. Přítomní vzpomínali na své předchozí návštěvy v České republice při shlédnutí fotografií výstavy Česká secese - architektura. Řada z nich, kteří v Čechách studovali a nebo zde pobývali delší dobu dokonce dokázali určit místa, kde se nacházejí prezentované fotografie secesních fasád domů.

Iniciativu českého velvyslanectví a styčné kanceláře v Erbilu ocenil ředitel výstavní síně Médea Ašti Mahmúd Abdula. Jako zemi s bohatou kulturní tradicí označil Českou republiku náměstek guvernéra provincie Erbil Tahir Abdula. Největší zájem byl o plakáty s dívčími motivy od Alfonse Muchy a nad detaily na fasádách secesních domů se vedla živá diskuse. Po úvodním proslovu byl Jaroslav Reif požádán guvernérem provincie Erbil a následně i starostou města Erbil o řadu dalších doplňujících informací.

Výstavy se celkem zúčastnilo padesát osob, mezi nimi byli zástupci státní správy, samosprávy, univerzity, obchodní komory Erbil a její členové - podnikatelé. V průběhu vernisáže poskytl Jaroslav Reif rozhovor televizním stanicím Newroz, Qalat a listu Kurdistan Report.

Výstava byla následně prezentována v Sulaimaniya a Dohúku, správních sídlech stejnojmenných provincií.

Výstava Ex-libris, Alfons Mucha a Česká secese - architektura se představily v Bagdádu

U příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje zahájil 7. července 2008 velvyslanec ČR v Iráku výstavu "Ex-Libris: Praha - město evropské kultury", "Alfons Mucha" a "Česká secese - Art Nouveau". Tři vzájemně provázané tématické výstavy zahajují v Galerii moderního umění "Plastic Artists Society" v Bagdádu své turné po Iráku.

Za přítomnosti bývalého ministra kultury, předsedy výboru pro kulturu, školství a média Sněmovny reprezentantů Mufída al-Džezairího, představitele Ministerstva kultury a několika desítek hostů, převážně umělců, zahájil výstavu ředitel galerie Kásim Sabti. Prezentace českého umění otevírá novou kapitolu dvoustranných vztahů mezi Irákem a ČR. Výstava bude inspirací pro irácké umělce a zejména pro studenty Akademie umění, uvedl ředitel Sabti.

"Po více než 40 letech izolace, válek a nepokojů v Iráku hostí tato prestižní bagdádská galerie první výstavu umění ze zahraničí. Je mi velkou ctí, že je to právě Česká republika, která si připíše toto prvenství…", uvedl na vernisáži velvyslanec ČR Petr Voznica. ČR si 5. července připomenula tisící sto čtyřicáté páté výročí příchodu dvou soluňských bratů, jejichž mise na Velké Moravě položila základy vzdělanosti a budoucího českého státu. Výstava si klade za cíl představit originální práce českých umělců. První část výstavy je věnována tvorbě ex-libris, další dvě části pak představují české období secese v malířství a architektuře. Velvyslanec ve svém vystoupení dbal na provázanost jednotlivých částí výstavy. Jedním z prvních tvůrců ex-libris byl malíř Josef Mánes, který spolu s dalšími - jmenoval Mikoláše Aleše, Maxe Švabinského a Alfonse Muchy - patří k představitelům přední umělecké tvorby období secese, Art Nouveau. Secese z přelomu XIX. a XX. století je na výstavě reprezentována výběrem z díla Alfonse Muchy a fotografiemi paláců a domů v Praze.

Iniciativu českého velvyslanectví ocenil bývalý ministr kultury, předseda výboru pro kulturu, školství a média Mufíd al-Džezairí.

Zajímavé bylo sledovat reakce návštěvníků výstavy. Slova obdivu na adresu díla Alfonse Muchy a živá gestikulace nad detaily fotografií české secese v architektuře se dala očekávat; mladé tvůrce však nejvíce upoutaly originály ex-libris. Řada studentů si pořizovala fotografie, někteří si zkoušeli náměty překreslit.

V průběhu vernisáže poskytl velvyslanec ČR rozhovor televizní stanici al-Afaq a časopisu Tashkeel. Záběry z výstavy pořídila i televizní stanice al-Arabiya TV.

Výstava byla v Bagdádu do 18. července a poté se přesunula do Duhoku, správního sídla stejnojmenné provincie iráckého Kurdistánu.

Oslava světového dne kulturní rozmanitosti, dialogu a rozvoje v Bagdádu za zvuků skladby "Koncert pro čelo a orchestr" Antonína Dvořáka

Dne 21. května odpoledne se konal koncert Iráckého národního symfonického orchestru v budově iráckého parlamentu v Bagdádu u příležitosti oslavy Světového dne kulturní rozmanitosti, dialogu u rozvoje. Zúčastnili se ho zástupci většiny zastupitelských úřadů v zemi. Význam tohoto dne zdůraznil před zahájením koncertu předseda iráckého parlamentu Mahmoud al-Mashadani, po něm pronesl slavností projev Stafan de Mistura, zvláštní zmocněnec generálního sekretáře OSN pro Irák (United Nation Assistance Mission for Iraq - UNAMI), který zdůraznil, že právě nyní potřebuje irácká společnost dialog mezi rozmanitými kulturami, které se v zemi nacházejí. Následně promluvil bývalý ministr kultury Mufid al-Džazairí a po něm ministr zahraničí Hošiár Zebárí.

Vlastní koncert byl nejprve zahájen iráckou národní hymnou. Pak následovaly skladby od Rossiniho - předehra k Lazebníkovi sevillskému, Dvořáka - Koncert pro čelo a orchestr, Strausse - Radeckého pochod a Musorgského - Noc na Lysé hoře , které dirigoval Američan Olivek Gilmour.

Skladby iráckých a kurdských skladatelů pod taktovkou dirigenta Karima Wasfi zahájil sólista ve hře na úd (arabský nástroj podobný loutně) Ahmed Salim skladbou od Ayam Zamana - Úd a orchestr. Koncert dále pokračoval skladbami Mohammeda Zazy - Kurdské tance, Abdullaha Jamala - Kurdské lidové písně a byl ukončen skladbou Hanse G üntera Mommera - Klasické irácké melodie.

V Bagdádu zněla opět hudba českých klasiků

"Inter arma non silent Musae"

Inspirován logem mezinárodního kolokvia muzikologů v Brně (2005) a stejnojmennou knihou Czeslawa Madajczyka zahájil 8. května v 15,30 velvyslanec Petr Voznica další ze série tradičních koncertů klasické hudby v prostorách českého velvyslanectví v Bagdádu, tentokrát věnovaný státnímu svátku ČR, vzpomínce Dne vítězství.

V úvodním proslovu připomenul velvyslanec tragické události 2. světové války, boj českého a slovenského lidu za svobodu a demokracii a vyjádřil přesvědčení, že i lid v Iráku se dočká míru. Účastníci koncertu uctili památku všech obětí válek a trvajícího konfliktu v Iráku minutou ticha.

V podání české rodačky Nataši Cimbálové al-Rádí (piano), Ani Malkonian (housle) a Tárika Jásina (cello) zazněl "Koncert pro piano, op. 22a" Josefa Suka st., "Concertino" S. Kösajana, "Meditace" z opery Thais Julese Masseneta, koncert pro piano "Z domoviny" Bedřicha Smetany a "Dumky", skladby č. 3,4,6 Antonína Dvořáka. Skvělý výkon sólistů byl odměňován potleskem publika, ve kterém nechyběli velvyslanci a zástupci diplomatického sboru Německa, Řecka, USA, Dánska, Ukrajiny, Slovenska, poslanci Sněmovny reprezentantů (jednokomorový irácký parlament), bývalý ministr kultury Mufíd Džezairí, zástupci ministerstev, podnikatelé a další příznivci klasické hudby. Koncerty se stávají natolik tradiční akcí, že tentokrát musely být přidány židle do další místnosti vedle společenského sálu.

Doprovodnou akcí koncertu byla vernisáž výstavy "Ex-libris Praha" ve vestibulu velvyslanectví. Původní záměr otevřít výstavu v některém ze zařízení Ministerstva kultury je vzhledem k bezpečnostní situaci v Bagdádu zatím nerealizovatelný. Návštěvníků koncertu se originální ex-libris velmi líbily.

Po koncertu a vernisáži následovala recepce.

"Účast Armády ČR v mezinárodní operaci v Iráku" - výstava fotografií k výročí vstupu ČR do NATO

Nejen v posádkách na území ČR se 12. března 2008 připomínalo 9. výročí vstupu ČR do Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO). Více než 60 hostů, včetně zástupců Ministerstva obrany Iráku, poslance a předsedy výboru pro kulturu Sněmovny reprezentantů Mufída Džezajrího, velvyslanců, vojenských a leteckých přidělenců a dalších zástupců diplomatických misí a mezinárodních organizací a zejména příslušníků výcvikové mise NATO (NTM-I) přijalo pozvání a zúčastnilo se slavnostního zahájení výstavy fotografií "Účast Armády ČR v mezinárodní operaci v Iráku".

S využitím CD "Česká republika a její profesionální armáda - The Czech Republic and its Professional Armed Forces" (vydalo Ministerstvo obrany ČR - AVIS) a za finanční podpory společnosti Česká zbrojovka Uherský Brod se podařilo ZÚ Bagdád připravit reprezentativní výběr pro čtyři postery (120x70 cm) a 25 fotografií (70x45 cm), zachycujících působení příslušníků Armády ČR v operaci mezinárodních koaličních sil v Iráku (MNF-I), od humanitární pomoci české polní nemocnice přes (1. až 12.) kontingenty Vojenské policie zajišťujících výcvik iráckých bezpečnostních policejních složek na základně al-Shaibah až po současné působení (1. až 4.) kontingentů AČR na základně v Basře.

Výstavu v kulturním centru irácké Národní univerzity obrany (NDU-I) a NTM-I zahájil velící zástupce velitele výcvikové mise NATO brigádní generál (IT) Silvestro Maccariello průřezem informací o aktivitách NTM-I a jednotlivých členských zemí NATO a koaličních partnerů při reformě armády Irácké republiky.

Velvyslanec ČR Petr Voznica ve svém vystoupení zdůraznil historické mezníky znovuobnovení demokratického státu a jeho armády, především sametovou revoluci v listopadu 1989, vstup ČR do NATO (březen 1999) a do EU (květen 2004). Armáda ČR je dnes plně profesionalizovanou, moderní a efektivní složkou společnosti, připravenou k obraně území ČR a členů Aliance, k hájení společně sdílených hodnot demokratických států světa.

Účastníci vernisáže se zájmem vyslechli část vystoupení, věnovanou zkušenostem příslušníků Armády ČR z účasti v mezinárodních operacích SFOR, AFOR, KFOR, ISAF a MNF-I.

Myšlenku pořádat výstavu v prostorách NTM-I a NDU-I ocenil ve vystoupení i velitel univerzity obrany generálmajor Suhel Ahmed al-Čalábí.

Ocenění širokého zapojení ČR a její armády do obnovy Iráku a Afghánistánu se dostávalo velvyslanci a dalším českým zástupcům i během diskusí při recepci.

Výstava fotografií byla první akcí tohoto druhu v prostorách výcvikové mise NATO a také inspirací pro další diplomatické mise. Např. přidělenec obrany PL by se rád připojil k podobné akci k 10. výročí vstupu ČR, PL a HU do NATO (březen 2009).

Kromě fotografií vzbudil zájem i poster věnovaný sponzoru výstavy, České zbrojovce Uherský Brod. Zástupkyně velvyslance USA pro politické a vojenské otázky, velvyslankyně Marcie Ries, se dotazovala na program "Safe Iraq", který byl prezentován ministru obrany Iráku během summitu "Iraq Defence, Security and Communications" v Dubaji a bude představen na semináři v Bagdádu ve druhé polovině dubna 2008. Součástí semináře bude i tato výstava, tentokrát určená pro širší bezpečnostní komunitu Iráku.

Náklady na výrobu posterů a fotografií pokryl dar České zbrojovky Uherský Brod (vyúčtování zasláno sponzoru). Občerstvení bylo poskytnuto ze symbolu 15 (pohoštění a věcné dary - reprezentace ČR).

ČR získala projekt na záchranu významné kulturní památky v Erbilu

Po téměř dvou letech intenzivních studií a přípravných projektových prací, školení odborníků na záchranu archeologických a kulturních památek (aktivity v rámci projektů TRANS, ODEV) získala ČR, konkrétně společnost Gema Art Group, první zakázku financovanou Kurdskou regionální vládou (KRG) v této oblasti. Za účasti velvyslance ČR v Iráku podepsal ministr turistiky KRG Nimrud Baito a zástupce Gema Art Group Petr Justa Smlouvu ke stabilizaci a konzervaci Choli Minaret (al-Muzaffariya Minaret) v Erbilu. Slavnostního podpisu se dále zúčastnili představitelé KRG, guvernér Erbilu Nawzad Hadi Mawlood, představitelé Obchodní a hospodářské komory, Škoda Shireen Co. a řada významných hostů.

Choli Minaret je jednou z nevýznamnějších kulturních památek regionu. Minaret byl postaven v období let 1190-1232 (543-586 podle islámského letopočtu) za vlády sultána Mudhaffaruddeena. Účast české společnosti na záchraně této památky je "… oceněním odbornosti a zájmu ČR na spolupráci s regionem iráckého Kurdistánu" , uvedl při podpisu smlouvy ministr turistiky. Gema Art Group zahájí stabilizační a konzervační práce na Choli Minaret v květnu 2008, souběžně pokračuje ve studiích na záchranu Velké Citadely v Erbilu (podrobněji např. http://cipa.icomos.org/fileadmin/papers/Athens2007/FP113.pdf - K. Pavelka, J. Svatušková, V. Králová : "Photogrammetric documentation and visualization of Choli Minaret and Great Citadel in Erbil/Iraq", XXI. International CIPA Symposium, 01-06 October 2007, Athens, Greece). Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni se podílela na školení expertů Univerzity Saláhadín z Erbilu a Národní knihovny Bagdád. ČR věnovala Irácké národní knihovně laboratoř pro konzervaci rukopisů.

Charitativní výstava k 60. výročí deklarace lidských práv v Iráku

Velvyslanectví ČR v Iráku připravilo k 60. výročí podpisu Všeobecné deklarace lidských práv ojedinělou akci - charitativní výstavu obrazů, soch a dřevořezeb. Záštitu na výstavou převzal ministr zahraničních věcí Hoshyar Zebarí, velvyslance ČR Petr Voznica a ministryně pro lidská práva Widždan Salim. Spolupořadatelem bylo irácké Ministerstvo kultury a Galerie al-Wasitti.

Výstavu zahájil dne 11. prosince v reprezentativních prostorách Ministerstva zahraničních věcí náměstek ministra Hadž Hamudi (ministr byl v předvečer akce urgentně vyslán na trilaterální irácko-jordánsko-syrskému jednání k dalšímu osudu iráckých uprchlíků do Damašku), ministryně pro lidská práva a český velvyslanec. Vernisáže, při které bylo představeno více než 50 obrazů, přes třicet soch a dvě rozsáhlé dřevořezby, vše s převažujícími náměty tradic Iráku a prožitky umělců z doby totality a boje za demokracii, svobodu a lidská práva, se zúčastnili velvyslanci zemí akreditovaných v Iráku, kromě jmenovaných představitelů MZV a Ministerstva pro lidská práva i náměstek ministra průmyslu a nerostných surovin, náměstkyně ministra kultury a řada významných osobností politického, ekonomického a kulturního života Iráku. Nechyběli zástupci nevládních organizací.

Krátce po zahájení přivítal velvyslanec první dámu - manželku iráckého prezidenta paní Hero Ibrahim Ahmed s doprovodem. Manželka prezidenta velmi ocenila iniciativu českého velvyslanectví a zajímala se, k jakému účelu bude věnován výtěžek z charitativní výstavy. Nejlepší odpověď s objasněním činnosti nevládní organizace poskytl ředitel Charitable Society for Caring and Rehabilitation of Children, která s významnou podporou vlády ČR připravuje k provozu Dětskou nemocnici primární péče v Bagdádu. Vzhledem k tomu, že paní Hero podporuje řadu nadací a sama řídí projekt na pomoc dětem v regionu iráckého Kurdistánu, rozhodla se úspěchu charitativní akce osobně přispět a zakoupila několik obrazů a soch.

Výstava byla v prostorách MZV do konce týdne a výtěžek bude předán Ministerstvu kultury, které rozdělí prostředky vybraným nevládním charitativním organizacím, především pak zřizovateli dětské nemocnice.

Koncert k 220. výročí premiéry opery Don Giovanni na ZÚ Bagdád

V návaznosti na oslavy státního svátku ČR dne 28. října 2007 proběhl na ZÚ Bagdád koncert k 220. výročí premiéry opery Don Giovanni. Koncert, který se konal ve slavnostně vyzdobených prostorách našeho zastupitelského úřadu dne 29. října 2007, byl v iráckém Bagdádu velmi výjimečnou záležitostí.

Uspořádat koncert vážné hudby v Bagdádu, a navíc v Red Zone (této oblasti se tak říká proto, že se jezdí s "nataženými" zbraněmi, tedy tzv. "red status" ), bylo i pro všechny zúčastněné výjimečným počinem a událostí, třebaže ZÚ Bagdád je znám tím, že podobné akce již v uplynulých dvou letech úspěšně zorganizoval. Koncert se odehrál již tradičně v režii české rodačky, paní Natašy al-Rádí, která žije již přes 40 let v Iráku. Její tóny byly doprovázeny houslemi arménské muzikantky, která patří k žákům české rodačky v Bagdádu. Navzdory bezpečnostním rizikům, logistickým obtížím a nutnosti navštívit akci v dobře střežených konvojích (a v pancéřovaných vozech), byla účast překvapivě početná.

Ze zajímavých hostí zmiňujeme jmenovitě kupříkladu apoštolského nuncia Francise Chullikata, který navštívil koncert s dvěma řádovými sestrami. Dále nás poctili svou přítomností zástupci UKR (chargé d´affaires, první tajemník, konzul a další dva diplomaté), SK, CH, pět důstojníků českého kontingentu z jihoirácké Basry a z české sekce NTM (Nato Training Mission). Kromobyčejnou událostí byla návštěva koncertu ze strany vysokých pracovnic diplomatického protokolu ambasády USA, které do Red Zone takřka vůbec necestují.

Také iráčtí představitelé na koncert přicestovali, mimo jiné ministr vodních zdrojů, vysocí reprezentanti iráckého Ministerstva vnitra, úřadu iráckého ministerského předsedy či Ministerstva obrany.

Akce byla zakončena občerstvením a rozhovory zúčastněných. Koncert navštívila cca 40 hostů. Návštěva tolika hostů svědčí mimo jiné o hladu po obdobných kulturních akcích v násilí zmítaném Bagdádu.

Recepce u příležitosti státního svátku ČR - ZÚ Bagdád

Dne 28. října 2007 se u příležitosti státního svátku ČR konala recepce, kterou ZÚ Bagdád uspořádal v tzv. Zelené zóně (IZ - International Zone), kde sídlí kvůli bezpečnosti ambasády některých západních zemí, většina iráckých ministerstev a úřadů, jakož i drtivá většina významných iráckých představitelů.

Oslavy státního svátku v prostorách tamní restaurace Michael´s (jedná se o jednu ze tří možných a existujících restaurací, v níž je možné v Bagdádu uspořádat obdobnou akci) lze označit za jednoznačný úspěch na poli " bagdádské diplomacie". Podobné akce jsou totiž v Iráku poměrně vzácné, navíc bývají jen zřídka organizovány státy, jejichž diplomatické zastoupení sídlí v tzv. Red Zone (obávané části Bagdádu, obklopující Zelenou zónu).

Navzdory mnoha obtížím, jimž musí diplomatické mise v Bagdádu čelit, se recepce účastnilo cca 100 z pozvaných hostů, což je na bagdádské poměry velice slušné číslo. Z pozvaných zmiňujeme jen pro zajímavost velvyslance DE, RUS, CH, TR, RO, NL, GR, polskou, slovenskou a ukrajinskou "dvojku" (vv PL je stále hospitalizován s vnitřními popáleninami v nemocnici v Polsku, po útoku radikálů na jeho kolonu), zástupce USA, GB, Kanady, Austrálie, Itálie, Dánska, Španělska, Japonska, Jižní Koreje a mnohé další. Svou přítomností poctili naši recepci též někteří vrcholní iráčtí představitelé, mimo jiné místopředseda poslanecké sněmovny, ministryně pro lidská práva aj. Celé akci jistě dodala na vážnosti i přítomnost pěti českých důstojníků, kteří přiletěli z jihoirácké Basry jako zástupci českého vojenského kontingentu. Kromě nich se však akce zúčastnil i český plukovník, velící českému zastoupení NTM (Nato Training Mission).

Ostatně návštěva naší recepce ze strany vysokých důstojníků NTM byla překvapivě hojná a pestrá. Kromě vysokých italských důstojníků též např. portugalský plukovník, turecký plukovník, holandský plukovník apod., tedy nejvyšší představitelé jednotlivých národních zastoupení v řadách NTM. Velkým a příjemným překvapením byla účast čtyř důstojnic z US Air Force, jehož příslušníci se normálně podobných oslav nezúčastňují.

Na místě byl zajištěn bohatý a uspokojivý catering, včetně nealko nápojů, velmi žádaného českého piva a též guláše, po kterém toužebně vyhlíželi mnozí hosté, zmlsaní z předchozí recepce, na níž se výtečný guláš podával.

Slavnostní přípitek českého velvyslance genmjr. Petra Voznicy předcházela irácká a posléze česká hymna. Po ní následovalo připomenutí historických událostí, které vedly ke vzniku samostatného Československa. Přípitek zakončil oficiální začátek celé akce, po němž se rozproudila živá zábava. Mnozí účastníci ocenili naši recepci jako "náznak normálního života v Bagdádu" a kupříkladu vv DE poznamenal, že "alespoň někdo i v Bagdádu, situaci navzdory, koná klasickou diplomatickou práci".

Koncert u příležitosti Dne armády ČR - červen 2007

" Vaše Excelence, vážení hosté, dámy a pánové.

Je mi velkou ctí přivítat vás na velvyslanectví České republiky. Téměř před rokem, u stejné příležitosti oslav Dne Armády České republiky, jsme organizovali vůbec první koncert v Bagdádu. Bezpečnostní situace se příliš nezlepšila, takže se zdá, že slova z minulého koncertu Kde zní hudba, mlčí zbraně by měla znít mnohem silněji…".

Těmito slovy zahájil velvyslanec ČR Petr Voznica v pořadí třetí koncert z děl klasiků české hudby, tentokrát věnovaný tvorbě Leoše Janáčka. Velvyslanectví poprvé v historii navštívil Apoštolský nuncius Francis A. Chullikatt (velmi odvážný člověk, jel nepancéřovaným vozidlem bez ochranky); přivítali jsme velvyslance Slovenska a Polska, členy diplomatického sboru (včetně zástupců USA), ředitele odboru evropských zemí MZV Iráku velvyslance Abdul Karim al-Sudaniho, poradce ministra kultury a dalších 30 hostů z podnikatelské a kulturní fronty. Velmi potěšila i přítomnost velitele 2. kontingentu AČR z Basry mjr. Marcela Křenka a tří zástupců AČR z NATO Training Mission Iraq.

Česká krajanka paní Nataša al-Rádí Cimbálová představila Janáčkovy Variace pro Zdenku, výběr skladeb z cyklu Po zarostlém chodníčku, obecenstvo velmi vřele přijalo skladbu V mlhách a zejména výběr z Moravských tanců.

Ve druhé části koncertu zazněla tradiční hudba a zpěv irácké skupiny Amasi al-Sharq. Hra na elektronické varhany a tradiční kytaru oud byla velmi podmanivá (polský velvyslanec, který přicestoval do Bagdádu před měsícem, se hráčů dotázal, zda je možné i tančit).

Koncert - moderní arabská hudba

Doprovodným programem koncertu byla výstava obrazů dvou místních autorů.

Olejomalby malířky Zainab Abdul Kariem představují tradiční iráckou tvorbu dávnověku (s výraznými prvky původního písma). Několik obrazů bylo na místě návštěvníky koncertu zakoupeno.

Současný život dětí bez domova a prostých iráckých občanů zachycuje na svých obrazech akademický malíř Ali Satar. Autor spolupracuje a podporuje nevládní organizaci Al-Rahma Human Institute for Orphans &Homeless Children. Také o jeho obrazy byl mezi diplomaty a návštěvníky koncertu zájem, výtěžek z prodeje bude věnován autorem této nevládní organizaci.

Na závěr koncertu byl pořádán cocktail.

Ojedinělá akce ZÚ Bagdád - Den dětí pro irácké sirotky (1. červen 2007)

Ojedinělou akci připravil ZÚ Bagdád v předvečer Mezinárodního dne dětí pro irácké sirotky. České velvyslanectví navázalo užší spolupráci s nevládní organizací Al-Rahma Human Institute for Orphans & Homeless Children, která ve velmi složitých podmínkách zajišťuje alespoň trochu důstojné podmínky života a vzdělávání pro více než 50 sirotků a dětí bez domova. O aktivitách informoval i Český rozhlas v reportážích Jaromíra Janeva.

Krátce po desáté hodině dopolední 31. května 2007 se prostory velvyslanectví ČR rozezvučely zpočátku poněkud ostýchavými, stále více však veselejšími hlasy sedmnácti dětí ve věku od pěti do dvanácti let, které pozvali zaměstnanci velvyslanectví na Den dětí. Po krátkém přivítání velvyslancem začal více než tříhodinový program her a soutěží, zahájený a prokládaný promítáním seriálových příběhů "dvou šikulů, Pata a Mata". Děti soutěžily ve dvou kategoriích (5-8 let, 9-12 let) v běhu na 15 m, skákání v pytlích, skákání přes švihadlo, hod míčkem na cíl (vyřezávaný zobák a otvor v bříšku kačera Donalda), přetahování lanem, vybíjená ...

DD

V přestávce ochutnaly český vanilkový puding, po skončení soutěží si pochutnaly na grilovaném kuřeti s bramborem, při soutěžích bylo zajištěno dostatek nápojů. Každý z malých účastníků dostal dárek (hračky, stavebnice, modely autíček, vláček, panenky, pastelky a vodové barvy), diplom; zástupkyně organizace paní Su´ad odnášela pro ostatní děti dvacet nových párů sportovních bot.

Dětský den

Veškeré náklady na zdařilou charitativní akci byly uhrazeny z dobrovolných příspěvků zaměstnanců velvyslanectví (jak českých, tak i místních iráckých kolegyň a kolegů) a příslušníků ochranného týmu ÚRN Policie ČR. Těm patří velký dík za zajištění akce, přípravu pomůcek k soutěžím a výkon funkcí rozhodčích, oceněn byl jejich výkon kuchařský.

Propagační materiály a drobné dárky přinesli i zástupci Charitable Society for Caring and Rehabilitation Iraqi Children, nevládní organizace zajišťující péči pro děti s vrozenými vadami a zraněním při teroristických útocích.

Přítomen byl i redaktor Rádia Svobodná Evropa/Svobodný Irák; jeho reportáž byla vysílána 1. června 2007.

Koncert a společenský podnik ke Dni ozbrojených sil České republiky - červen 2006

V předvečer Dne ozbrojených sil České republiky, 29. června 2006, uspořádal ZÚ Bagdád koncert pod názvem "Hudba je jazykem mezi národy" se skládal ze dvou částí.

V prvních 50 minutách zazněla díla českých klasiků v podání sólistky (piano) českého původu paní Nataši Rádí - Cimbálové. Skladby Jana Ladislava Dusíka, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany, Josefa Suka a Zdeňka Fibicha navodily atmosféru a sólistka byla oceněna dlouhým potleskem.

Následujících 50 minut patřilo vystoupení irácké skupiny Tawasin Band. Skupina je součástí kulturní společnosti Tawasin a představila průřez tradiční iráckou hudební tvorbou od dávnověku po současnost.

Koncert

Koncert

Prezentace české historie a kultury v iráckém Kurdistánu

V návaznosti na otevření Kontaktní kanceláře pro obchodně-ekonomickou činnost v Erbilu byly zahájeny i projekty k přiblížení české historie a kultury v iráckém Kurdistánu.

V prostorách Univerzity Saláhadin byly v červnu 2006 postupně představeny dvě putovní výstavy, "Czech Press Photo 2002" a "Krásy a tajemství České republiky". Přestože byla expozice pro velký zájem návštěvníků prodloužena o týden, bylo velvyslanectví v Bagdádu požádáno připravit uvedené výstavy a představit je návštěvníkům v Erbilu ještě jednou.

Velvyslanec Petr Voznica za přítomnosti ministra kultury a dalších představitelů Kurdské regionální vlády (KRG), rektora univerzity a více než 80 dalších hostů zahájil (tentokrát společnou) expozici v prestižní Media Hall Ministerstva kultury v samotném centru Erbilu (50 m od hotelu Sheraton). O výstavě informovala v předstihu média, plakáty byly připraveny Ministerstvem kultury. Výstava trvala dva týdny a přesunula se do Sulaimaniya, kde byla instalována v rámci "Českého dne" na mezinárodním veletrhu DBX Kurdistan 2006. Po skončení výstavy v Sulaimaniya se výstava přesunula do města Dohúk, kde v současnosti bude tato výstava končit.

Výstava "Krásy a tajemství České republiky" v prostorách iráckého MZV - duben 2006

Velvyslanec ČR Petr Voznica a náměstek ministra zahraničních věcí Iráku Labeed Abbawi zahájili 2. dubna 2006 v prostorách nově zrekonstruované vstupní haly MZV putovní výstavu "Krásy a tajemství České republiky", kterou pro ZÚ Bagdád laskavě zapůjčil OZP.

Slavnostní vernisáže se zúčastnili představitelé ministerstva zahraničí, ministerstva kultury, poslanci nově zvoleného parlamentu, vedoucí diplomatických misí. Náměstek ministra Labeed Abbawi zdůraznil význam prezentace ČR v Iráku; ve složitém období budování demokratického svobodného Iráku je akce manifestací podpory a pomoci, kterou ČR poskytuje. Velvyslanec Petr Voznica vyslovil přání, že výstava přispěje k prohloubení velmi dobrých bilaterálních vztahů, poznání historických etap naší státnosti a sbližování obou národů. Shrnul projekty, které ČR pro transformaci Iráku dlouhodobě realizuje. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že Irák bude mít co nejdříve novou vládu národní jednoty a bude se moci soustředit na politické, ekonomické a sociální reformy země. Občané jsou "unaveni" dlouhotrvajícím násilím v zemi, země potřebuje silnou vládu, která zajistí bezpečnost nezbytnou pro další postup demokratických změn v zemi.

V závěru vernisáže poskytli náměstek ministra a velvyslanec interview pro zástupce Rádia Svobodný Irák (vysílání z Prahy) a dvou TV stanic v Iráku.

Kulturní prezentace ČR