Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace ČR v provincii Shanxi (město Taiyuan)

Velvyslanec ČR v ČLR Vítězslav Grepl s VOEÚ P. Vávrou a představiteli firem Škodaexport a. s., J. Krásným, a Vítkovice a. s., A. Kučerou, navštívili dne 14. 5. 2008 Taiyuan, hlavní město provincie Shanxi a centrum oblasti s největšími zásobami uhlí v ČLR a mohutným energetickým potenciálem.

Primárním cílem návštěvy města Taiyuan byla prezentace České republiky jako vhodného partnera pro obchodní a investiční spolupráci v různých oblastech, dále jako vhodné turistické destinace a v neposlední řadě také jako kulturně a historicky bohaté členské země Evropské unie.

Při této příležitosti zároveň ZÚ Peking podpořil konkrétní projekt firmy Škodaexport, která se jako představitel původního konsorcia českých a slovenských dodavatelských firem snaží uspět v pokračování projektu výstavby tepelné elektrárny v Shentou, kde bylo v minulosti postaveno na základě české a slovenské technologie celkem osm bloků o celkovém výkonu 2 800 MW. Díky dosavadním velmi dobrým zkušenostem s dodávkami z ČR a SR má také čínský investor zájem pokračovat ve výstavbě, což je v současné době především otázkou odsouhlasení na úrovni provinční a centrální vlády. Společnost Vítkovice a. s. zatím v provincii kromě určitých kontaktů a poptávek konkrétní projekt nemají, a proto uvítala možnost zúčastnit se prezentace ČR a získat podporu na provinční úrovni pro budoucí aktivity.

Navsteva Shentou

Na úvod návštěvy proběhla jednání s představiteli odboru zahraničních vztahů, dále s vedením výboru pro obchod a výboru pro turistiku provinční vlády. VG na úvod nejprve vyjádřil soustrast ČR obětem neštěstí v provincii Sichuan a informoval o snaze české vlády poskytnout co nejrychleji pomoc čínské straně. Poté zhodnotil dosavadní úroveň vzájemných vztahů jako historicky nejlepší, podpořenou řadou návštěv na nejvyšší úrovni a existencí společných zájmů a potenciálu pro další rozvoj. ZÚ Peking se v současné době snaží přenést tyto pozitivní momenty na úroveň vztahů s jednotlivými provinciemi a městy ČLR, kde hodlá podporovat vytváření oboustranně výhodných partnerství s českými městy a kraji. Předsednictví ČR v Radě Evropy v příštím roce bude dalším vhodným impulzem pro zviditelnění naší země a rozšíření možností pro bilaterální spolupráci. VOEÚ poté doplnil vystoupení VG o obchodně-ekonomické momenty vzájemných vztahů - popsal dynamický vývoj obchodu mezi ČR a ČLR, ocenil nárůst vzájemných investic a zmínil se o potenciálu pro další rozvoj včetně klíčových oborů spolupráce. V další části vystoupení české delegace se Škodaexport a Vítkovice krátce představily, popsaly svůj obor podnikání, reference v ČLR a zájem o nové konkrétní projekty (dostavba elektrárny v Shentou, projekty v oblasti ochrany ŽP a využívání obnovitelných zdrojů energie, strojírenství). VG na závěr požádal o podporu aktivit uvedených firem i dalších subjektů z ČR.

Navsteva Shentou

Čínská strana vyjádřila poděkování za vyslovenou soustrast a nabídku pomoci z ČR, kterou je potřeba ocenit vzhledem k těžké situaci statisíců lidí v postižených oblastech. Provincie Shanxi vítá další návštěvu VG a považuje ji za další krok v rozvoji vzájemných vztahů. Provincie představuje energetickou a průmyslovou základnu ČLR [1] , klíčovými obory jsou energetika, těžba a zpracování uhlí, textilní průmysl či metalurgie. Výroba nerezové oceli řadí Shanxi na první místo ve světě, podobné postavení registrují i ve výrobě hliníku, slitin a koksu. Nachází se zde 75 univerzit a 216 výzkumných ústavů s 1,3 mil. výzkumných pracovníků. Hlavní zájem o investice v provincii se soustřeďuje na chemické zpracování uhlí, nové technologie, zemědělskou výrobu či služby. Spolupráce s ČR se může rozvíjet právě v oblasti služeb (obchod, logistika, hotelové služby), energetiky apod. Obchodní výměna mezi ČR a Shanxi dosáhla podle místní statistiky 20 mil. USD za loňský rok a hlavními položkami byly nerezová ocel, součásti pro kopírky a další kancelářské stroje apod. Představitelé provincie na závěr setkání vyjádřili pozvání k účasti českých firem na veletrhu China Coal&Energy 2008 na podzim t. r. Zástupce ředitele Shanxi Tourism Bureau v krátkosti prezentoval provincii z pohledu turistického ruchu (kolébka čínské historie z povodí Žluté řeky) a vyjádřil zájem o rozšíření spolupráce v této oblasti. Obě strany by mohly uspořádat společné prezentace na podporu turistické výměny a vytvořit kontakty na úrovni turistických organizací.

V další části návštěvy se delegace setkala s viceguvernérem provincie Shanxi Liang Bin. Jednání zahájil viceguvernér jako hostitel a po krátkém představení rozvojového potenciálu Shanxi přivítal zájem českých firem o působení v provincii. Jak uvedl, v době dokončení 2. fáze výstavby elektrárny v Shentou byl starostou blízkého města Shuzhou a účastnil se tehdejšího slavnostního uvedení do provozu. Podle jeho názoru se jedná o velmi dobrý referenční projekt s potvrzenou vysokou kvalitou a spolehlivostí. Zároveň je mu známo, že se připravuje třetí fáze výstavby dalších bloků s českou účastí. Provincie Shanxi má zájem o další spolupráci s ČR a jejími podniky a provinční vláda bude tuto spolupráci podporovat.

zpět na přehled zpět na aktivity[1] Podle informací Výboru pro obchod se zde nachází zásoby 120 minerálních surovin, z toho ve 34 případech patří Shanxi z hlediska objemu na čelo pomyslné tabulky, kupř. zásoby uhlí jsou největší (1. místo a 1/3 celkových zásob ČLR).