Velvyslanectví České republiky v Baku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konzulární pomoc občanům ČR

Tato informace je určena pouze občanům ČR, kteří cestují do Ázerbájdžánu, nebo zde dlouhodobě pobývají.

V čem vám konzulární úsek může pomoci:

1.   Pokud váš cestovní pas pozbyl platnosti nebo došlo k jeho ztrátě, odcizení či poškození, konzulát může:

 • na základě předložené žádosti provést zjištění vašeho státního občanství. Po ověření vaší totožnosti dále může vydat náhradní (jednorázový) cestovní doklad, který vám umožní odcestovat do ČR;
 • vydat nový cestovní pas (doba vyřízení 120 dní).

2.   Pokud se vám v Ázerbájdžánu narodí dítě, uzavřete manželství nebo dojde k úmrtí vašeho příbuzného, můžete konzulární úsek požádat o:

 • zápis matriční události do zvláštní matriky v ČR;
 • vystavení duplikátu matričního dokladu.

3.   Pokud vejdete do styku s ázerbájdžánskými úřady a budete potřebovat vyřídit písemné formality, můžete požádat konzulární úsek o:

 • ověření pravosti podpisů či správnosti překladu z ruštiny do češtiny a naopak;
 • ověření správnosti fotokopie a opisu listin;
 • zprostředkování získání ověřeného výpisu z rejstříku trestů ČR.

4.   Pokud se dostanete do situace, kdy nebudete moci hájit své zájmy (např. z důvodu vážné nemoci nebo nehody), konzulární úsek může:

 • podniknout nezbytná opatření za účelem prozatímní ochrany vašich práv a zájmů;
 • i bez vaší plné moci zjišťovat u soudů a jiných orgánů stav věcí, které se týkají vašich práv a zájmů.

5.   Pokud se nebezpečně vyhrotí politická situace nebo nastane přírodní katastrofa, můžete se obrátit na konzulární úsek, který:

 • přijme odpovídající opatření směřující k vaší ochraně;

6.   Pokud jste se v době svého pobytu v Ázerbájdžánu ocitl/a v nouzi a další setrvání na jeho území by pro vás mohlo mít závažné následky:

 • neprodleně informujte zastupitelský úřad. V mimopracovní době se obracejte na konzulární pohotovost: 00 994 502 658 577;
 • pokuste se získat finanční hotovost potřebnou pro návrat do ČR od příbuzných nebo známých převodem přes společnost Western Union (nebo jiný soukromý finanční ústav);
 • v krajním případě můžete o finanční pomoc potřebnou k návratu do ČR požádat KO; vaše žádost však musí být opodstatněná a musíte počítat s tím, že se jedná pouze o půjčku, kterou budete po návratu muset uhradit vy nebo vaši příbuzní;

7.   Pokud jste byl/a zadržen/a nebo uvězněn/a:

 • můžete požádat ázerbájdžánské orgány, aby byl o této skutečnosti informován konzulární úsek;
 • konzul může informovat místní orgány, že se nacházíte pod ochranou konzulátu ČR a projevit zájem o důvod vašeho zatčení;
 • na základě vaší žádosti vám konzulární úsek může zajistit nebo zprostředkovat potřebnou právní pomoc a zastupování před soudem a jinými orgány (náklady na právní pomoc si však musí žadatel/ka uhradit sám/a).

8.   V případě úmrtí občana ČR konzulární úsek informuje Policii ČR a zajistí vystavení dokladů potřebných pro převoz ostatků zemřelého do ČR. Náklady na převoz hradí příbuzní zemřelého nebo příslušná pojišťovna.

Konzulární oddělení dále:

 • podniká ve shodě s právním řádem Ázerbájdžánu všechny kroky, které jsou zapotřebí k ochraně vašich zájmů ve věci dědictví;
 • zajišťuje doručování soudních dokumentů a ostatních dokladů vydaných orgány státní správy ČR a vyřizuje dožádání orgánů ČR v Ázerbájdžánu;
 • monitoruje trestné činy spáchané na občanech ČR v Ázerbájdžánu;
 • poskytuje pomoc letadlům a lodím ČR a jejím posádkám zejména v případech, kdy je třeba řešit konflikty s orgány Ázerbájdžánu.

V čem vám konzulární oddělení nemůže pomoci:

 • zajistit váš návrat do ČR na státní náklady;
 • zaplatit pokutu, účet za hotel, ošetření u lékaře ani uhradit žádné jiné, vámi způsobené pohledávky;
 • zapůjčit peníze - jen ve výjimečných případech a po předběžné dohodě o jejich vrácení (viz bod 6 „Pomoc v nouzi“);
 • vydat nový pas na počkání;
 • vměšovat se do soudního řízení a usilovat o vaše osvobození, pokud jste spáchali trestný čin na území Ázerbájdžánu;
 • nahrazovat služby cestovní kanceláře a poskytovat bankovní či pojišťovací služby.