Velvyslanectví České republiky v Baku

english  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Komora pro hospodářské styky se společenstvím nezávislých států (Komora SNS)

Komora SNS byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky na ustavujícím Generálním shromáždění 12.3.1997 jako speciální obchodní komora (podle zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím).

Komora SNS byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky na ustavujícím Generálním shromáždění 12.3.1997 jako speciální obchodní komora (podle zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím).

Komora je nestátním, samostatným a nezávislým právnickým subjektem. Členy Komory mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby.

Členskou základnu tvoří jak průmyslové podniky, tak i komerční banky a pojišťovny i poradenské firmy. V současnosti je to cca 155 firem.

Řídícím orgánem Komory je 11-ti členné Představenstvo, v jehož čele je předseda. Komora od počátku svého vzniku spolupracuje se státními orgány a institucemi, především pak s:

 • Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
 • Ministerstvem zahraničních věcí ČR,
 • Kanceláří Prezidenta Republiky,
 • Úřadem vlády ČR,
 • Senátem Parlamentu ČR
 • Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Komora intenzivně spolupracuje se Zastupitelskými úřady zemí SNS akreditovanými v ČR a důležité místo v její činnosti zaujímá spolupráce s českými velvyslanectvími v zemích SNS.

Zástupci Komory SNS se účastní v úloze expertů přípravy a jednání Mezivládních nebo Smíšených komisí pro obchodně ekonomickou a vědecko - technickou spolupráci, které jsou ustaveny se zeměmi SNS.

Cílem činnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zemí SNS. Akcentována je zejména podporu exportu do těchto teritorií.

Trhy SNS jsou pro Českou republiku z hlediska obchodně ekonomických zájmů důležité a perspektivní. Za mimořádně významnou považuje Komora SNS rozvíjející se spolupráci s regiony zemí SNS. Pokračuje uzavírání řady "Dohod o spolupráci" s partnerskými Obchodními a průmyslovými komorami. Tato spolupráce se stále rozvíjí.

Svým členům Komora SNS stabilně poskytuje:

 • informační a poradenské služby,
 • organizuje semináře,
 • kontaktní jednání s podnikateli ze zemí SNS,
 • účast v misí českých podnikatelů do těchto států,
 • zabezpečování víz ve vztazích vůči konzulárním oddělením zemí SNS (nejen pro členy Komory SNS).

Komora SNS prostřednictvím svých partnerů vyhledává komerční a investiční projekty v SNS a informuje o nich své členy. Na pomoc při realizaci těchto projektů členům poskytuje informace z oblasti zákonodárství zemí SNS, předpisů regulujících zahraniční obchod.

Významně se Komora SNS podílí na zajišťování analytických článků o vývoji ekonomiky, důležitých informací z oblasti finanční, ale také nabídek a poptávek zahraničních subjektů atd.

Ing. František Masopust, Výkonný ředitel a člen Představenstva Komory SNS

Freyova 27
190 00 Praha 9

IČO: 256 34 763
DIČ: CZ 25634763

Sekretariát Komory SNS

Doc. Ing. Václav Petříček, CSc., Generální manager Komory SNS
Ing. František Masopust, Výkonný ředitel Komory SNS
Jana Kordačová, Zástupce výkonného ředitele, tajemnice Komory SNS
Ing. Oksana Gazukina, Asistentka Komory SNS
Sviatlana Trushko, Asistentka Komory SNS
Nataša Pospíšilová, Referent

Tel.: +420 266 721 812
        +420 266 721 814
        +420 266 721 815
        +420 266 721 817

Fax: +420 266 721 813

E-mail: kordacova@komora.cz

URL: http://www.komorasns.cz

Důležité!  Komora SNS připravuje otevření své pobočky v Baku v prvním čtvrtletí 2013.