Velvyslanectví České republiky v Baku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky - aktualizace k 23.12.2012

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2013.)

Informace týkající se volby prezidenta České republiky

Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo). Případné II. kolo proběhne ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

ilustrační foto

Na základě ustanovení § 2, odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve Zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. 

Volič může hlasovat ve Zvláštním stálém volebním okrsku v případě, že:

  • volí na zastupitelském úřadu na voličský průkaz;
  • je zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem;

Druhá možnost se týká občanů ČR, kteří mají bydliště mimo území České republiky a o zapsání do zvláštního seznamu voličů písemně požádají.

Žádost, doložená originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu, musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj.: nejpozději do neděle 2. prosince 2012 včetně do 16:00 hod. místního času.

Žádost podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo faxu bude možné uznat pouze v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií výše uvedených dokladů do doby uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného na ZÚ Baku, tj.: do 12. prosince 2012.

Upozornění: věnujte, prosím, pozornost oznámení vedoucího zastupitelského úřadu Baku o době a místě konání volby prezidenta republiky.

Dále sdělujeme, že Státní volební  komise vylosovala dne 14.12.2012 na svém zasedání čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volbu prezidenta republiky. Jejich výsledky najdete zde.

Prosíme tímto všechny zájemce o účast ve volbách nové hlavy státu, aby průběžně sledovali webové stránky zastupitelského úřadu v Baku, kde bude postupně aktualizována a upřesňována informace o podmínkách voleb.

 

Související odkazy:

Ministerstvo vnitra České republiky

Český statistický úřad

Úplné znění zákona č. 275/2012 Sb.

Informace týkající se volby prezidenta na stránkám Ministerstva zahraničních věcí ČR

přílohy

_322_rozhodnuti_predsedy_Senatu.pdf 74 KB PDF (Acrobat dokument) 18.10.2012

_275_zakon_zvlastni_volebni_okrsky.pdf 210 KB PDF (Acrobat dokument) 18.10.2012

Zakon_275.pdf 636 KB PDF (Acrobat dokument) 6.11.2012

Zadost_o_zapsani_do_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 22 KB DOC (Word dokument) 6.11.2012

Oznameni_vedouciho_zastupitelskeho_uradu_Baku.pdf 197 KB PDF (Acrobat dokument) 3.12.2012