Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář pro Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

Dne 12. června 2008 uspořádal v prostorách ZÚ Peking obchodně-ekonomický úsek seminář pro Sdružení automobilových dopravců, jehož účelem bylo představit českým podnikatelským subjektům čínské podnikatelské prostředí se zaměřením na speditérství. Na semináři vystoupili také zástupci dvou příslušných čínských asociací. Přítomní rovněž získali údaje o vývoji dopravní infrastruktury v ČLR a seznámili se s činnostmi asociace CIFA.

Dne 12. června 2008 zorganizoval OEÚ ZÚ Peking seminář pro Sdružení automobilových dopravců (ČESMAD BOHEMIA), přičemž v české delegaci se nacházelo 25 podnikatelských subjektů operujících v oblasti speditérství. Na programu své návštěvy měli čeští podnikatelé kromě Pekingu i samosprávné město Šanghaj, kde se zúčastnili odpovídajícího veletrhu, a dále město Nanjing, kde navštívili výrobní prostory firmy IVECO. Za čínskou stranu se semináře zúčastnili představitelé čínské komunikační a dopravní asociace (China Communications & Transportation Association - CCTA) a čínské asociace mezinárodních dopravců (China International Freight Forwarders Association - CIFA).

Prvním cílem semináře bylo představit českým podnikatelům čínské prostředí obecně vzhledem k jejich první návštěvě ČLR. Této úlohy se zhostili vedoucí obchodně-ekonomického úseku ZÚ Peking, pan Petr Vávra a ředitel firmy Mariva Consulting, pan Jiří Štichauer. Petr Vávra v úvodu své prezentace představil služby OEÚ ZÚ Peking, které mohou české podnikatelské subjekty využít. Informoval o vývoji vzájemného zahraničního obchodu mezi ČR a ČLR a o významu ČLR pro český zahraniční obchod. Zmínil dále bilaterální investiční projekty, které existují v relaci ČLR - ČR, připomněl prioritní obory pro český vývoz do ČLR a upozornil na možná rizika spolupráce s ČLR.

Jiří Štichauer na začátku své prezentace seznámil přítomné s ČLR obecně, uvedl základní ekonomické údaje, odhady vývoje ČLR na příští léta, rizika čínského trhu a doporučení ohledně obchodních jednání. Soustředil se rovněž na základní charakteristiky logistiky v ČLR:

- jde o nerozvinutý obor, který má roztříštěnou síť a vysoké náklady;

- průměrné náklady na logistiku v ČLR činí cca 21% (z celkových výrobních nákladů na výrobek), ve světě tyto náklady dosahují 10%;

- doba obrátky zboží v ČLR činí 35-40 dnů, ve světě 10 dnů;

- do roku 2011 by investice do přístavů měly dosáhnout 49 mld. USD;

- pozemní přeprava je preferovaná. Železniční a lodní přeprava je velmi vytížená;

- na čínský trh již vstupují logistické firmy z USA;

- existuje zde rostoucí potřeba přepravy surovin;

- čínská vláda odhaduje, že investice do logistiky se budou pohybovat kolem 240 mld. USD.


O současném stavu rozvoje přepravy v ČLR přednášel výkonný místopředseda institutu logistiky a dopravy pod CCTA, pan Guo Minjie . S rychlým rozvojem ekonomiky ČLR i sektor dopravy a přepravy dosahuje výrazných úspěchů za posledních 10 let. Trh dopravy a přepravy se stále rozšiřuje a kvalita dopravy se zlepšuje. Dále uvádíme údaje ke konci roku 2007 k dopravě, jak je sdělil Guo Minjie:

- provozní vzdálenost železnic činí 78 tis. km, z toho dvojkolejné dosahují 27 tis. km a elektrifikované 25 tis. km;

- délka silnic 3 550 tis. km, z toho dálnice dosahují 53 tis. km;

- vnitrostátní vodní toky dosahují délky 120 tis. km;

- 1200 přístavních míst pro lodě s kapacitou nad 10 tis. tun;

- 146 letišť pro osobní přepravu, 1380 leteckých linek;

- délka produktovodů činí 50 tis.km;

- celkové množství přepravených osob 22 mld. osob;

- celkové množství přepravených osob 2153 mld. osobokm, z toho po železnici 721 mld. osobokm, po silnici přes 1000 osobokm, vodní přepravou 7 mld. osobokm, leteckou dopravou 279 mld. osobokm;

- celkové množství přepraveného zboží 23 mld. tun;

- celkové množství přepraveného zboží 9000 mld. tkm, z toho po železnici 2300 mld. tkm, po silnici 1100 mld. tkm, vodní přepravou 6200 mld. tkm, 10 mld. tkm, produktovody 180 mld. tkm;

- celková obrátka zboží v přístavech dosáhla 5 mld. tun, z toho 1,7 mld. tun ve vztahu k zahraničnímu obchodu;

- v ČLR je přes 56 mil. osobních aut, z toho 35 mil. aut je soukromých.


V druhé části svého proslovu sdělil plánovaný vývoj v dopravě v ČLR pro nadcházející roky, přičemž předpokládá, že vývoj bude ještě intenzivnější než v proběhlých letech:

- plánuje se rozšířit železniční síť na 120 tis. km, do roku 2010 90 tis. km, 7 tis. km železnic bude pro vlaky s rychlostí nad 200 km/h, 20 tis. km železnic pro vlaky s rychlostí mezi 160 - 200 km/h;

- ČLR plánuje vybudovat železniční síť pro vlaky s větším nákladem, tj. s tažnou silou přes 5 tis. tun;

- v současné době se buduje 18 modernizovaných středisek logistiky;

- probíhá výstavba železničních tratí pro přepravy moderních kontejnerů, takovýchto tratí bude kolem 10 tis. km;

- dvojkolejné a elektrifikované tratě budou zabírat 45% z celkové železniční sítě ČLR;

- Čína plánuje rozšířit silniční síť na 4 mil. km, z toho dálnice budou činit 100 tis. km;

- celkový počet letišť pro civilní osoby by měl dosáhnout počtu 240.


K rozvoji logistiky v ČLR uvedl následující údaje:

- rozvoj logistiky v ČLR je trvalý a rychlý a infrastruktura se také rychle rozvíjí;

- tvorba zákonů se stále zlepšuje;

- výrobní a dopravní podniky v ČLR zlepšují řízení logistiky, podniky se postupně přeměňují v moderní podniky, zavádí se informační technologie, internet, elektronický obchod;

- podíl outsourcingu v logistice stoupá;


Na druhou stranu stále existují problémy a nedostatky v této oblasti. Vláda musí posilovat výstavbu dopravní infrastruktury, provádět hospodárné rozdělení zdrojů v přepravě, chránit životní prostředí, kombinovat a koordinovat způsoby dopravy. Bude klást větší důraz na výstavbu železniční sítě a na výstavbu infrastruktury pro vodní přepravu, na zavádění standardizace a moderních technologií v logistice, nebude se bránit spolupráci se zahraničím.

Zástupce ředitele stykového odboru CIFA představil asociaci a její náplň činnosti. Asociace má velmi podobný charakter jako Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. CIFA je členem Světové federace spedičních svazů (FIATA), jedná se o celonárodní organizaci, která sdružuje provinční a municipální svazy speditérů. Asociace byla založena 6. 9. 2000, zastupuje přepravce a obor logistiky a je prostředníkem mezi vládou a speditéry. Působí jako nezisková organizace. CIFA má 600 členů, 26 skupinových členů a 97 rad, dohromady zastupuje 6000 společností v ČLR. Svou činnost provozuje na základě vedení Ministerstva obchodu ČLR. CIFA hájí zájmy členů jak v ČLR, tak i ve světě. Jednou z náplní je i účast na mezinárodní veletrzích a aktivitách ve světě. Ve dnech 21. - 24. 6. 2008 bude pořádat Mezinárodní konferenci přepravců v Hongkongu. CIFA má 7 oddělení a 1 administrativní kancelář. Oddělení komunikace je zodpovědné za komunikaci se světem a s dalšími asociacemi. Školící oddělení připravuje a vydává školící publikace, provádí příslušné zkoušky, organizuje školení. Více než 100 000 jednotlivců již prošlo tréninkovými kurzy a udělali zkoušky od založení asociace. CIFA se zapojila do změn pravidel, regulí a nastavení nových standardů, které tak propojí logistiku v ČLR se světem. CIFA vydává žebříček 100 nejlepších čínských přepravců, čímž tak chce zvýšit kredibilitu odvětví. Asociace má zájem o navázání spolupráce s českými partnery.

Na závěr semináře Petr Vávra zdůraznil zájem o rozvíjení spolupráce v této oblasti mezi českými a čínskými subjekty. Vláda ČR podporuje i další formy spolupráce než je "jen" zahraniční obchod a obchod službami do této sféry spadá. Seminář přispěl k navázání kontaktů v oblasti speditérství.

zpět na přehled zpět na aktivity