Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Porada obchodně-ekonomických zástupců ČR v ČLR ve městě Kunming (provincie Yunnan)

Porada obchodně-ekonomických zástupců ČR v ČLR se konala dne 28. 03. 2008 v Kunmingu. Ještě před návštěvou Kunmingu zástupci OEÚ Peking navštívili v Šanghaji Mezinárodní veletrh cestovního ruchu, kde agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism organizovala oficiální účast ČR.

Agentura CzechTourism organizovala na tomto veletrhu oficiální účast ČR, proto se nemohl ředitel ZK CzechTourism v Pekingu J. Vávra zúčastnit porady OE zástupců v Kunmingu. Zástupci OEÚ ZÚ Peking tudíž využili návštěvy veletrhu a prodiskutovali zde spolupráci ZÚ Peking a CzechTourism v ČLR.´

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Šanghaj 2008

Pavel Kosař - ředitel zahraničního odboru, Czechtourism Praha informoval OEÚ o oficiálních akcích, které agentura organizuje. Uvedl, že v roce 2008 uspořádají 80 oficiálních účastí ČR. Veletrhu v Šanghaji se účastnily pod značkou ČR tři cestovní kanceláře, hotelový řetězec (Andel´s Hotel Prague), divadlo Image Theatre a v rámci doprovodné akce kapela "Švejk band".

Současná architektura Šanghaje
Současná architektura Šanghaje

Program služební cesty poté pokračoval poradou v Kunmingu, kde se uskutečnila také návštěva společného česko-čínského podniku TOS Kunming a především jednání na CCPIT Yunnan a provinční pobočce Ministerstva obchodu ČLR (DOFCOM Yunnan).

Při návštěvě města Kunming OE zástupci využili příležitosti a navštívili společný podnik TOS Kunming (z české strany je zapojena TOS Varnsdorf) a setkali se s vedením této firmy. PV v úvodu seznámil čínské vedení s cílem návštěvy OE zástupců a v krátkosti vysvětlil náplň jejich práce v ČLR, tj. zejména podporovat český export do ČLR a pomáhat při navazování kontaktů. Zhodnotil TOS Kunming jako výborný příklad hospodářské spolupráce mezi ČR a ČLR a potvrdil podporu a pomoc ze strany ZÚ i do budoucna. Připomněl, že v Kunmingu se bude konat začátkem června Národní výstava ČR, nejdůležitější oficiální prezentace země v ČLR v tomto roce, přičemž je očekávána i účast společného podniku na NV. Hlavním cílem NV je zvýšit povědomí o ČR a o perspektivních možnostech spolupráce.

Zhang Xiaoyi - místopředseda představenstva TOS Kunming, zástupce generálního ředitele Kunming Machine Tool Co. Ltd. (čínský partner ve společném podniku) představil čínského partnera TOS Kunming, čínskou společnost Kunming Machine Tool Company Limited (KMTCL). Společnost byla založena již v roce 1936 (státní firma), v roce 1993 byla uvedena na šanghajskou a hongkongskou burzu (jako první firma z oblasti výroby obráběcích strojů). Hlavními produkty jsou vrtačky a frézovací stroje. Příjem z prodeje dosáhl v roce 2007 1,2 mld. RMB (přes 3 mld. CZK). Společnost zaměstnává celkem 2.600 zaměstnanců.

Naibin Zhao - generální ředitel TOS Kunming Machine Tool Co., Ltd představil společný podnik TOS Kunming, který byl založen 4. 3. 2005. Kompletují se zde obráběcí stroje podle české technologie. První stroj byl vyroben již v roce 2005, pro rok 2008 se plánuje vyrobit (zkompletovat) již 38 strojů, což je dvojnásobek množství dosáhnutého v roce 2007. Minulý rok společnost prodala mimo jiné i dva stroje do Japonska. Všechny ostatní stroje směřovaly na čínský trh. Dle hodnocení čínské strany je tento společný podnik nejúspěšnějším joint venture v oblasti obráběcích strojů v ČLR. Dále uvedl, že veletrhu v Kunmingu se chce TOS Kunming zúčastnit jako součást české národní výstavy a požádal o podporu z české strany při realizaci uvedeného záměru. Na jednání s místním CCPIT vedoucí obchodně-ekonomického úseku ZÚ Peking p. Petr Vávra informoval přítomné o zájmu ČR zúčastnit se kunmingského veletrhu a to formou Národní výstavy. Vysvětlil čínské straně způsob organizování účasti z české strany (MPaO ČR - organizátor, vybraná soukromá firma - realizátor, ZÚ Peking a ZK CzechTrade jako místní kontakt a podpora). Národní výstavy by se měly zúčastnit české firmy z různých oborů, dle zkušeností z minulých let to budou zřejmě firmy hlavně ze strojírenství, energetiky, ale také z lehkého průmyslu.

Fan Daotong - místopředseda CCPIT, pobočka Yunnan navrhl , aby ČR uspořádala v rámci veletrhu "Český den", což by mělo býti blízké konceptu českých účastí (tisková konference, seminář, společenský podnik, doprovodná propagace). V případě tiskové konference a semináře (představení českých firem čínským partnerům, match-making) požádal vedoucí OEÚ ZÚ Peking o podporu CCPIT při medializaci a organizaci této akce.
Fan Daotong uvedl také několik základních informací o CCPIT Yunnan, které má na starosti podporu zahraničního obchodu a investic v provincii Yunnan. Z českých investic je v této provincii přítomen zatím jen společný podnik TOS Kunming, což CCPIT oceňuje a doufá, že přijdou další české firmy. Zahraniční obchod (obrat) mezi provincií a ČR dosáhl v roce 2006 3 mil. USD, v roce 2007 8 mil. USD. K veletrhu uvedl, že v roce 2008 se ho bude účastnit cca 18 zemí (především z jihovýchodní Asie, dále pak Švédsko, Polsko, Japonsko, Korejská republika).

Na jednání s provinční pobočkou Ministerstva obchodu ČLR (DOFCOM) Petr Vávra seznámil zástupce DOFCOM s plánem ČR týkající se Národní výstavy a doprovodných akcí. Počet firem odhaduje na cca 20 (bude však upřesněno následně), dle posledních zkušeností se domnívá, že to budou firmy hlavně z oblasti strojírenství (konkrétně zmíněn TOS Kunming), životního prostředí a lehkého průmyslu.

Konání semináře se Wang Jianwei velice zamlouvalo vzhledem k tomu, že připravují v rámci veletrhu již dva semináře:

- Seminář k subregionu Mekong (6 zemí na vysoké úrovni) - tématem bude "budování" ekonomického koridoru v dané oblasti. Seminář se plánuje na 6. 6. 2008 a měl by trvat dva dny (ještě bude potvrzen);

- Seminář Indické federace průmyslu a obchodu - bude se konat 7. 6. 2008.

Wang Jianwei - zástupce generálního ředitele DOFCOM,

k výše uvedenému přislíbil zajistit partnery pro české firmy na semináři, nabídl zajistit obchodní partnery i ze subregionu Mekong.

K provincii Yunnan dále uvedl, že mezi hlavní obory místní ekonomiky patří produkce neželezných kovů, biologické produkty (tradiční čínská medicína), vodní energetika, cestovní ruch, tabákový průmysl a chemický průmysl (dle WJ provincie vyváží mnoho chemikálií, hlavně hnojiva).


Wang Jianwei na závěr požádal o co nejrychlejší vypracování informace o Národní výstavě ČR, aby mohli začít připravovat českou účast.

zpět na přehled zpět na aktivity