Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Otevření výstavy Vladimíra Kokolii v Chengdu

(Archivní článek, platnost skončena 03.10.2014.)

28. září proběhlo ve městě Chengdu v Muzeu současného umění (MOCA) slavnostní zahájení výstavy obrazů Vladimíra Kokolii. Výstavu připravil ZÚ Peking společně s tímto Muzeem a vyvolala mimořádný ohlas veřejnosti i oficiálních míst v Sichuanu. Hlavní podíl na tom, že se tato kulturní událost mohla uskutečnit, nese hlavní sponzor - finanční skupina PPF.

Miroslav Ambroz

Přestože je Vladimír Kokolia dlouhá léta znám cvičením taiji stejně jako svým vztahem k čínské filozofii, kupodivu se do Číny nikdy nevypravil. Souhra náhod přivedla v létě roku 2012 do jeho statku ve Veverských Knínicích nejvýznamnějšího současného malíře Zhang Xiaoganga v doprovodu velvyslance Libora Sečky a historika umění Miroslava Ambroze. Tato návštěva vyústila nakonec v myšlenku přivést Kokoliu do Číny a uspořádat jeho výstavu ve městě, kde Zhang Xiaogang strávil dětství.

Vladimír Kokolia patří k nejvýznamnějším a nejúspěšnějším umělcům České republiky. Roku 1990 převzal z rukou Václava Havla Cenu Jindřicha Chalupeckého, nejprestižnější ocenění pro umělce do 35ti let. Od roku 1992 je pedagogem ateliéru experimentální grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze, kde působí dodnes jako profesor a prorektor. Má za sebou desítky samostatných výstav v nejprestižnějších galeriích, účastnil se na stovkách skupinových výstav, jeho díla jsou zastoupena v domácích i světových sbírkách.

Vedle malování se zabývá množstvím nejrůznějších činností: zanechal stopu v alternativní rockové hudbě – od poloviny 80. let působil jako vokalista a autor textů legendární formace „E“; je činný literárně, ve své nedávno vydané knize „Jení“ prezentuje mnohovrstevnaté názory na rozličné otázky, povětšinou na hony vzdálené výtvarnu a světu umění. Pořádá přednášky, veřejné diskuze, dílny a performance. Mnozí jej spíše než jako umělce znají jako zaníceného propagátora kompostování. Jeho jméno rezonuje i v mladé generaci: loni mu mladí výtvarní umělci udělili cenu Dalibora Chatrného, která je pro změnu určená pro umělce nad 35 let.

Ve světě současné malby bychom těžko hledali umělce, který přikládá takovou váhu procesu vidění. Výsledky jeho experimentů jak zachytit na plátno komplementární vztah mezi pozorovaným objektem a pozorovatelem mohou někomu připomínat abstraktní obrazy, ve skutečnosti jsou to však struktury mající svou pevnou logickou a významovou kostru. Kokoliu vždy zajímalo, jak věci akutně vypadají, proto nemaluje podle fotografií, nýbrž se snaží zachytit bezprostředně to, co vidí přímo před sebou. V posledních letech se stále intenzivněji zabývá krajinou a pro svou první velkou výstavu v Číně zvolil prostý název „Pohled do koruny stromu“.

Kokolia přivezl do hlavního města jihozápadní provincie Sichuan průřez svým dílem od 80. let do současnosti. V bohatě strukturované expozici v krásném prostoru muzea dominují rozměrné malby vytvořené v posledních měsících již „na míru“ zdejšího prostoru. Celý soubor vystavených prací čítá několik desítek olejomaleb, přes stovku kreseb, akvarely, lentikulární tisky a je doplněn projekcí hodinového filmového dokumentu režiséra Pavla Jiráska „Kdokolia“ natočeného Českou televizí v loňském roce. V posledním sále realizoval autor rozměrnou projekci camery obscury, s jejíž pomocí přenáší do expozice znásobené obrazy vzrostlých stromů zvenčí. Muzeum současného umění je v moderní části Chengdu v blízkosti High-tech District Tianfu Software Park Communication Center (Jiakun Architects, 2011).

Výstava, jejímiž kurátory jsou Miroslav Ambroz a jeden z nevýznamnějších a nejvlivnějších čínských kurátorů Lü Peng, ředitel MOCA, je doplněna rozsáhlým katalogem a potrvá do konce října.

Součástí Kokoliovy první čínské cesty byla setkání a návštěvy atelierů umělců v Pekingu (Zhang Xiaogang, He Jinwei) a v Chengdu (Zhou Chunya, He Duoling), přednáška na CAFA v Pekingu a řada podnětných setkání. Spolu s velvyslancem Liborem Sečkou a kulturním radou Martinem Hoškem, kurátorem jeho výstavy Miroslavem Ambrozem navštívili také Sichuan Fine Arts Institute v Chongquingu, kde byli přijati děkanem Luo Li, profesorem a prorektorem Hou Baochuanem, profesorem Huang Zhengem, sekretářem oddělení pro mezinárodní vztahy Maxem Wu, a dalšími…

Odkazy na články z výstavy:

http://show.sctv.com/bsht/201310/t20131025_1674782.shtml

Galerie


Opening of Vladimír´s Kokolia exhbition in Chengdu, MOCA