Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář o obnovitelných zdrojích - energie bioplyn

Obchodního úseku velvyslanectví v Pekingu uspořádal ve spolupráci s čínskými partnery a českými firmami jednodenní seminář o obnovitelných zdrojích energie (tzv. „čisté energii“ s důrazem na využití bioplynových instalací).

ZÚ Peking uspořádal ve spolupráci s čínskými partnery a českými firmami jednodenní seminář  o obnovitelných zdrojích energie (tzv. „čisté energii“ s důrazem na využití bioplynových instalací), což splňuje charakteristiku progresivního oboru i priority pro ČR a ČLR i s ohledem na existující globální dialog o snižování emisí a využívání alternativních zdrojů energie. Seminář se uskutečnil v úzké spolupráci s českými firmami, které v tomto oboru na trhu již několik let působí (TEDOM, Vítkovice a GreenGas). Čínská strana prezentovala aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie (včetně propojení na instrument Clean Development Mechanism, CDM) a navazujícího konceptu tzv. sítě ekologických vesnic (s podporou UNIDO).

Uspořádání dvou seminářů na toto téma v průběhu roku 2009 a spolupráce s různými partnerskými institucemi jak na straně EU, tak i ČLR, byly hodnoceny pozitivně zúčastněnými českými firmami i spoluorganizátory a odrazily se žádoucím způsobem i v médiích. Získané zkušenosti, kontakty a nové podněty budou využity ZÚ Peking při přípravě dalších akcí v teritoriu v rámci plánu činnosti na rok 2010, zúčastněnými firmami pro zvýšení přítomnosti na čínském trhu a získání nových zakázek a čínskou stranou pro další podporu konkrétních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Novotel