Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Regionální porada vedoucích obchodně-ekonomických úseků ZÚ asijských zemí

Ve dnech 2. - 3. 3. 2008 se uskutečnila v kambodžském PhnomPenhu regionální porada vedoucích obchodně-ekonomických úseků ZÚ asijských zemí. Významnou součástí programu náměstka ministra obchodu a průmyslu M.Hovorky byla i jednání s ministrem hospodářství a financí Keat Chhonem, se státním tajemníkem ministerstva obchodu Kem Sithanem a kambodžským králem Sihamonim.

Ve dnech 2. - 3. 3. 2008 se uskutečnila po čtyřech letech regionální porada vedoucích obchodně-ekonomických úseků ZÚ asijských zemí v kambodžském PhnomPenhu.

D ůležitými body programu představitelů MPO a MZV byla i jednání s ministrem hospodářství a financí Keat Chhonem (vysíláno ve zprávách kambodžské TV), se státním tajemníkem ministerstva obchodu Kem Sithanem a kambodžským králem Sihamonim. Všechna tato jednání, i přes krátkou přítomnost NM M.Hovorky i VŘ M.Sedláčka v teritoriu dokládala zvýšenou aktivitu a zájem ČR na prohloubení obchodně politických vztahů ČR s Kambodžou.

Porada VOEU Asie


Součástí programu NM M.Hovorky bylo také představení starých i nových projektů rozvojové spolupráce realizované v provincii Takeo (nemocnice, škola) v den odletu z Kambodže (VŘ Sedláček si je osobně prohlédl již při své předchozí návštěvě Kambodže). NM osobně navštívil zrekonstruovaný chirurgický pavilon z prostředků české vlády v letech 2006 a 2007, ve kterém však v současné době chybí funkční rentgen (je navržen jako malý lokální projekt r.2008). V případě projektu "Vybudování přístupové infrastruktury ke škole krále Sihamoniho" si NM prohlédl nezpevněnou silniční komunikaci, která by byla v rámci tohoto projektu upravena tak, aby i v případě dešťů byla trvala sjízdná. U obou projektů byla ze strany NM Hovorky konstatována podpora těmto projektům.

Velká část porady byla věnována představení a zhodnocení nových úkolů v rámci proexportní politiky, kteří přednesli představitelé MPO a jemu podřízených organizaci (generální ředitelka CzechInvest A.Rudyšarová a ředitelka odboru CzechTrade J.Falathová).

Setkání zástupců obchodně-ekonomických úseků ZÚ asijských zemí lze hodnotit jednoznačně pozitivně, neboť již jen to, že se porada opět uskutečnila, ukazuje na zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce mezi oběma ministerstvy jak na úrovni jednotlivých odborů (ODEV), tak na úrovni SPS (VŘ Sedláček) nebo náměstků (NM H. Bambasová). To ve svých vystoupeních zvýraznili i oba nejvyšší představitelé obou ministzerstvech, vrchní ředitel M. Sedláček z Ministerstva zahraničních věcí a náměstek ministra průmyslu a obchodu M.Hovorka.

zpět na přehled zpět na aktivity