Velvyslanectví České republiky v Baku

Letní škola slovanských studií

Letní školy slovanských studií (dále jen „LŠSS“) jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami působícími v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září), přičemž délka jejich trvání se pohybuje od 2 do 4 týdnů v závislosti na náplni programu zvoleného jednotlivými pořadatelskými LŠSS. Jimi jsou Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Palackého v Olomouci a Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech (vzdělávací středisko při Univerzitě Karlově v Praze).

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. V rámci svých vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé LŠSS kurzy českého jazyka rozličných úrovní, výběrové semináře zaměřené na studium české literatury, kultury a dějin, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod.

Letních škol slovanských studií se lze účastnit v roli samoplátce, který si hradí veškeré náklady spojené se svou účastí na kurzech sám, nebo v roli stipendisty, jemuž jsou kurzovné, ubytování, stravování a bezplatný vstup na kulturní aktivity pořádané v rámci LŠSS hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“). Počet stipendijních míst na LŠSS pro jednotlivé země je stanoven na základě mezinárodních smluv uzavřených v gesci MŠMT s partnerskými zeměmi.

MŠMT zveřejňuje nabídku stipendií k účasti na kurzech LŠSS prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Stipendia se poskytují pouze kandidátům, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí.

Formuláře přihlášek pro samoplátce kurzů LŠSS naleznete pod následujícími odkazy:

Univerzita Karlova v Praze

Masarykova univerzita v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech

Pro další informace o konání kurzů LŠSS neváhejte kontaktovat jednotlivé pořadatelské Letní školy slovanských studií, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

přílohy

Brno_application_form.doc 0 KB DOC (Word dokument) 19.3.2010

Plzen_application_form.doc 2 MB DOC (Word dokument) 19.3.2010

Ceske.Budejovice_application_form.doc 27 KB DOC (Word dokument) 19.3.2010

Olomouc_application_form.doc 202 KB DOC (Word dokument) 19.3.2010

Podebrady_application_form.doc 37 KB DOC (Word dokument) 19.3.2010

Praha_application_form.doc 53 KB DOC (Word dokument) 19.3.2010