Velvyslanectví České republiky v Baku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2012

(Archivní článek, platnost skončena 31.10.2013.)

Prezident republiky vyhlásil dne 27. června 2012 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2012 Sb., volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80, v nichž  podle Ústavy České republiky a zákona o volbách do Parlamentu České republiky uplyne volební období  zvolených členů Senátu Parlamentu České republiky.

Za den vyhlášení  voleb se považuje den, kdy byla rozeslána  příslušná částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.  Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 29. června 2012 a tudíž za den vyhlášení voleb je považováno toto datum.

Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že  případné druhé kolo voleb  by proběhlo  v pátek a sobotu 19. a 20 října 2012.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu Parlamentu ČR hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na  území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 5. října 2012) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 10. října 2012 do 16 hod.); o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR (do 17. října 2012 do 16. hod.).

Stručnou informaci o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v roce 2012 naleznete zde.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístněny na níže uvedených webových stránkách:

Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz, logo “Volby 2012 do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu  Parlamentu ČR”

Český statistický úřad  www.czso.cz, záložka  „Statistiky“ – „Volby“

Senát Parlamentu ČR  www.senat.cz – záložka „ Senát PČR “- „Volby”.

přílohy

seznam_volebnich_obvodu.pdf 169 KB PDF (Acrobat dokument) 14.8.2012

rozhodnuti_prezidenta.pdf 201 KB PDF (Acrobat dokument) 14.8.2012

informace_o_zpusobu_hlasovani.pdf 709 KB PDF (Acrobat dokument) 14.8.2012