Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jedna šestina čínského uhlí čeká v Yulinu také na české firmy

Obchodní rada Petr Vávra navštívil na pozvání Čínské komory pro zahraniční obchod (CCPIT) ve dnech 31. 8. až 2. 9. 2010 město Yulin, provincie Shaanxi, kde se konal mezinárodní veletrh 5th Yulin International Coal Mining Expo. Setkal se zde s vedením města, představiteli CCPIT na provinční i místní úrovni, zástupci jednotlivých institucí z oblasti obchodu, průmyslu, investic, úřadu pro bezpečnost důlního průmyslu a rovněž s jednotlivými firmami, zejména z těžebního sektoru.

Na úvod návštěvy proběhlo pracovní setkání PV s ředitelem místního Úřadu pro obchod, zástupcem CCPIT provincie Shaanxi a města Yulin, vedoucím báňského úřadu, zástupci výzkumného ústavu s celostátní působností, místní pobočky ústavu pro design dolů a majitelem jednoho ze soukromých dolů v oblasti. PV předal přítomným partnerům brožury s profily českých účastníků předchozího semináře na téma bezpečnosti v dolech a nových technologií ve městě Jixi a propagační materiály o ČR, poté shrnul prioritní oblasti zájmu české strany s důrazem na důlní průmysl, vyzdvihl možnosti a technologickou vyspělost českých dodavatelů a vyjádřil zájem o navázání kontaktů a získání informací o situaci ve městě Yulin, strategii rozvoje do budoucna, problémech a potenciálních poptávkách po technologiích. Čínská strana projevila velký zájem zejména o technologie na jímání a využití důlního plynu (metanu), zabránění průsaků vody do hlubinných dolů, jakož i obecně o bližší seznámení s českými technologiemi včetně možné spolupráce na bázi výzkumu.

V předvečer zahájení výše uvedeného veletrhu přijal starosta města Yulin PV společně se zástupci korejské agentury na podporu obchodu KOTRA a představiteli německé, australské a indické firmy (všechny se sídlem v provinčním hlavním městě Xi´an). Starosta ve svém vystoupení zdůraznil potenciál města a celého okresu (prefektury), založený na nerostném bohatství, ale i rozvojových programech – kupř. Yulin získal od centrální vlády statut speciální rozvojové zóny chemického průmyslu včetně vytvoření vzdělávacích kapacit. Zahraniční společnosti a jejich investice jsou v okrese vítány a podporovány právě prostřednictvím rozvojových zón. PV ocenil možnost zúčastnit se veletrhu a setkat se s představiteli provincie i města a přislíbil, že předá informace o možné spolupráci českým podnikatelským subjektům, aby nalezly konkrétní uplatnění.

Slavnostního zahájení veletrhu dne 1. 9. 2010 se zúčastnila řada vedoucích představitelů provincie (viceguvernér, CCPIT, straničtí představitelé) i města, po oficiálním úvodu proběhla prohlídka veletrhu, který se konal v prostorách bývalého letiště v blízkosti centra města. Mezi vystavovateli byla většina čínských firem, doplněná o několik zahraničních podniků zpravidla zastoupených místními partnery. PV spolu se zástupcem CCPIT Shaanxi navázal řadu kontaktů s vystavujícími firmami, které budou předány českým vývozcům k dalšímu zpracování. Česká republika byla také pozvána k účasti jak na březnovém veletrhu důlního průmyslu v Xi´anu, tak i v dalším ročníku tohoto veletrhu v Yulinu, jehož záběr by měl být rozšířen i o CleanTech a obnovitelné zdroje energií.

Yulin

5th Yulin International Coal Mining Expo