Velvyslanectví České republiky v Pekingu

česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová čínská notifikace v rámci WTO

Čínská notifikace netarifních překážek z února 2010.

ČÍNA

            Notifikovala dne 8. února 2010 přípravu nových předpisů pro osvětlení dvoukolových motocyklů (ICS: 43.040.20 – dokument G/TBT/N/CHN/721), dvoukolových mopedů (ICS: 43.040.20 – dokument G/TBT/N/CHN/722) a motorových tříkolek (ICS: 43.040.20 – dokument G/TBT/N/CHN/723). Cílem opatření je bezpečnost silničního provozu. Opatření bude ve všech případech přijato 90 dnů pro jeho notifikování ve WTO. V platnost vstoupí po 6 měsících od jeho přijetí. Připomínky lze uplatnit do 60 dnů od data notifikace ve WTO.

            Stejného dne notifikovala přípravu nových předpisů pro technické podmínky a testovací metody pro připojování návěsů (ICS: 43.040.20), a to v dokumentu G/TBT/N/CHN/724. Cílem je rovněž bezpečnost silničního provozu. Lhůty pro přijetí opatření, jeho vstup v platnost a předložení připomínek jsou stejné jako v předcházejícím případě.

            Dne 10. února 2010 notifikovala přípravu nových předpisů pro technické požadavky, testovací metody a pravidla inspekce pro textilní výrobky. Opatření se týká textilních výrobků pod označením ICS: 59.080.01; HS: 53091110-53110090; 54041000-55082000; 55111000-56049000; 58011000-58043000 a 60011000-63109000 a bylo notifikováno v dokumentu G/TBT/N/CHN/20/Rev. 1. Jeho cílem je ochrana lidské zdraví a bezpečnost. Opatření bude přijato 90 dnů od jeho notifikace ve WTO a vstoupí v platnost 6 měsíců po jeho přijetí. Připomínky lze uplatnit do 60 dnů od data notifikace ve WTO.

            Stejného dne notifikovala přípravu nových předpisů pro hasicí zařízení (ICS: 13.220, HS: 8424), a to v dokumentu G/TBT/N/CHN/725. Cílem je ochrana lidí. Opatření bude i zde přijato 90 dnů od jeho notifikace ve WTO a vstoupí v platnost 6 měsíců po jeho přijetí. Připomínky je možné uplatnit do 60 dnů od data notifikace ve WTO.

            Rovněž 10. února 2010 notifikovala přípravu nových předpisů pro důlní podpěry pro uhelné doly (ICS: 73.100), a to v dokumentu G/TBT/N/CHN/726. Cílem opatření je zajištění bezpečnosti práce v uhelných dolech. Opatření bude přijato 90 dnů od data jeho notifikace ve WTO a vstoupí v platnost 6 měsíců po jeho přijetí. Připomínky lze uplatnit do 60 dnů od data notifikace ve WTO.

            Ke stejnému datu notifikovala přípravu nových předpisů pro zařízení pro dezinfekci stolního nádobí (ICS: 97.040.040), a to v dokumentu G/TBT/N/CHN/727. Cílem opatření je zajištění čistoty a ochrana lidského zdraví. Opatření bude přijato 90 dnů od jeho notifikace ve WTO a vstoupí v platnost 6 měsíců po jeho přijetí. Připomínky je možno uplatnit do 60 dnů od data notifikace ve WTO.

            Výše uvedeného data notifikovala i přípravu nových předpisů pro elektrické masážní přístroje (ICS: 97.170), a to v dokumentu G/TBT/N/CHN/728. Cílem opatření je zajistit bezpečnost spotřebitelů. Opatření bude i v tomto případě přijato 90 dnů od jeho notifikace ve WTO a vstoupí v platnost 6 měsíců po jeho přijetí. Připomínky lze uplatnit do 60 dnů od data notifikace ve WTO.