Velvyslanectví České republiky v Pekingu

česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Projekty rozvojové pomoci

Seznam prioritních oblastí a plánovaných projektů EU

            Aktuální portfolio rozvojové spolupráce zahrnuje 17 projektů s celkovým rozpočtem cca 240 mil. EUR (viz seznam zde).

EU přijala novou strategii pro ČLR (Country Strategy Paper), z níž vyplývá, že rozvojová spolupráce s ČLR na léta 2007-2013 staví na třech základních strategických cílech:

 1. podporovat čínský reformní program v oblastech, které jsou pokryty sektorovými dialogy a zkušenosti EU mohou představovat přidanou hodnotu;
 2. pomáhat ČLR v řešení vlastních i globálních problémů na poli životního prostředí, energetiky a klimatické změny;
 3. podporovat rozvoj čínských lidských zdrojů.[1]

V rámci uvedených cílů se projekty EU soustřeďují na:

 1. strategický cíl
 • posílení právního povědomí, přístupu k právní ochraně a good governance
 • podpoření reformy sociálního zabezpečení

2.   strategický cíl

 • rozvoj na bázi omezování uhlíkových emisí, energetiku a klimatické změny
 • udržitelnost z pohledu životního prostředí

3.   prolínající se elementy (zvyšování povědomí, vzdělávání, poradenství, podpora, rovnost pohlaví)

 • Z dokumentu DCI Multiannual Indicative Plan 2011-2013 (MIP) vyplývá limitované množství finančních zdrojů vyčleněných na rozvojové projekty v ČLR, což odráží náhled EU na postavení Číny jako země, které je sice stále označována za rozvojovou, ale nikoli „chudou“. MIP II tak na roky 2011 až 2013 na rozvojové projekty v ČLR vyčleňuje „pouze“ 45 mil EUR, což představuje pouhá 3,5% z peněz vyčleněných pro celý asijský region.         

V současné době jsou:

otevřeny k žádostem o grant tyto projekty:

 • EU-China Policy Dialogues Support Facility
 • EU-China Project on Occupational Health & Safety in High-Risk Sectors

ve fázi příprav tyto projekty:

 • EU-China Disaster Risk Management Project
 • EU-China Police Training Project

ZÚ Peking se aktivně podílí na přípravě projektů  EU-China Disaster Risk Management Project a EU-China Police Training Project (tedy obou projektů administrovaných Delegací EU v Pekingu), které budou pravděpodobně realizovány za přímé účasti členských států formou konsorcia.

Z uvedeného seznamu je také patrné, že rozvojové projekty v ČLR realizované ze zdrojů EU míří z drtivé většiny na tzv. soft projects, realizované nevládními organizacemi, případně přímo konsorciem vládních organizací (vysoké školy, výzkumné ústavy). Lze tedy říci, že možnosti, kde se mohou české firmy ucházet o zapojení, jsou omezené.

Národní rozvojový plán ČLR, kontakty s místními institucemi

Pětiletý plán ČLR na léta 2011-2015 (zde) byl vládou a parlamentem přijat na počátku letošního roku.

Mezi hlavními úkoly ZÚ je také vytváření a udržování kontaktů s čínskými institucemi, o čemž bývá ústředí průběžně informováno. Otázka rozvojové spolupráce a zapojení české strany do případných projektů patří mezi standardní témata jednání. Mezi nejčastěji zmiňované oblasti možné spolupráce patří ochrana životního prostředí včetně odstraňování ekologických zátěží, obnovitelné zdroje energie, bezpečnost práce, prevence a krizový management.

Více o rozvojové spolupráci obecně se dočtete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR zde.

 

přílohy

EU_CN_cooperation_projects.doc 39 KB DOC (Word dokument) 25.5.2011

_12_FYP_Full_translation_updated_March_25.doc 568 KB DOC (Word dokument) 25.5.2011

OVERVIEW_EU_MS_ONGOING_COOPERATION_2011.xls 460 KB XLS (Excel tabulka) 25.5.2011