Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Provincie ČLR

Následující přehled podává stručné informace a základní údaje o jednotlivých provinciích a oblastech Číny. Údaje platí pro rok 2008, pokud není uvedeno jinak.

Úvod

Čínská lidová republika je rozdělena na 22 provincií (Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Fujian, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Hainan), 5 autonomních oblastí (Vnitřní Mongolsko, Ningxia, Xinjiang, Guangxi, Tibet) a 4 municipality (samosprávná města – Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing). Součástí ČLR jsou také 2 zvláštní administrativní oblasti (Hong Kong, Macao) s vlastními vládami, právními systémy a ústavními dokumenty, v otázkách zahraniční politiky a obrany však podléhají ústřední vládě.

Provincie a autonomní oblasti se dále dělí na prefektury (resp. autonomní prefektury) a okresy (resp. autonomní okresy), okresy jsou pak děleny na městské oblasti (případně etnické městské oblasti) a města.

Srovnání regionů ČLR (umístění dle položek v rámci ČLR)

Region ČLR Umístění v rámci ČLR
Rozloha Počet obyvatel HDP na 1 obyv.
Samosprávné město Peking 29. 26. 2.
Samosprávné město Tianjin 30. 27. 3.
Provincie Hebei 12. 6. 11.
Provincie Shanxi 20. 19. 15.
Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko 3. 23. 10.
Provincie Liaoning 21. 14. 8.
Provincie Jilin 13. 21. 13.
Provincie Heilongjiang 6. 16. 12.
Samosprávné město Šanghaj 31. 25. 1.
Provincie Jiangsu 24. 5. 5.
Provincie Zhejiang 25. 10. 4.
Provincie Anhui 22. 8. 28.
Provincie Fujian 23. 18. 9.
Provincie Jiangxi 18. 13. 24.
Provincie Shandong 19. 2. 7.
Provincie Henan 17. 1. 16.
Provincie Hubei 14. 9. 19.
Provincie Hunan 10. 7. 23.
Provincie Guangdong 15. 3. 6.
Autonomní oblast Guangxi 9. 11. 27.
Provincie Hainan 28. 28. 17.
Samosprávné město Chongqing 26. 20. 18.
Provincie Sichuan 5. 4. 26.
Provincie Guizhou 16. 15. 31.
Provincie Yunnan 8. 12. 29.
Autonomní oblast Tibet 2. 31. 25.
Provincie Shaanxi 11. 17. 20.
Provincie Gansu 7. 22. 30.
Provincie Qinghai 4. 30. 22.
Autonomní oblast Ningxia 27. 29. 21.
Autonomní oblast Xinjiang 1. 24. 14.

Za zmínku stojí, že čínská vláda kvůli velkým ekonomickým rozdílům mezi územními celky před cca 9 lety zahájila velký program pro rozvoj 10 centrálních a 8 západních provincií. K těmto regionům patří: Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Vnitřní Mongolsko, Ningxia, Xinjiang, Guangxi. Nově se pokouší vláda ČLR revitalizovat dřívější průmyslové oblasti na severovýchodě země. Do této skupiny patří 3 provincie: Liaoning, Jilin, Heilongjiang.

 

Jejich výhody spočívají především v doposud stále nízkých výrobních nákladech včetně nákladů na pracovní sílu. Zvláště v zaostalých provinciích Číny jsou výrobní náklady nižší než v pobřežních oblastech země, lze zde snadněji nalézt pracovní sílu a většinou jsou provinční vlády v těchto regionech mnohem pružnější a vycházejí více vstříc zahraničním investorům. Čínská vláda navíc pro rozvoj těchto regionů nabízí různé pobídky.

Samosprávné město Peking – hlavní město ČLR

Hlavní město Peking leží na severu Číny. V oblasti Pekingu se nachází velké množství nerostného bohatství, především uhlí, železná ruda, zlato, molybden, vápenec, mramor.

V Pekingu je 12 hlavních silnic národní úrovně a 9 dálnic. Probíhá výstavba dalších linek metra; expresní železniční linka na letiště byla zprovozněna v roce 2008. Železniční spojení je dobře rozvinuté. Letiště v Pekingu zajišťuje spojení na všechny provincie, samosprávná města, autonomní oblasti ČLR, jakož i na Hongkong a Macao. Dále je propojeno s 54 městy ze 39 zemí světa.  

Mezinárodní letiště v Pekingu (Beijing Capital International Airport; BCIA) se v souvislosti s letními olympijskými hrami, jež se v čínské metropoli konaly v roce 2008, podstatně rozšířilo a modernizovalo. Po dokončení třetího terminálu v březnu 2008 se provozní kapacita letiště zvýšila na 76 mil. odbavených cestujících a 1,8 mil. tun nákladu ročně a pekingské letiště se tak stalo jedním z největších letištních komplexů na světě. BCIA má v současné době tři terminály a tři přistávací dráhy. Do roku 2018 by se roční odbavovací kapacita pasažérů měla dále rozšířit až na 90 mil. osob.

Největší podíl na tvorbě HDP vytváří terciální sektor (cca 69%), především finanční služby, velkoobchod a maloobchod, počítačové služby a přenos dat, reality.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         průmysl: elektrotechnický, informatika, automobilový, nový petrochemický materiál, bioinženýrství a nová léčiva, vyspělá výroba zařízení;

-         zemědělství: dovozy vyspělých a nových technologií, výstavba moderních zemědělských základen, dovozy zdokonalených plodin a živočišných druhů, spolupráce s experty na zvýšení schopnosti zemědělského sektoru produkovat průmyslovým způsobem;

-         obchod: rozvoj supermarketů, obchodů s výrobky denní spotřeby, obchodů pro specializované výrobky a nákupních center. Podpora moderní logistiky, obchodních řetězců, elektronického obchodování;

-         cestovní ruch: rozvoj infrastruktury, turistických a rekreačních zařízení, turistické informační služby, dopravy a spojů. Zakládání společných cestovních agentur, spolupráce se zahraničními cestovními kancelářemi;

-         finanční a pojišťovací sektor.

Ukazatel

Hodnota

Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 16.410 (29.m. v ČLR)  
Počet obyvatel 16.950.000 (26.m.) 0,3
HDP (mld. RMB) 1.048,8 9
HDP na hlavu (RMB) 63.029 (2.m.) 8,3
Průmyslová výroba (mld. RMB) 219,8 5,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 381,5 -2,3
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 458,9 20,8

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,1

16,1

3,4

15,8

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

24.724,9

10.661,9

12,4

12,9

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

271,7

57,5

214,2

41

17,6

48,8

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 45,6 20,3

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

98,6

102,8

85,9

99,9

191,3

134

22,7

95,5

85,6

152,5

x

 

Samosprávné město Tianjin

Město leží na severu Číny u Bohajského moře, 120 km jihovýchodně od hlavního města ČLR.

Tianjin Binhai International Airport je největším nákladním leteckým centrem severní Číny s 65 domácími linkami a spojením do 54 měst v zahraničí. Město je také největším přístavem severní Číny a řadí se mezi 10 největších přístavů na světě. Přístav má partnerské vztahy s 12 zahraničními přístavy, z Evropy sem patří: Amsterdam, Terst, Marseille, Barcelona, Bruggy. V silniční dopravě je město napojeno na dálnice Peking – Šanghaj, Peking – Shenyang a Tianjin – Tangshan. Městem prochází několik vysokorychlostních železnic, vč. tras Peking – Harbin, Peking – Šanghaj a Peking – Jiulong.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha ( km2) 11.800 (30.m.)  
Počet obyvatel  11.760.000 (27.m.) 0,2
HDP (mld. RMB) 635,4 16,5
HDP na hlavu (RMB) 55.473 (3.m.) 20,3
Průmyslová výroba (mld. RMB) 353,4 32,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 339 44,1
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 200 24,7

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,4

12,1

7,1

14,7

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

19.422,5

7.910,8

18,7

12,8

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

80,4

42,1

38,3

12,6

10,5

13,3

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 45,4 16,1

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

99

108,5

71

84,6

175,8

129,9

7,6

90,2

84,9

124,9

x

Město má bohaté zásoby ropy a zemního plynu (Bohai Oil Field a Dagang Oil Field jsou významnými zdroji ropy a zemního plynu v ČLR). Dále se zde nachází významné zásoby mořské soli, nerostných surovin a velké geotermální zdroje.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (cca 55%). Město je kolébkou moderního strojírenství (např. jízdní kola, hodinky, televizory, kamery) a textilního průmyslu ČLR. V současné době se ve městě rozvíjí elektronika, automobilový, hutnický a chemický průmysl, biotechnologie a moderní medicína spolu s výrobou zaměřenou na ochranu životního prostředí a nové energetické zdroje.

Ve vývozu převažují výrobky s vysokou přidanou hodnotou, elektrotechnika a elektronika. Nejvíce se vyváží mobilní telefony a jejich části, elektrické spotřebiče, počítače, motory a generátory. Zahraniční investice dominují ve zpracovatelském průmyslu. Ve městě založily své podniky firmy Motorola, Samsung, Toyota, LG, Semiconductor Manufacturing International, Novo Nordisk, Rohm, Nestle, Kumho Tire, Tinghsin Group, Airbus atd.

Francouzská firma Airbus, jež má na čínské trhu prozatím cca 36%-ní podíl, se  v návaznosti na dobudování asamblážního závodu v  Tianjinu postupně dostává na čelo prodejů letadel v Číně a v posledních letech prodala na tomto trhu více letadel nežli Boeing. V r. 2006 prodala 150 a v r. 2007 160 letadel. Počítá se s tím, že počínaje rokem 2010 bude  závod Airbusu v Tianjinu produkovat 48 letadel A320 ročně pro čínský trh.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         elektronický průmysl;

-         automobilový průmysl;

-         chemický průmysl;

-         hutnictví;

-         biochemický a farmaceutický průmysl;

-         technologie na ochranu životního prostředí a výroba nových zdrojů energie;

-         stavba lodí a zařízení pro letiště;

-         nové technologie s vysokou přidanou hodnotou;

-         textilní výrobky, spotřební zboží, moderní potraviny, domácí spotřebiče, jízdní kola, přesné nástroje;

-         služby (zahraniční obchod, logistika, cestovní ruch, IT, zprostředkovatelské služby, reality).

Provincie Hebei

Provincie se nachází na severu Číny, obepínajíc hlavní město ČLR Peking. Hlavním městem provincie je Shijiazhuang.

Provincie tvoří centrum dopravy, přes které je hlavní město ĆLR napojeno na zbytek země. Prochází přes ni 15 hlavních železničních tratí a 17 hlavních silničních spojení národní úrovně. Letiště v hlavním městě provincie nabízí více než 40 domácích a mezinárodních leteckých linek. Také se zde nachází mořské přístavy, přičemž přístav ve městě Qinhuangdao je největším přístavem pro vývoz uhlí.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (cca 51,83%). Nerostné bohatství vytváří výhodné podmínky pro ocelářství, výrobu stavebních materiálů, chemický a petrochemický průmysl. Provincie je důležitou oblastí pro pěstování obilí, bavlny, zeleniny a ovoce v severní Číně.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         ocelářství;

-         léčiva;

-         petrochemický průmysl;

-         výroba strojů, zařízení a dopravních prostředků;

-         výroba stavebních materiálů - nové druhy materiálů (např. voděodolné atd.);

-         potravinářský průmysl - mlékárenství, zpracování masa, víno, zpracování obilí;

-         textilní a oděvní průmysl - nová chemická vlákna, výměna starých zařízení atd.;

-         informační technologie;

-         logistika - výstavba logistických center;

-         cestovní ruch - modernizace turistických služeb, výstavba infrastruktury, vyčištění prostředí.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha km2 187.693 (12.m.)  
Počet obyvatel 69.890.000 (6.m.) 0,7
HDP (mld. RMB) 1.619 10,1
HDP na hlavu (RMB) 23.239 (11.m.) 16,9
Průmyslová výroba (mld. RMB) 796,8 21,6
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 886,7 28,8
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 488 22,4

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

6,2

14,4

0,8

15,2

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

13.441,1

4.795,5

15

11,7

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

38,4

24

14,4

50,6

41,2

69,4

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 12,9 22,9

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

97,1

96,3

55,3

75,9

161

117,8

9,1

74,6

47,2

82,4

x

 

Provincie Shanxi

Provincie se nachází ve středu Číny, na středním toku Žluté řeky. Hlavním městem provincie je Taiyuan. 

Silnice v provozu dosahují 66.000 km, z toho dálnice činí 1.686 km. Délka železnic představuje 2.512 km. Hlavní město je letecky spojeno se zbytkem Číny 40 leteckými linkami.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha km2 156.600 (20.m.)  
Počet obyvatel 34.110.000(19.m.) 0,5
HDP (mld. RMB) 693,87 8,3
HDP na hlavu (RMB)       20.398 (15.m.) 20,4
Průmyslová výroba (mld. RMB) 392 24,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 353,1 23,4
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 235,7 23,3

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

7,2

17,9

1,4

15,5

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

13.119

4.097

13,4

11,8

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

14,4

9,3

5,1

24,1

43,1

2

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 5,2 -3,7

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

98,9

85,6

47,2

85,6

136,4

110,5

8,4

51,5

31

33,3

x

Mezi tradiční odvětví průmyslu patří produkce uhlí (1/3 celkové produkce ČLR), koksárenství (40% produkce ČLR), výroba elektřiny, hutnictví.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         chemické zpracování uhlí;

-         výroba strojů (např. textilní stroje, těžké strojírenství), zařízení pro ochranu životního prostředí, dopravní prostředky (např. těžké nákladní automobily);

-         výroba nových stavebních materiálů - využití hlušiny, popílku, průmyslového odpadu;

-         cestovní ruch;

-         IT;

-         biotechnologie a nové zdroje energie;

-         speciální farmy - zpracování zemědělských výrobků, léčivých bylin atd.;

-         služby - logistika, finanční zabezpečení, informační služby atd.;

-         výstavba infrastruktury - vodovody, dodávky plynu, likvidace odpadních vod a odpadků, dálnice, železnice atd.;

-         modernizace tradičních odvětví průmyslu - uhlí, výroba koksu, hutnictví, výroba elektřiny.

Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko

Autonomní oblast se nachází na severu Číny a tvoří hranici s Mongolskem a Ruskem. Hlavním městem je Hohhot.

Oblast disponuje leteckým napojením na 28 měst ČLR. Existuje zde 79.029 km silnic, včetně 1.001 km dálnic. Hlavními železničními linkami jsou Beijing – Baotou, Baotou – Lanzhou a Jining – Erlianhot.

Sekundární sektor přispívá nejvíce do tvorby místního HDP (cca 44,1%), těsně následován službami (40,2%). Autonomní oblast má obrovské zásoby uhlí (tvoří 25% veškerých zásob země, 2. místo v ČLR). Také jsou zde využívány výhodné podmínky pro výrobu elektřiny z větrné energie (vyrábí více než 30% z ČLR).

Významným odvětvím je zpracování živočišných produktů - produkce masa (2,299 mil. tun, rok 2005) a mléčných výrobků (6,969 mil. tun, rok 2005). V tomto oboru pocházejí z oblasti známé čínské značky – Erdos Cashmere Product Group, King Deer Cashmere Product Group, Yili Dairy Product Group a Mengniu Dairy Product Group. V dalším rozvoji se chce oblast zaměřit na rozvoj energetiky, chemického průmyslu, hutnictví, zpracování zemědělských a živočišných produktů, výrobu zařízení a nové technologie.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         infrastruktura - výstavba a provoz dálnic, elektráren na zemní plyn, tepelných elektráren, zpracování odpadu a odpadních vod, výstavba vodovodů, zařízení na dopravu zemního plynu, letišť;

-         zemědělství;

-         průmysl - potravinářský, textilní, chemický, zpracování nekovových nerostů, elektrotechnický průmysl;

-         služby - cestovní ruch, informační a konzultační služby atd..

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (mil. km2) 1,183 (3.m.)  
Počet obyvatel  24.141.000 (23.m.) 0,4
HDP (mld. RMB) 776,2 17,2
HDP na hlavu (RMB) 32.214 (10.m.) 26,9
Průmyslová výroba (mld. RMB) 379,9 38,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 547,5 25,2
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 236,3 24,1

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,7

14,7

0,2

11,8

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

14.433

4.656

16,6

17,8

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

8,9

3,6

5,3

15,6

24,1

10,4

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 7,6 31

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

93

91

37,3

62,5

162

109

8

46,1

33,9

7,7

x

 

Provincie Liaoning

Liaoning se nachází na severovýchodě Číny. Hlavním městem je Shenyang.

V provincii funguje 6 letišť, která spojují provincii se 100 velkými a středními městy ČLR, dále s Japonskem, Ruskem, Jižní Koreou a Hongkongem. Je zde 5 přístavů, které mají linky do 141 zemí a regionů na pěti kontinentech. Celková délka silnic činí 53.521 km, z čehož dálnice tvoří 1.773 km. Celková délka železnic dosahuje 3.922,1 km.

Provincie je bohatá na přírodní zdroje: zásoby železa, bóru, magnezitu, diamantů, mastku či jadeitu se řadí na první místo v ČLR, významná je zásoba i neželezných kovů (zlato, stříbro, měď, hliník, zinek a další). Zásoby ropy a zemního plynu na ropném poli v Liaohe tvoří 15%, resp. 10% celkových zásob ČLR.

Ukazatel Hodnota Růst proti před- chozímu roku (%)
Rozloha (km2) 145.900 (21.m.)  
Počet obyvatel 43.150.000(14.m.) 0,11
HDP (mld. RMB) 1.346,16 22,1
HDP na hlavu (RMB) 31.259 (8.m.) 21,5
Průmyslová výroba (mld. RMB) 673,57 29,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 1.001,91 34,7
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 491,75 22

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

4,6

12,3

1,4

13,4

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

14.392,7

5.576,5

17

16,8

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

72,43

42,1

30,4

21,8

19,3

25,9

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 0,642 19,1

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

92,5

94,8

51,2

85

155,2

119,3

4,7

66,6

56

26,85

x

Sekundární sektor přispívá 60,7% do tvorby HDP. Provincie je důležitou průmyslovou základnou Číny. Tradičními odvětvími jsou zde hutnictví, elektrotechnický, ropný a chemický průmysl a výroba stavebních materiálů. Provincie má výhodné prostředí pro živočišnou a rostlinnou produkci (úrodná půda, pastviny, voda, teplo). V provincii je 14 moderních ukázkových zemědělských základen a několik významných projektů zaměřených na zpracování zemědělských výrobků. V provincii investovaly známé zahraniční společnosti, např. GM, PFIZER, Dupont a Goodyear z USA, Total SA a Michelin z Francie, Thyssen, BMW a BASF z Německa, Mitsubishi, Panasonic, SANYO, TOSHIBA a CANON z Japonska a Hyundai a LG z Jižní Koreje. 

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zemědělství - živočišná i rostlinná produkce, přeměna zemědělské půdy na lesy a pastviny;

-         textilní průmysl;

-         zpracování přírodních léčiv;

-         výroba stavebních materiálů;

-         zpracování uhlí;

-         výroba strojů, zařízení a dopravních prostředků, dále automobilových součástek, lodních motorů, lékařských zařízení;

-         infrastruktura - výstavba centrálního systému dodávek tepla, plynu a vody;

-         cestovní ruch.

 

 

 

Provincie Jilin

Provincie se nachází ve střední části severovýchodní Číny. Hlavním městem je Changchun.

Letiště v hlavním městě obsluhuje 40 mezinárodních a domácích linek. V současné době probíhá výstavba letiště Changbai a přestavba letiště Yanji. Celková délka silnic činí 50.308 km, z čehož dálnice dosahují 542,5 km. V provincii se nachází 23 hlavních železničních provinčních spojů a 4 navazující linky, celková délka železnic je 4.062,7 km.

Objem nerostných nalezišť a zjištěné zásoby nerostů tvoří 80,1% a 56,3% celkového objemu v ČLR. Jsou zde významná naleziště uhlí, ropy a zemního plynu. Provincií protéká 2000 velkých a malých řek, které patří do vodního systému pěti velkých řek (Songhua, Liaohe, Salv, TuMen a Suifen). Celkový objem povrchových i podzemních vodních zdrojů činí 40,4 mld. m3. Nachází se zde 57 hydroelektráren s instalovanou kapacitou přes 10.000 kW, využitelná kapacita se odhaduje na 4,35 mil. kW. Lesní porosty pokrývají 43,2% rozlohy provincie.

Sekundární sektor přispívá 43,7% do tvorby HDP. Provincie je hlavní zemědělskou oblastí Číny. Pěstuje a zpracovává se zde kukuřice, sojové boby, rýže, chová hovězí dobytek, prasata a drůbež. Mezi tradiční odvětví průmyslu patří oděvní, textilní, obuvnický, automobilový, chemický a hutní. V provincii nejvíce investují firmy z Německa, USA, Hongkongu, Korejské republiky atd. Investice směřují především do výroby zařízení pro dopravu, potravinářského průmyslu, softwarového průmyslu, těžby a přepravy zemního plynu, obchodu s nemovitostmi a farmaceutického průmyslu.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 187.400 (13.m.)  
Počet obyvatel 27.230.000(21.m.) 0,16
HDP (mld. RMB) 642,4 17,4
HDP na hlavu (RMB) 23.514(13.m.) 21,3
Průmyslová výroba (mld. RMB) 268,7 23,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 503,9 38
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 248,4 24,3

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,1

12,3

0,6

11,8

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

12.829,5

4.932,7

13,7

5,9

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

13,3

4,8

8,5

29,1

24,3

33,5

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 6,8 -34

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

91,5

86,7

45,5

68,9

185

117,6

3,9

44,7

42,2

6,1

x

 

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         potravinářský průmysl;

-         zalesňování;

-         využití celulózy;

-         výstavba a provoz silnic, mostů a tunelů;

-         výstavba a provoz větrných elektráren;

-         chemický průmysl – „čisté“ chemikálie, zpracování etylenu;

-         automobilový průmysl - výroba náhradních součástek, elektronických prvků;

-         vývoj motorů;

-         výroba neodymia, železa, bóru;

-         vývoj a výroba LCD;

-         vývoj a výroba softwaru;

-         farmaceutický průmysl - zpracování léčivých rostlin, vývoj nových farmaceutických technologií, biotechnologická farmacie.

 

Provincie Heilongjiang

Provincie se nachází na severovýchodě země a hraničí s Ruskem. Hlavním městem je Harbin.

V současné době je zde v provozu 5.464 km železnic, 67.076 km silnic (z toho 958 km dálnic) a 5.057 km vodních cest (otevřené přístavy ve městech Harbin, Jiamusi, Heihe a Tongjiang). Nachází se zde 5 civilních letišť – Harbin, Qiqihar, Mudanjiang, Jiamusi a Heihe.

Zásoby ropy, grafitu, silimanitu, čediče a mramoru se řadí na první místo v ČLR. Lesní porosty pokrývají 43,6% rozlohy provincie. Plocha vhodná pro lesní hospodářství činí 31,75 mil. ha, což tvoří 69,8% celého území provincie. Provincie má rovněž bohaté zásoby vodních zdrojů.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor (54,9%). Provincie má velmi vhodné podmínky pro rostlinnou (pěstují se především sójové boby, pšenice, kukuřice, brambory, rýže, cukrovka, lněné vlákno) i živočišnou výrobu (planina Songnen se řadí mezi 3 největší pastviny pro ovce na světě, dále se chová hovězí skot, drůbež). Provincie se stává největší základnou na výrobu „zelených“ potravin v ČLR.

Provincie je hlavním producentem energie, dřeva (1. místo), průmyslových zařízení a chemických surovin. Nacházejí se zde sektory: strojírenství, hutnictví, výroba elektřiny, petrochemický průmysl, těžba uhlí, dřevozpracující průmysl, výroba stavebních materiálů, farmaceutický, potravinářský, lehký a textilní průmysl.

 

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         textilní průmysl – zpracování lnu;

-         přeměna zemědělské půdy na lesy, ochrana přírodních lesů;

-         vývoj a využití zavlažovací technologie;

-         výzkum, vývoj a užití technologie na zpracování uhlí;

-         intenzivní zpracování grafitu;

-         výroba čínských tradičních léčiv - zmrazené, suché prášky;

-         výroba elektrických přístrojů, inteligentních systémů řízení a kontrolních systémů pro elektrickou síť;

-         výstavba a provoz městských zařízení pro dodávky plynu, tepla a vody a kanalizace;

-         cestovní ruch – zimní turistika;

-         rozvoj osobní dopravy po silnicích.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 454.800 (6.m.)  
Počet obyvatel 38.250.000(16.m.) 0,2
HDP (mld. RMB) 831 17,6
HDP na hlavu (RMB) 21.727 (12.m.) 17,6
Průmyslová výroba (mld. RMB) 392,76 18
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 365,6 29
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 283,86 21,8

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,6

12

0,6

10,5

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

11.581,3

4.855,6

13

17,5

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

23,13

16,81

6,3

33,7

37,1

26

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 7,4 15,6

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

88,9

82

37,9

73

149,3

106,9

2,4

32

31

7,6

x

 

Samosprávné město Šanghaj

Město (a zároveň důležitý přístav) se nachází na východě země v deltě řeky Yangtze.

Město je díky dvěma letištím (Hongqiao a Pudong) propojeno se 181 městy a regiony včetně 98 zahraničních. Operuje zde 65 leteckých společností, z toho 52 zahraničních. Po dokončení druhého terminálu a třetí přistávací dráhy v r. 2008 se roční odbavovací kapacita Šanghajského mezinárodního letiště Pudong zvýšila na 60 mil. pasažérů a 4,2 mil tun nákladu. Počítá se s výstavbou dalších dvou terminálů a přistávacích drah, jež by měla být dokončena do r. 2015. Cílem je dále rozšířit roční kapacitu letiště na 80 mil. cestujících a 6 mil. tun nákladu.

Šanghaj tvoří jeden z nejdůležitějších přístavů země s 28 kontejnerovými doky a 124 kotvišti v hluboké vodě. Udržuje obchodní spojení s 500 přístavy ve 200 zemích/regionech světa. Kapacita původního šanghajského přístavu Huangpu již zdaleka neopovídá narůstající poptávce námořní přepravy, a proto je urychleně budován nový přístav jižně od Šanghaje na ostrovech Yangshan a zároveň je rozšiřována přístavní zóna Waigaoquiao v Šanghaji. Po svém dokončení by měl přístav Yangshan dosáhnout roční kapacity 25 mil. kontejnerů.

  Celková délka dálnic činí 560 km, linky metra dosahují 123 km. Železnice v pravomoci šanghajských železničních úřadů činí 269,1 km.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 6.340,5 (31.m.)  
Počet obyvatel 18.880.000 (25.m.) 0,3
HDP (mld. RMB) 1.369,8 9,7
HDP na hlavu (RMB) 73.124 (1.m.) 10,2
Průmyslová výroba (mld. RMB) 578,5 9,2
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 482,3 9,1
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 453,7 17,9

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,8

15,3

7,2

10

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

26.674,9

11.441

12,9

12,8

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

322

169

153

13,8

17,4

10,1

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 137,7 17,7

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

97,8

103,8

109

99,3

218,6

180,5

11,3

95,3

96

191

x

Tvorby HDP je rozdělena mezi terciální (50,5%) a sekundární sektor (48,6%). Nejdůležitějšími odvětvími jsou elektrotechnický, strojírenský, lehký, petrochemický, automobilový průmysl a hutnictví. Nejdůležitějšími sektory terciálního sektoru jsou finančnictví, velkoobchod a maloobchod, nemovitosti, logistika, informační služby a software, ubytovací a stravovací služby. Nejvíce zahraničních investic směřuje do terciálního sektoru (52,9%, bankovníci a pojišťovnictví), sekundární získává 47% (výroba automobilů a automobilových součástek, elektroniky a elektrických zařízení). Největšími investory jsou společnosti z Hongkongu, Britských Panenských ostrovů, EU, Kajmanských ostrovů, Japonska, USA a ze zemí ASEAN.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zpracovatelský průmysl - výroba zařízení, elektronických a telekomunikačních zařízení, výroba automobilů, výroba léčiv, moderní biotechnologie, výroba nových materiálů, výroba lodí, petrochemie, výroba pokročilých ocelových výrobků, výroba letadel;

-         služby - finančnictví, logistika, distribuce, sociální služby, výzkum a věda, nemovitosti, cestovní ruch, informační a konzultační služby;

-         výstavba městské infrastruktury;

-         zemědělství, lesnictví, rybářství.

 

Provincie Jiangsu

Provincie se nachází v centrální části východního pobřeží Číny, severně od Šanghaje. Hlavním městem je Nanjing.

Letiště jsou v 7 městech provincie, přičemž nejdůležitější z hlediska osobní a nákladní dopravy je v hlavním městě. Železniční síť spojuje provincii s více než 40 městy země. Nachází se zde 3 železniční cesty: Peking – Šanghaj, Nanjing – Wuhou, Lianyungang – Urumchi. Posledně jmenovaná se využívá rovněž pro společnou námořní a železniční přepravu z Asie do Evropy (délka 10.900 km, začíná v Lianyungang a končí v Rotterdamu). Dálnice tvoří 2.886 km. V provincii se nachází 11 přístavů. Vnitrozemská vodní doprava probíhá na 24.793 km (18,4% z celé ČLR).

            Přístav v Nanjingu je největším říčním přístavem v Číně. V roce 2006 prošlo tímto přístavem cca 800 tis. kontejnerů, což představuje výrazný nárůst oproti r. 2005 s 587 tis. kontejnerů. V roce 2004 byl v Nanjingu uveden do provozu nový přístavní terminál Longtan na jižním břehu řeku Yangtze ve vzdálenosti přibližně 30 km od původního přístavu. Po dobudování tohoto nového terminálu by měla celková kapacita přístavu Nanjing dosáhnout do roku 2010 úrovně 1,5 mil. kontejnerů.

Dosud bylo objeveno v provincii 133 druhů nerostů, z nichž u 65 typů minerálů byly potvrzeny těžební zásoby. Zásoby uhlí, ropy, zemního plynu, železné rudy, mědi, stroncia, manganu, síry a fosforu se řadí mezi největší v ČLR.

Největší podíl na tvorbě HDP mají sekundární sektor (57%) a terciální sektor (36%). Důležitými odvětvími jsou textilní, chemický, energetický

a tabákový průmysl, výroba automatických zařízení, rostlinná výroba a rybolov.  

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zemědělství;

-         výroba zařízení - modernizace strojírenství, výstavby lodí, automobilového průmyslu;

-         komunikační zařízení, domácí IT, elektronika do automobilů;

-         biologie a medicína - vývoj nových vakcín, genetické inženýrství a moderní tradiční čínská medicína, vývoj biopaliv;

-         speciální hutnictví, petrochemie, nové stavební materiály, vývoj chemických vláken, makromolekulární vlákna, nanomateriály;

-         zlepšení technologie v textilním průmyslu;

-         služby - logistika, software, finančnictví, technologické služby, cestovní ruch, nemovitosti.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2) 102,6 (24.m.)  
Počet obyvatel 76.770.000 (5.m.) 0,23
HDP (mld. RMB, rok 2008) 3.031,261 12,3
HDP na hlavu (RMB) 39.622 (5.m.) 16,8
Průmyslová výroba (mld. RMB) 1.506,9 15,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 1.530,06 24,7
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 966,14 23,2

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,4

13

2,2

13,8

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

18.679,52

7.356,47

14

12,1

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

392,27

238,02

154,25

12,2

16,8

5,7

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 190 9,8

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

100,4

96,7

68,2

113,2

166,4

162,9

10,4

92,5

86,2

155,2

x

 

 

Provincie Zhejiang

Provincie je umístěna v jižní části delty řeky Yangtze, na jihovýchodním pobřeží ČLR. Hlavním městem provincie je Hangzhou.

Dopravní síť tvoří 1.212 km železnic a 46.935 km silnic včetně 1.475 km dálnic. V provincii se nachází také 7 civilních letišť, které mají přímé linky do více než 30 měst ČLR a také do některých zahraničních měst. Provincie má 9.893 km vnitrozemských vodních cest, 5.495 vnitrozemských kotvišť a 958 kotvišť v námořních přístavech. Nachází se zde 5 hlavních námořních přístavů (Ningbo, Zhoushan, Wenzhou, Taizhou a Jiaxing).

Přístav Beilun v Ningbo je čtvrtým největším námořním přístavem v Číně. Až donedávna byl využíván především pro nekontejnerové dodávky, mezi nimiž hlavní místo zaujímá přeprava uhlí, železné rudy a ropy. V roce 2006 prošlo přístavem 400 mil. tun nákladu tohoto druhu, což představuje značný nárůst oproti roku 2005 s 270 mil. tun. V současné době je urychleně rozšiřována rovněž kapacita kontejnerových překladišť. Zároveň probíhá propojení přístavu v Ningbo do jednoho celku se sousedním přístavem Zhoushan. Do roku 2010 by měla celková roční kapacita přístavu Ningbo+Zhoushan dosáhnout úrovně 16 mil. kontejnerů a 600 mil. tun hromadného nákladu.

            V roce 2007 byl dokončen nejdelší most nad mořem na světě, jímž je most se šestiproudovou dálnicí nad zálivem Hangzhou Wao o délce 36 km spojující přístavy Šanghaj a Ningbo.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2) 101,8 (25.m.)  
Počet obyvatel 51.200.000(10.m.) 0,5
HDP (mld. RMB) 2.148,7 10,1
HDP na hlavu (RMB) 42.214 (4.m.) 12,8
Průmyslová výroba (mld. RMB) 1.036 13,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 932,3 10,7
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 744,2 19,8

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5

13,9

1,4

14,8

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

22.727

9.258

10,5

12

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

211,1

154,3

56,8

19,4

20,2

16,9

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 68,6 11,2

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

91,2

97,9

79,5

90

189

176,2

19,7

96,7

66,4

171

x

 

Z nerostných zdrojů v provincii převažují neželezné kovy. V kontinentálním šelfu jsou skryty bohaté zásoby ropy a zemního plynu. 

Podíl sekundárního sektoru na tvorbě HDP je nejvyšší a činí 53,4%.  Jsou zde vhodné podmínky pro zemědělství, zejména se rychle rozvíjí ekologické zemědělství. Průmyslové obory: petrochemický, výroba stavebních materiálů, strojírenství, textilní, chemický, a potravinářský průmysl, výroba mikroelektroniky, biochemie, farmacie, zařízení na ochranu životního prostředí atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         průzkum a těžba ropy a zemního plynu  včetně výzkumu a využití nových technologií;

-         výroba automobilů, motorek;

-         mezinárodní námořní přeprava, silniční přeprava zboží;

-         velkoobchod, maloobchod, distribuce;

-         účetnictví a audit.

 

Provincie Anhui

Provincie leží ve východní části ČLR. Hlavním městem je Hefei.

V provincii je 6 letišť, která jsou napojena na více než 30 velkých měst v ČLR. V provincii je 5 důležitých vnitrozemských přístavů (podél řeky Yangtze). Celková délka silnic činí 72.800 km (1.500 km dálnic), provincie má dobré napojení na další velká města v okolních regionech. Provincií prochází železniční trasy Peking – Šanghaj, Peking – Kowloon, Lianyungang – Wulumuqi, Nanjing – Xi´an.

Uhlí, železná ruda, měď a vápenec jsou dominantními nerosty v provincii.

Největší podíl na tvorbě HDP má sekundární sektor (41,6%), následovaný terciálním sektorem (40,6%). Převažují obory: automobilový průmysl a výroba stavebních strojů, výroba domácích spotřebičů, elektronických výrobků (radarové přístroje, mikropočítače, TV - známé značky Hefei Haier, Anhui Kongka), softwarový průmysl, produkce stavebních materiálů (především nové materiály), hutnictví a chemický průmysl.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         vývoj a produkce obilí, brambor, bavlny;

-         ekologické projekty, včetně přeměny zemědělské půdy na lesy a pastviny;

-         zpracování čaje;

-         rozvoj a užití úsporného systému zavlažování;

-         vývoj praktických technik při zpracování uhlí;

-         výroba tenkého povlaku/filmu pro užití v elektrotechnice;

-         výroba obalových materiálů (ze syntetik);

-         výroba strojů pro stavebnictví;

-         intenzivní zpracování tabulového skla;

-         výroba syntetických zařízení na úsporu vody na použití v zemědělství;

-         výstavba a provoz městských sítí pro dodávky vody, plynu, tepla a kanalizací, silnic;

-         cestovní ruch.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2) 139,6 (22.m.)  
Počet obyvatel 61.350.000 (8.m.) 0,6
HDP (mld. RMB) 887,4 12,7
HDP na hlavu (RMB) 14.485 (28.m.) 20,3
Průmyslová výroba (mld. RMB) 348,8 26,7
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 674,7 32,6
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 296,5 23,3

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

6,2

14,3

1,2

13,7

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

12.991

4.203

13,2

18,2

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

20,2

11,4

8,8

27

29,5

23,9

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 10,8 5,9

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

94,8

94,2

50,7

86,3

152,3

137,4

2,3

81,9

50,4

108

x

 

 

Provincie Fujian

Provincie leží na jihovýchodním pobřeží Číny. Hlavním městem je Fuzhou.

V provincii se nacházejí 2 mezinárodní letiště (ve Fuzhou a ve městě Xiamen) a další 4 regionální letiště. Dopravu zajišťuje více než 200 domácích a mezinárodních leteckých linek. Jsou zde nejvýhodnější podmínky pro výstavbu přístavů pro lodi s velkým ponorem. Operuje zde 160 obchodních námořních linek. Železniční síť tvoří 1.630 km železnic. Celková délka silnic dosahuje 58.286 km a prochází zde důležité dálniční trasy: Tongjiang (Heilongjiang provincie) – Sanya (Hainan provincie), Fujiang – Peking a Tianjing – Fujian, Fuzhou – Xiamen - Zhangzhou – Zhao´an a Xiamen – Kunming.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 121.400 (23.m.)  
Počet obyvatel 36.040.000(18.m.) 0,6
HDP (mld. RMB) 1.082,311 13
HDP na hlavu (RMB) 30123 (9.m.) 16,3
Průmyslová výroba (mld. RMB) 475,54 18,3
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 520,77 21,4
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 382,8 20

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

4,6

13,3

0,6

14,6

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

17.961,5

6.196,1

15,8

10,2

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

84,8

57

27,8

14

14,2

13,4

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 54 12,2

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

98,3

101,7

80,9

93,2

204

169,5

8,1

107

75,8

164,3

x

 

Fujian má prokázané zásoby 86 druhů nerostů. Zalesnění provincie činí 57,3%. Vodní zdroje jsou velmi bohaté, teoreticky by provincie mohla vyrobit 10,46 mil. kW elektřiny, v současné době produkuje 7,05 mil. kW. 

Nejvíce do tvorby HDP přispívá sekundární sektor (48,7%). Provincie má vhodné podmínky pro zemědělství, nejvíce se pěstuje obilí, rýže, olejniny, cukrová třtina, ovoce, zelenina. Tradiční odvětví průmyslu jsou: elektronika, petrochemie, strojírenství, výroba textilu, stavebních materiálů a hutnictví. Hodně investorů pochází z Tchaj-wanu (geografická blízkost). Zahraniční investice především směřují do strojírenství, nemovitostí, výroby elektřiny.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         elektronický průmysl a informatika - telekomunikační produkty, PC a síťové výrobky, video a audio výrobky, integrované obvody, software atd.;

-         strojírenství (vč. stavebních strojů);

-         automobilový průmysl;

-         stavba a údržba lodí;

-         výroba elektrických zařízení;

-         petrochemický průmysl;

-         chemický průmysl;

-         hi-tech obory - biotechnologie a biomedicína;

-         výzkum nových materiálů (např. nanotechnologie atd.);

-         zařízení na ochranu životního prostředí (např. zařízení na kontrolu znečištění vody a vzduchu, modernizace průmyslových pecí atd.;

-         optoelektronika.

 

Provincie Jiangxi

Provincie leží na jihovýchodě Číny na jižním břehu středního a dolního toku řeky Yangtze. Je to největší provincie východní Číny s hlavním městem Nanchang.

Provincie má 5 letišť se 47 leteckými linkami v provozu. Z hlavního města se létá např. do Paříže a Frankfurtu. Celkově je v provozu 3.070 km železnic, hlavní trasy jsou Peking – Kowloon (ze severu na jih) a Zhejiang – Jiangxi (z východu na západ). Délka silnic dosahuje 62.300 km. Vodní doprava probíhá na 5.638 km vodních cest.

V provincii bylo objeveno 166 nalezišť nerostů a zásoby 13 nerostů jako jsou kupř. měď, zlato, stříbro a tantal se řadí na první místo v ČLR.V Jiangxi je největší ložisko mědi v Asii a jedná se také o největší hutnickou základnu v Číně. 60,05% rozlohy provincie tvoří lesní porosty.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor (45,3%). V provincii je významná zemědělská výroba (obilí, olejniny, zelenina, mandarinky, prasata, sladkovodní ryby).  Hlavními sektory jsou: automobilový a letecký průmysl, výroba přesných nástrojů, hutnictví, tradiční čínská medicína, výroba elektrických spotřebičů, potravinářský a chemický průmysl. Nejvýznamnější zahraniční investoři pocházejí z EU, Hongkongu, USA, Japonska a zemí ASEAN.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         projekty na přeměnu zemědělské půdy na lesy a pastviny;

-         rozvoj a využití zavlažování;

-         zpracování vzácných zemin;

-         výroba domácího porcelánu pro denní užití;

-         zpracování nerostů pro chemické užití;

-         výstavba a provoz zařízení na dodávky plynu, tepla a vody; silnic;

-         cestovní ruch.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 166.900 (18.m.)  
Počet obyvatel 44.000.000(13.m.) 0,8
HDP (mld. RMB) 648 12,6
HDP na hlavu (RMB) 14.781 (24.m.) 17
Průmyslová výroba (mld. RMB) 276,7 21,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 474,5 43,7
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 208,3 23,8

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

6

13,9

-0,2

12,7

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

12.866,4

4.697,2

12,3

16,1

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

13,6

7,7

5,9

43,1

42,6

47,5

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 17,3 12,3

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

91,9

94

50,7

73,3

166,2

143

3,1

90,6

53

96,5

x

 

 

Provincie Shandong

Provincie se nachází na východním pobřeží Číny, severně od Šanghaje. Hlavním městem je Jinan.

Provincie disponuje 4 mezinárodními letišti, 21 leteckých linek spojuje provincii s Japonskem, Severní Koreou, Francií, Německem, Amerikou, Ruskem, Hongkongem a Macaem. Shandong využívá 24 přístavů s roční manipulační kapacitou přes 380 mil. tun. Námořní trasy vedou do více než 140 zemí a regionů. Celková délka silnic dosahuje 80.000 km, včetně 3.163 km dálnic. Celková délka železnic činí 3.400 km. Provincií prochází železniční trasy Peking – Kowloon a Peking – Šanghaj.

Přístav Qingdao je třetím největším čínským kontejnerovým přístavem. V roce 2006 jím prošlo 7,7 mil. kontejnerů a 224 mil. tun hromadného nákladu. V současné době se intenzívně rozšiřuje původní přístav a budují se dvě nové, moderní přístavní zóny. Podle stávajících předpokladů by se roční kapacita přístavu Qingdao měla do roku 2010 zvýšit na 9 mil. kontejnerů a 260 mil. tun hromadného nákladu (především se zaměřením na železnou rudu a ropu). 

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 157.100 (19.m.)  
Počet obyvatel 94.170.000 (2.m.) 0,5
HDP (mld. RMB) 3.107,21 12,1
HDP na hlavu (RMB) 33.083 (7.m.) 19
Průmyslová výroba (mld. RMB) 1.610,22 20
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 1.543,59 23,1
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 1.038,12 23

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,3

13

1,4

12,7

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

16305,41

5.641,43

14,31

10,2

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

158,4

93,2

65,2

29,3

24,1

37,5

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 42,5 9,8

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

93

99,1

64

76

181,4

119,5

12,9

85

47,9

89,7

x

 

58 druhů nerostného bohatství se řadí mezi 10 největších nalezišť v ČLR (např. zlato, křemenný písek, magnezit, vápenec). Těžba ropy v provincii dosahuje 1/3 z celkové těžby v ČLR.

Na HDP provincie se nejvíce podílí sekundární sektor s 57,4%. Shandong je také důležitou zemědělskou oblastí ČLR. Hlavními zemědělskými produkty jsou obilí, bavlna, olejniny, zelenina, ovoce, maso a mořské produkty. Čtvrtina zemědělského vývozu ČLR pochází z této provincie. Hlavní obory v provincii: chemický průmysl, hutnictví, těžba uhlí, výroba stavebních materiálů, stavba lodí, automobilový a elektronický průmysl, produkce domácích spotřebičů, textilní a potravinářský průmysl. Největšími investory jsou společnosti z Jižní Koreje, Hongkongu, USA, Japonska, Tchaj-wanu a Britských Panenských ostrovů.

Investice nejvíce směřují do (jedná se o podporované sektory pro zahraniční investory):

-         zemědělství;

-         potravinářství;

-         sektoru komunikací, IT a jiných elektronických zařízení;

-         textilního a oděvního průmyslu;

-         obuvnického průmyslu;

-         strojírenství;

-         chemického průmyslu;

-         do výroby elektrických a speciálních zařízení.

 

Provincie Henan

Provincie leží ve střední části východní Číny (podle některých publikací již patří do centrální Číny), při středním a dolním toku Žluté řeky. Hlavním městem je Zhengzhou.

Celková délka silnic v provincii dosahuje 79.500 km, z čehož 2.678 km patří dálnicím. Hlavním městem prochází 4 mezinárodní kontejnerové přepravní cesty. 2 hlavní železniční trasy Peking – Kowloon a Long-Hai trasa se setkávají v Zhengzhou, což je největší železniční centrum (hub) v Číně. Je to také největší železniční nádraží pro osobní a nákladní dopravu na východním konci železniční trasy Lianyungang a Nizozemí. V provincii se nachází 3 letiště. Letiště v Zhengzhou má přímé spoje mimo jiné do Moskvy, Mnichova a Frankfurtu.

Provincie je bohatá na nerostné zdroje, např. molybden, kyanid, jíl, uhlí, zemní plyn, hliník, zlato, stříbro, mramor.

Do tvorby HDP přispívá sekundární sektor největším podílem (52,6%). Provincie je také důležitou zemědělskou oblastí, výnos sklizně činí 9,5% celkové sklizně v ČLR. Hlavními produkty jsou: pšenice, kukuřice, bavlna, olejniny, rostliny a tabákové listy, maso (10% národní produkce), vajíčka a drůbež (2. a 3.m. v ČLR). Produkce suchých nudlí, instančních nudlí a zmrazených výrobků se řadí na první místo v ČLR. Významnými průmyslovými obory jsou: textilní průmysl, potravinářství, hutnictví, stavební materiály, strojírenství, elektrická zařízení, chemický průmysl. Hlavními investory jsou firmy z Hongkongu (51%), poté Tchajwanu a USA. Zahraniční investice směřují především do zpracovatelského průmyslu, zemědělství, těžby, dodávky elektřiny, nemovitosti.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         potravinářství;

-         zalesňování;

-         modernizace bavlnářského průmyslu (potisk a barvení);

-         výstavba a správa silnic, mostů a tunelů;

-         technologický vývoj a výroba strojů na zpracování uhlí;

-         výstavba a správa tepelných elektráren;

-         výzkum vývoj a výroba nových elektronických částí; výroba nových digitálních výrobků;

-         výroba automatických řídících zařízení;

-         zpracování plaveného skla;

-         pěstování a zpracování tradičních léčivých rostlin.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 167.000 (17.m.)  
Počet obyvatel 94.290.000 (1.m.) 0,5
HDP (mld. RMB) 1.841 17,7
HDP na hlavu (mld. RMB) 19.593 (16.m.) 22,5
Průmyslová výroba (mld. RMB) 954,6 27,1
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 1.049 31
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 566,3 23,2

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

7

16,3

1,4

12,5

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

13.231,11

4.454,2

15,3

15,6

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

17,5

10,7

6,8

36,7

27,4

54,5

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 11,7 24,5

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

94,7

87

46,6

68,4

156,15

120,31

4,15

59

34,6

103

x

 

 

Provincie Hubei

Provincie se nachází v centrální části Číny. Hlavním městem je Wuhan.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 185.900 (14.m.)  
Počet obyvatel 57.110.000 (9.m.) 0,3
HDP (mld. RMB) 1.133 13,4
HDP na hlavu (RMB) 19.860 (19.m.) 22,5
Průmyslová výroba (mld. RMB) 433 25,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 564,7 31
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 496,6 23,3

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

6,3

15,1

-1,7

11,6

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

13.152,9

4.656,4

14,5

16,5

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

20,7

11,7

9

38,9

43,2

34,3

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 14,5 18,9

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

96

97,4

51,9

70,6

154,8

126,3

3,5

80

51

106

x

 

Provincie disponuje 7 letišti. V hlavním městě bylo vybudováno největší letiště ve střední Číně, které využívají mezinárodní lety do Jižní Koreje a Japonska. V provincii se nachází 163 říčních přístavů, mezi nimiž 2 mají kapacitu 5 – 10 mil. tun. Přístavem ve Wuhanu, který je druhým největším čínským říčním přístavem, prošlo v r. 2006 107 tis. kontejnerů. V návaznosti na dokončení výstavby nových překladišť by se kapacita přístavu měla do roku 2010 zvýšit na 1,2 mil. kontejnerů. Celková délka silnic činí 89.673 km, z čehož dálnice tvoří 1.353 km.

Provincie má dostatek nerostného bohatství (138 druhů). Má rovněž bohaté vodní zdroje, které představují výrobní potenciál 31,334 mil. kW, současná instalovaná kapacita včetně výstavby činí 27,268 mil. kW. Mezinárodní pozornosti se rovněž těší stavba největšího vodního díla na světě, která probíhá od roku 1994 na řece Yangtze. Projekt Tři soutěsky vystupuje do popředí nejen s ohledem na největší instalovaný výkon vodní elektrárny (22,4 GW) na světě, nýbrž i např. z pohledu největšího objemu uloženého betonu cca 28 mil. m3, který několikanásobně překračuje dosavadní rekordy přehradní výstavby.

Provincie je důležitou produkční základnou obilí, bavlny, olejnin a největším dodavatelem sladkovodních produktů. Nejdůležitějšími odvětví průmyslu jsou výroba aut a automobilových součástek (2. největší základna a největší výroba středních nákladních vozů), hutnictví (největší výrobní kapacita v produkci silných, středních a tenkých ocelových plátů a speciálních ocelových výrobků), strojírenství (největší výrobní základna pro těžké obráběcí stroje, balící stroje), výroba elektřiny, chemický průmysl, IT průmysl, fotoelektronický průmysl, textilní průmysl a výroba stavebních materiálů. Zahraniční investoři pocházejí z Hongkongu (54%), USA, Britských Panenských ostrovů, Japonska, Tchajwanu atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         potravinářství;

-         zalesňování;

-         zpracování bambusu;

-         projekty na využití a ochranu vodních zdrojů;

-         zpracování ryb;

-         zpracování tkanin, technická inovace bavlnářského průmyslu;

-         výstavba a správa silnic, mostů a tunelů, větrných elektráren;

-         těžba a zpracování fosforečnanu;

-         výroba automobilových součástek;

-         výroba velkých zařízení na ochranu životního prostředí;

-         vývoj a výroba nových elektronických částí;

-         těžba a zpracování grafitu.

 

Provincie Hunan

Provincie leží na jihu centrální Číny. Hlavním městem je Changsha.

V provincii funguje 5 letišť, která mají napojení na všechna velká města ČLR. Nachází se zde rovněž 2 vnitrozemské přístavy. Celková délka silnic činí 88.200 km, dálnic 1.403 km. Délka železnic v provozu činí 2.802 km.

Provincie má dostatek nerostného bohatství, např. mangan, wolfram, antimon. Zalesnění dosahuje 53,1%.

Terciální sektor nepatrně převažuje při tvorbě HDP (40,4%), sekundární sektor vytváří 40,2%. Provincie má vhodné podmínky pro rozvoj zemědělství. Produkce rýže a dřevného oleje se řadí na první místo v ČLR, chov živých prasat na druhé místo a pěstování čaje na čtvrté místo. Dominantními obory průmyslu jsou: výroba zařízení, výroba železa a oceli, produkce neželezných kovů, tabákový průmysl, potravinářství, elektronika a IT a výroba nových materiálů.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         hydroelektrárny (pro venkov);

-         zpracování nerostných zdrojů (mangan, zinek, hliník, magnézium atd.);

-         dřevozpracující průmysl;

-         potravinářství;

-         tradiční čínská medicína;

-         cestovní ruch.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 210.000 (10.m.)  
Počet obyvatel 63.800.000 (7.m.) 0,5
HDP (mld. RMB) 1.115,66 12,8
HDP na hlavu (RMB) 17.521 (23.m.) 20,9
Průmyslová výroba (mld. RMB) 428 26,6
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 553,4 33,2
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 411,97 22,7

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

6

14,9

-1,5

11,4

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

13.821,16

4.512,46

12,3

15,6

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

12,55

8,41

4,14

29,4

29,2

30,6

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 11,7 17

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

93,6

92

43,1

75,8

154,5

124,3

4,1

79

36,8

97

x

 

 

Provincie Guangdong

Provincie leží na jihu Číny, je centrální zónou jihovýchodní Číny. Hlavní město se jmenuje Guangzhou.

Provincie má rozvinutou vodní, silniční a leteckou dopravní síť. Guangdong je dopravním centrem jižní Číny. Region je napojen na provincie a autonomní oblasti Fujian, Guangxi, Hunan a Hainan dálnicemi a železnicí. Významné přístavy provincie jsou ve městech Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Shantou a Zhanjiang. Letiště se nachází v 7 městech.

Do poloviny roku 2010 by se roční kapacita Mezinárodního letiště Baiyun v Guangzhou měla zvýšit na 45 mil. cestujících a následně pak do r. 2013 na 75 mil. osob a 2,17 mil. tun nákladu.

Městská aglomerace Shenzhen disponuje třemi přístavními zónami: Yantian, Shekou a Chiwan, které se rychlým tempem rozšiřují a modernizují. V roce 2004 se Shenzhen dostal na čtvrtou příčku mezi největšími světovými kontejnerovými přístavy. V roce 2006 prošlo přístavním komplexem v Shenzhenu 18,5 mil. kontejnerů. Přístav v Shenzhenu se v objemu překládky kontejnerů velmi rychle dotahuje na blízký přístav v Hongkongu.

Provincie má velké zdroje nerostného bohatství (116 druhů bylo objeveno), mezi jinými i zásoby ropy (4 mld. tun) a zemního plynu (1 bil. m3). Také má obrovské vodní zdroje, nachází se zde delta Perlové řeky.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 179.800 (15.m.)  
Počet obyvatel 95.441.000 (3.m.) 0,7
HDP (mld. RMB) 3.569,646 10,1
HDP na hlavu (RMB) 37.586 (6.m.) 13,4
Průmyslová výroba (mld. RMB) 1.725,41 15,7
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 1.086,87 16,9
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 1.277,2 20,5

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,6

13,2

0,3

14,7

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

19.732,9

6.399,8

11,5

6,4

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

684,96

405,66

279,3

8

9,8

5,4

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 180,6 6,1

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

94,9

94,4

83,2

92,3

210,4

143,1

19,6

109,7

64

187,5

x

 

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (50%). Hlavními průmyslovými obory jsou textilní a oděvní průmysl, výroba potravin a nápojů, stavebních materiálů, elektronický a IT průmysl, výroba elektrických spotřebičů, strojírenství a výroba speciálních zařízení, petrochemický průmysl, lesnictví a papírenský průmysl, farmaceutický a automobilový průmysl, což jsou zároveň podporované sektory pro zahraniční investory. Zahraniční investice jdou především do sekundárního sektoru (78%). V současné době se provincie zaměřuje na obory s vysokou přidanou hodnotou a služby: informační technologie, biotechnologie, optoelektronický průmysl, vývoj nových materiálů, obchod, logistika a veletržní služby.

 

Autonomní oblast Guangxi

Oblast se nachází na jihu Číny, na jihozápadě sousedí s Vietnamem. Hlavním městem je Nanning.

V oblasti se nachází 3 hlavní námořní přístavy (Fangchenggang, Beihai a Qinzhou). Všechny přístavy jsou napojeny na dálnice a železnice a mají kompletní obslužný dopravní systém. Celková délka vnitrozemských vodních cest činí 5.591 km. Celková délka silnic dosahuje 62.003 km, více než 1.400 km představují dálnice. Železnice v oblasti byla rozšířena na celkovou délku 3.236,4 km a spojuje 3 hlavní přístavy, sousedící provincie a Vietnam. Letecká doprava využívá 5 civilních letišť se 142 domácími a mezinárodními linkami.

Oblast má bohaté vodní zdroje, z každé z 246 řek lze teoreticky vyrobit 10.000 kW elektřiny. Guangxi je jednou z deseti důležitých producentských základen neželezných kovů. Zásoby manganu a cínu tvoří 1/3 celkových zásob ČLR. 41,33% rozlohy pokrývají lesní porosty.

Do tvorby HDP největším dílem přispívá terciální sektor (40,55%), následován sekundárním sektorem (37,07%). V oblasti převažuje hutnictví, výroba elektřiny (oblast bude důležitým zdrojem energie pro národní projekt přenosu elektřiny ze západu na východ), automobilový průmysl, zpracování neželezných kovů, strojírenství, chemický průmysl a zpracování zemědělských výrobků (cukrové třtiny). Pěstuje se zde mimo jiné subtropické ovoce, zelenina, cukrová třtina (objem produkce přestavuje polovinu celkové výroby v ČLR), konopí, bourec morušový, léčivé rostliny, rostliny pro parfémy, terpentýn, „dřevný olej“ (wooden oil), chová se drůbež, mléčný skot a ryby. Největšími zahraničními investory jsou společnosti z Hongkongu (55,17%), Britských Panenských ostrovů, USA, Macaa a Tchaj-wanu. Nejvíce investic směřuje do zpracovatelského průmyslu, nemovitostí, produkce a dodávek elektřiny, plynu a vody, rostlinné a živočišné produkce, rybářství a lesnictví.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zpracování a využití kasavy (manioku);

-         pěstování a zpracování koření;

-         zalesnění zemědělské půdy;

-         vývoj technologie a rozvoj systému zavlažování s úsporou vody;

-         rafinace cukru a výroba vedlejších produktů;

-         vývoj a zpracování živočišných a botanických zdrojů;

-         zpracování neželezných kovů;

-         výstavba a provoz dodávek plynu, tepla a vody, kanalizace;

-         cestovní ruch.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 236.700 (9.m)  
Počet obyvatel 48.160.000 (11.m.) 0,9
HDP (mld. RMB) 717,2 12,8
HDP na hlavu (RMB) 14.966 (27.m.) 19,2
Průmyslová výroba (mld. RMB) 262,7 25,7
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 375,6 27,8
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 233,8 23,2

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

7,8

20

0,4

12,1

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

14.146

3.691

16

14,5

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

13,2

7,3

5,9

41,9

43,1

43,9

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 10,9 17,2

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

94,8

95,1

67,6

76,7

196,8

132,8

8,5

100,2

62,9

100,6

x

 

 

Provincie Hainan

Hainan je ostrovem na jihu Číny s hlavním městem Haikou.

24 mezinárodních leteckých linek létá na 2 mezinárodní letiště v provincii (Haikou na severu a Sanya na jihu), která spojují provincii s Ruskem, Japonskem, Jižní Koreou, Singapurem, Thajskem, Malajsií atd. Největší přístavy jsou v Haikou, Sanya, Basuo a Yangpu. Lodní dopravu obstarává 69 mezinárodních námořních linek do 24 zemí a regionů světa. Celková délka silnic dosahuje 20.900 km. Železnice Guangdong – Hainan je první železnice překračující moře v ČLR a spojuje tak pevninu s ostrovem. Celková délka železnic činí 387 km.

V provincii se nachází bohaté zdroje ropy a zemního plynu. Mezi významné nerostné bohatství patří sklářský písek, titan, zirkon, železná ruda atd. Rovněž je zde velké množství přírodních solných polí. Velké a malé řeky mají potenciál pro výrobu elektřiny v teoretickém objemu 100 mil. kW.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2) 35,4 (28.m.)  
Počet obyvatel 8.541.800 (28.m.) 0,9
HDP (mld. RMB) 145,923 9,8
HDP na hlavu (RMB) 17.175 (17.m.) 18
Průmyslová výroba (mld. RMB) 32,1 15,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 70,54 41
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 44,84 23,9

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

6,9

13,7

1,8

11,3

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

12.607,8

4.391

14,6

8,6

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

4,53

1,59

2,94

28,9

16,9

36,7

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 11,3 10,8

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

67,5

76,3

47,5

91,1

165,4

118

9,6

82,9

29,9

65,3

x

 

Významná je produkce tropického ovoce a mořských produktů. V průmyslu pak zpracování železné rudy, výroba cementu, automobilů, oblečení, cigaret, nealkoholických nápojů, textilu, nábytku, železa, oceli a výrobků z nich. Důležitým zdrojem financí je cestovní ruch. Velká většina zahraničních investorů pochází z Asie. 

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         infrastruktura - skladovací zařízení, poštovní a telekomunikační služby, vodní elektrárny, elektrická síť, systém dodávek plynu a vody atd.;

-         průmysl - biotechnologie, IT, průzkum oceánu, technologie na ochranu životního prostředí, nové zdroje energie, nové materiály, chemický průmysl, textilní průmysl, zpracování ropy a zemního plynu, stavební materiály, biologická farmacie, zpracování gumy, výroba papíru, výroba dopravních zařízení, výroba elektronických a telekomunikačních zařízení;

-         námořní průmysl;

-         cestovní ruch;

-         služby - maloobchod, catering, hotely, zdravotní zařízení, logistika, informační a internetové služby, konzultační služby a účetnictví atd.;

-         zemědělství.

 

Samosprávné město Chongqing

Město se nachází ve střední části ČLR na horním toku řeky Yangtze.

Leteckou dopravu zajišťují 3 civilní letiště, lodní celkem 25 splavných řek, která spojují města kolem řek s námořními dopravními trasami. Celková délka vodní dopravy uvnitř oblasti přesahuje 4.000 km. Silniční síť zahrnuje 36.535 km, včetmě dálnic v délce 748 km. Městem prochází dálnice Šanghaj – Chongqing, Šanghaj – Chengdu, Baotou – Maoming, Chongqing – Kunming, Lanzhou – Haikou. Železniční doprava využívá 3 elektrifikované železniční trasy Chengdu – Chongqing, Chongqing – Guizhou a Xiangfan – Chongqing.

Říční přístav v Chongqingu, který je využíván především jako překladiště nákladů přicházejících z jihozápadní Číny, je v současné době výrazně rozšiřován a modernizován. Kapacita přístavu by do roku 2010 měla dosáhnout 280 tis. kontejnerů.  

Největší podíl na tvorbě HDP tvoří služby (43,9%) a zemědělství (41%, živočišná a rostlinná výroba). Chongqing patří mezi 6 tradičních průmyslových základen ČLR. Významnými obory jsou chemický, farmaceutický a automobilový průmysl spolu s výrobou přístrojů a motocyklů. Přehled průmyslu doplňuje hutnictví, výroba elektrických zařízení, IT, potravinářství, stavebnictví, výroba stavebních materiálů atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zemědělství (nové technologie, modernizace);

-         technologie s vysokou přidanou hodnotou (nové materiály, vyšší kvalita výrobků, energetická efektivita, ekologie).

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 82.403 (26.m.)  
Počet obyvatel 28.390.000(20.m.) 0,38
HDP (mld. RMB) 509,67 14,3
HDP na hlavu (RMB) 18.025 (18.m.) 22,9
Průmyslová výroba (mld. RMB) 203,64 29,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 398 27,2
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 206,41 24,3

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,6

15,7

1,3

15,7

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

14.367,6

4.126,2

14,11

17,6

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

9,5

5,7

3,8

28

26,8

29,7

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 10,1 32,9

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

96,4

100

58,2

87,7

176,7

141,6

4,41

99,7

66,1

155,1

x

 

 

Provincie Sichuan

Provincie leží na jihozápadě Číny na horním toku řeky Yangtze. Hlavním městem je Chengdu.

V provincii funguje 10 letišť, přičemž největší je v Chengdu, které provozuje 30 mezinárodních leteckých linek. Celková délka silnic dosahuje 115.000 km, dálnice tvoří 1.759 km. Železniční doprava probíhá na 3.009 km, všechny hlavní trasy jsou elektrifikované.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (tis. km2) 485 (5.m.)  
Počet obyvatel 81.380.000 (4.m.) 0,24
HDP (mld. RMB) 1.250,63 9,5
HDP na hlavu (RMB) 15.378 (26.m.) 19,3
Průmyslová výroba (mld. RMB) 492,3 25,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 712,8 26,41
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 480,1 19,5

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,1

12

1,2

11,8

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

12.633,41

4.121,2

13,8

16,2

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

22,1

13,1

9

53,5

52,3

55,41

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 19,6 69

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

94,61

90,9

49,1

77,2

161,2

129,4

6

85,6

47,7

86,5

x

 

Provincie obhospodařuje největší vodní zdroje v Číně s potenciální kapacitou pro výrobu elektřiny v objemu 110 mil. kW. Nachází se zde téměř všechny druhy nerostného bohatství, přičemž 11 nerostů (např. vanadium, titan, lithium, stříbro, zemní plyn a další) se řadí na první místo v ČLR.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (41,3%). Provincie má širokou průmyslovou základnu – strojírenský, elektrotechnický, hutnický, chemický, stavební, potravinářský, farmaceutický a kožedělný průmysl. Důležité společnosti v provincii jsou např. Changhong Group Co., Ltd., Wuliangye Group, Pan Steel Group Co. a Southeastern China Gas Field Company. Celková produkce zemědělství řadí provincii na třetí místo v ČLR. Významná je produkce olejnin, vepřového masa (1. místo v ČLR) atd. Zahraniční investoři přichází z Hongkongu, Briských Panenských ostrovů, Singapuru, Japonska a USA. Investice směřují do zpracovatelského průmyslu, nemovitostí, výroby a dodávky elektřiny, plynu a vody, ubytování a stravovacích služeb, maloobchodu a velkoobchodu.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zalesňování zemědělské půdy;

-         vývoj a využití zavlažovacích systémů;

-         zpracování vzácných surovin;

-         výstavba základny pro produkci hedvábí a jeho zpracování;

-         vývoj a zpracování živočišných a rostlinných zdrojů určených pro farmacii;

-         zpracování zemního plynu;

-         výroba elektrických zařízení;

-         výstavba a provoz systému dodávek zemního plynu, tepla, vody a kanalizační sítě v městských oblastech;

-         cestovní ruch.

 

Provincie Guizhou

Provincie leží na jihozápadě Číny. Hlavním městem je Guiyang.

Celková délka silniční sítě dosahuje 46.894 km včetně 577 km dálnic. Celková délka železnic činí 3.089 km. Provincie disponuje 5 letišti.

Potenciál pro výrobu elektřiny z vodních zdrojů představuje 18,754 mil. kW (6. místo v ČLR). Provincie má dostatek nerostných zdrojů. Zásoby vysoce kvalitního bauxitu jsou druhé největší v ČLR. Zásoby fosforu tvoří 40%, v případě síranu barnatého 1/3 celkových zásob ČLR. Pozadu nezůstávají ani zásoby uhlí, jež se řadí na 5. místo v Číně.

Největší podíl na tvorbě HDP má sekundární sektor (42,4%). V provincii je největší hliníkárna (výroba hliníku elektrolýzou), výroba fosfátových hnojiv a výrobní a exportní základna brusného materiálu a umělého diamantu. Důležitými výrobními odvětvími jsou výroba elektřiny, těžba a zpracování uhlí, tabákový a nápojový průmysl, chemický průmysl. Stát zde investoval do výstavby základny pro letecký, kosmický a elektronický průmysl. Vhodné klimatické podmínky podporují pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Zahraniční investoři pocházejí především z Austrálie, Britských Panenských ostrovů atd. Investice směřují do zpracovatelského průmyslu, těžařství, nemovitostí atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zalesňování zemědělské půdy;

-         vývoj a užití zavlažovacího systému s úsporou vody;

-         rozvoj technologií pro těžbu a zpracování uhlí;

-         zpracování brambor;

-         výroba brusných nástrojů;

-         tavba titanu a zpracování dalších nerostů;

-         vývoj a produkce rostlinných a živočišných komponent pro farmacii;

-         chemický průmysl se zaměřením na fosfor;

-         dodávky plynu, tepla, vody a kanalizační systémy pro aglomerace;

-         cestovní ruch.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 176.167 (16.m.)  
Počet obyvatel 37.930.000(15.m.) 0,6
HDP (mld. RMB) 333,3 10,2
HDP na hlavu (RMB) 8.824 (31.m.) 27,6
Průmyslová výroba (mld. RMB) 124,3 23,3
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 186,45 25,2
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 101,5 23,5

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

7,6

17,3

2,8

10,9

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

11.758,76

2.796,93

10,1

17,8

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

3,4

1,9

1,5

21,4

26,7

87,5

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 1,4 16,7

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

96,7

92,5

43,4

70,9

163,3

118,9

3,3

69,4

43,8

16,3

x

 

Provincie Yunnan

Provincie leží na jihozápadě Číny, na západě a jihozápadě sousedí s Myanmarem, na jihu s Laosem a Vietnamem. Hlavním městem je Kunming.

Celková délka silnic dosahuje 146.684 km včetně 1.422 km dálnic. Hlavní město je centrem silniční sítě, z něhož vycházejí silnice do okolních provincií a zemí. Provincie má 10 civilních letišť, z nichž létá 200 domácích leteckých a 17 mezinárodních leteckých linek.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 394.000 (8.m.)  
Počet obyvatel 45.430.000(12.m.) 0,6
HDP (mld. RMB) 570,01 11
HDP na hlavu (RMB) 12.587 (29.m.) 19,4
Průmyslová výroba (mld. RMB) 205,7 20,2
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 343,59 24,5
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 171,85 23,2

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,7

15,4

-0,5

12,2

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

13.251

3.103

15,3

22,5

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

9,6

4,99

4,61

9,1

4,6

14,7

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 5,5 22,2

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

90,2

78,8

40,2

60,1

177,2

119,4

11,11

84,9

46

1,3

x

 

Provincii zavlažuje 600 řek a 40 jezer, potenciál pro výrobu elektřiny z vodních zdrojů činí 103,64 mil. kW. Provincie má bohaté biologické zdroje – lesy a byliny. V Yunnanu bylo objeveno 142 nerostů, např. zásoby fosforu dosahují 4,514 mld. tun. Zásoby cínu, olova a zinku se řadí na první místo v ČLR, na třetím místě jsou zásoby mědi, niklu a kobaltu.

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí sekundární sektor (41,9%), poté následuje terciální sektor (39,4%). Z provincie se nejvíce vyváží produkty chemického průmyslu (zaměřené na fosfor), zemědělské výrobky, neželezné kovy, elektrotechnické výrobky, výrobky s vysokou přidanou hodnotou, textilní produkce atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zpracování zemědělských produktů, rozvoj a produkce ekologických potravin, zpracování cukru;

-         výsadba lesů, květin včetně nových druhů, zpracování bambusu, koření a hub;

-         rozvoj a ochrana vodních zdrojů;

-         výstavba a provoz silnic, mostů a tunelů, dodávky plynu, tepla, vody, kanalizační sítě;

-         rozvoj technologie pro těžbu uhlí;

-         těžba fosforu a jeho zpracování a dalších nerostů;

-         vývoj a výroba bylinných léčiv a biofarmacie;

-         výroba dieselových motorů a součástí;

-         cestovní ruch.

 

Autonomní oblast Tibet

Tibet leží v jihozápadní části Číny, na jihu sousedí s Nepálem, Bhútánem, Indií a Barmou, s Kašmírem na západě. Hlavním městem je Lhasa.

Celková délka silnic činí 43.717 km, hlavní silnice jsou Qinghai – Tibet, Sichuan – Tibet, Xinjiang – Tibet, Yunnan – Tibet a Čína – Nepál. V oblasti jsou 3 letiště, z Lhasy se létá do měst Peking, Chengdu, Xi´an, Šanghaj, Guangzhou, Chongqing, Kunming, Xining a do Káthmandú (hlavní město Nepálu). 

V červenci r. 2006 byla zprovozněna nejvýše položená železniční trať na světě. Spojuje Tibet se zbytkem Číny. Trasa trati měří 1.142 km a spojuje město Golmud v čínské provincii Qinghai s tibetskou metropolí Lhasou. 960 km železnice leží ve výšce nad 4.000 m n. m. a v nejvyšším bodě se vlak ocitá 5.072 m n. m. Cesta z Pekingu do Lhasy, představující 4.561 km, nyní trvá již zhruba jen 48 hodin, což je zásadní pokrok oproti dřívějšímu spojení autobusy, které nekvalitní, často zledovatělé silnice zdolávaly celé dny.Tibetská železnice má i nejvýše položený tunel na světě, Feng-chuo-šan ve výšce 4 905 metrů nad mořem.

Potenciální kapacita pro výrobu elektřiny z vodních zdrojů činí 56,60 mil. kW (1. místo v ČLR). Plocha lesního porostu dosahuje 2.084 mld. m3, což řadí Tibet na první místo v ČLR, stejně jako zásoby geotermálních zdrojů. Nachází se zde také 101 druhů nerostů.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá terciální sektor (56%). V zemědělství se nejvíce produkuje horský ječmen, oves hluchý, pšenice, řepka, zelenina, maso, mléko a vlna. Živočišná produkce je hlavním zdrojem příjmů Tibetu. Hlavní odvětví - cestovní ruch, těžba nerostů, tradiční tibetská medicína, zpracování rostlinných a živočišných produktů, umělecká řemesla (výrobky ze zlata, stříbra, železa, mědi, dřeva, kamenů, obrazy, oděvy, boty, koberce, nábytek atd.), stavebnictví a výroba stavebních materiálů.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         vzdělávání (všechny stupně);

-         infrastruktura: výstavba zařízení na ochranu vodních zdrojů, zajištění pitné vody, doprava a spoje (výstavba silnic, mostů, tunelů, železnic, letišť), energetika (výstavba a provoz vodních elektráren, solárních, větrných, geotermální zdroje), výstavba silnic, přístavů, malých měst a trhů, výstavba a provoz zařízení na dodávky vody, tepla, plynu, výstavba kanalizačních sítí, zalesňování;

-         zemědělství: výstavba komerčních základen pro produkci obilí, živočišné produkce atd.

-         rozvoj cestovního ruchu a tibetské medicíny;

-         těžba a průmysl stavebních materiálů;

-         výrobky s vysokou přidanou hodnotou – mikroelektronika, nové materiály, bioinženýrství, vývoj softwaru, informační a komunikační systémy, technologie na kontrolu znečištění;

-         služby - informační, konzultační, účetnictví, audit, nemovitosti, sociální služby atd.

-         průmysl na ochranu životního prostředí.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (mil. km2) 1,2 (2. m.)  
Počet obyvatel 2.870.000 (31.m.) 1
HDP (mld. RMB) 39,591 10,1
HDP na hlavu (RMB) 13.861 (25.m.) 14,5
Průmyslová výroba (mld. RMB) 2,968 7,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 31 14,8
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 12,91 15,3

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

5,7

12,1

2,1

9,5

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

12.481,51

3.175,82

12,1

13,9

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

0,766

0,708

0,058

94,9

117,2

-13,4

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 0,2 -

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

80,7

74,8

29,9

76,9

148

121,8

10,5

18,4

22,4

5,8

x

 

Provincie Shaanxi

Provincie leží na středním toku Žluté řeky, na východě severozápadní Číny. Hlavním městem je Xi´an. 

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 205.800 (11.m.)  
Počet obyvatel 37.620.500(17.m.) 0,4
HDP (mld. RMB) 685,132 15,6
HDP na hlavu (RMB) 18.246 (20.m.) 24,9
Průmyslová výroba (mld. RMB) 329,395 29,5
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 461,44 35,1
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 225,61 25,3

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

6,4

15,3

0,6

8,9

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

12.857,89

3.136,46

19,5

18,6

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

8,33

5,38

2,95

20,9

15

29,9

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 5,6 -18,8

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

95,4

88

55,8

67,6

183,3

123,7

4,5

76,4

49,7

99,9

x

 

Celková délka železnic činí více než 4.300 km. Xi´an je jedním ze šesti největších železničních středisek osobní dopravy. Celková délka silnic přesahuje 50.000 km, dálnice vedou celkem 1.300 km. Letiště v Xi´anu je důležitým leteckým centrem západní Číny, má více než 120 domácích a mezinárodních letů (New York, Londýn, Paříž, Frankfurt atd.).

Provincie má obrovské zásoby uhlí, neželezných kovů, stavebního materiálu atd., totéž platí pro vodní zdroje.

Do tvorby HDP přispívá nejvíce sekundární sektor s podílem 50,3%. Provincie je důležitou zemědělskou oblastí a produkce obilí, olejnin, zeleniny, tabáku, jablek a čínských kaštanů ji řadí na přední místa v ČLR. Energetika je hlavním pilířem hospodářského rozvoje provincie. Hlavní město vyrábí polovinu celkové průmyslové produkce provincie, nachází se zde telekomunikační, farmaceutický, elektrotechnický, letecký, optický, automobilový a textilní průmysl.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         IT, vývoj softwaru;

-         bioléčiva;

-         výroba letadel;

-         chemický průmysl: využití uhlí a ropy;

-         zpracování zemědělských produktů;

-         rozvoj vodní energie.

 

Provincie Gansu

Provincie leží v centrální části Číny na horním toku Žluté řeky. Na severu hraničí v krátkém úseku s Mongolskem. Hlavním městem je Lanzhou.

Hlavní město je napojeno na sousední provincie dálnicemi. Lanzhou je také důležitým železničním centrem severozápadní Číny. Leteckou dopravu obsluhují 4 civilní letiště.

Provincie má bohaté vodní zdroje (4. místo v ČLR) a nerostné zdroje (156 druhů), od nichž se odvíjí průmyslová výroba. Gansu je hlavní výrobní základnou pro tradiční čínskou medicínu, nachází se zde 9.500 druhů přírodních ingrediencí.

HDP je z největší části tvořen sekundárním sektorem (51,4%). V provincii jsou vhodné podmínky pro rostlinnou a živočišnou výrobu, hlavními produkty jsou obilniny, zelenina, olejniny, bavlna, maso, ovčí vlna. Hlavními vývozními komoditami jsou suroviny, výrobky z oceli, zemědělské produkty, strojírenské a elektronické výrobky, výrobky s vysokou přidanou hodnotou a tkané oděvy.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zalesňování zemědělské půdy;

-         budování systémů zavlažování s úsporou vody;

-         zpracování brambor;

-         výstavba vinařského závodu;

-         výsadba a zpracování surovin pro výrobu piva;

-         zpracování vzácných hornin a nerostů;

-         chemický průmysl, zpracování zemního plynu, výstavba plynovodů;

-         navigační zařízení pro přístavy;

-         výroba vrtných strojů a zařízení pro ropná pole;

-         výstavba a správa plynovodů, teplovodů a vodovodů a kanalizační sítě;

-         cestovní ruch.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 425,800 (7.m.)  
Počet obyvatel 26.280.000(22.m.) 0,6
HDP (mld. RMB) 317,611 10,1
HDP na hlavu (RMB) 12.110 (30.m.) 17,1
Průmyslová výroba (mld. RMB) 122,166 14,8
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 171,28 31,3
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 99 18,8

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

8,2

16,2

1,1

9,2

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

10.969,41

2.723,79

9,6

17

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

6,1

1,6

4,5

10,5

-3,6

16,6

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 1,2 9,1

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

94,9

82,5

35,2

59,3

146

107,4

2,2

57,4

31,3

6

x

 

Provincie Qinghai

Provincie se nachází na severovýchodě náhorní plošiny Qinghai – Tibet v severozápadní části Číny. Hlavním městem je Xining.

V provincii operují letiště v Xiningu a Golmudu. Silniční spojení s provincií Gansu zajišťuje dálnice. Vedou zde 2 hlavní železniční trasy a  propojení se sousedním Tibetem.

Provincie je bohatá na nerostné suroviny, hodnota těchto zdrojů se odhaduje na 17,8 bil. RMB, což činí 1/7 celkových zdrojů ČLR. Nachází se zde přes 30 solných jezer s prokázanými ložisky o objemu 70 mld. tun. V pánvi Chaidamu se nachází ropa a zemní plyn, jejichž objem se odhaduje na 4,1 mld. tun ropy a 1 bil. m3 zemního plynu. Qinghai má také bohaté vodní zdroje, jejich energetický potenciál dosahuje 21,65 mil. kW (5. místo v ČLR). Vhodné místo pro rozvoj hydroelektráren je na horním toku Žluté řeky při hranicích s provincií Gansu (soutěska Longyang). Leží zde jedna z 5 největších pastvin v ČLR. 

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 722.300 (4.m.)  
Počet obyvatel 5.547.000 (30.m.) 0,84
HDP (mld. RMB) 96,153 12,7
HDP na hlavu (RMB) 17.389(22.m.) 22
Průmyslová výroba (mld. RMB) 44,285 28
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 58,32 21
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 25,280 21

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

10,1

19

0,7

13,6

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

11.641

3.061

16,1

14

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

0,688

0,419

0,269

12,4

8,5

19

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 1 42,8

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

95

85

35,3

81

143

103

2,8

41,9

41

1,8

x

 

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor podílem 48,7%. Živočišná produkce plní důležitou funkci v ekonomice provincie. Chovají se především ovce, jakové, krávy, koně, osli, muly, velbloudi atd. Z rostlinné produkce se pěstují brambory, fazole, olejniny a zelenina. Hlavní produkty provincie - elektřina, surová ropa, surová sůl, surové uhlí, ocelový materiál, elektrolytický hořčík, čistý křemík, azbest a výrobky z něj, draslíková hnojiva, kovoobráběcí stroje, cement, příze, látky, vlněné vlákno, vlna, koberce, kůže a mléčné produkty, atd.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         zpracování zemědělských produktů;

-         zalesňování;

-         ochrana vodních zdrojů;

-         výstavba a správa silnic, mostů a tunelů;

-         těžba a zpracování mědi, hliníku, zinku, zpracování draslíku a solných zdrojů;

-         výroba nových stavebních materiálů;

-         výsadba a zpracování čínských a tibetských rostlin pro léčivé účely;

-         cestovní ruch.

 

Autonomní oblast Ningxia

Oblast leží na severozápadě Číny na horním toku Žluté řeky. Hlavním městem je Yinchuan.

Hustota silnic je na poměry západní Číny vysoká. Silniční síť má 3 vertikální a 6 horizontálních silničních vedení, které pokrývají celou autonomní oblast. Celková délka dosahuje 13.000 km včetně 670 km dálnic. Železniční trasy Bao-Lan a Zhong-Bao , které spojují sever s jihem a západ s východem oblasti. Letiště v hlavním městě obhospodařuje kolem 20 leteckých linek po ČLR. 

V objemu orné půdy na hlavu se řadí oblast na 2. místo v ČLR (3,5 ha na hlavu), v oblasti je však i 10,673 mil. ha nevyužité půdy, která je připravena k obdělání. Ningxia má 45 mil. ha pastvin. Oblast má bohaté zásoby nerostného bohatství, např. uhlí (velmi kvalitní), sádrovec, ropa, zemní plyn, hrnčířská hlína, křemenný písek, atd. Vodní zdroje jsou rovněž bohaté.

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor (46%). V Ningxii se nachází tato odvětví – těžba uhlí, energetika, metalurgie, chemický a strojní průmysl, potravinářský, textilní a papírenský průmysl, výroba stavebních materiálů, farmaceutický průmysl (tradiční čínská medicína), výroba nových materiálů. Pěstují se zde např. melouny, lékořice, hroznové víno (východní úpatí pohoří Helan je nejlepší oblastí pro pěstování vína v ČLR), brambory, bourec morušový a chovají hovězí skot a ovce. Potenciál je i ve zpracování sladkovodních živočichů.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         pěstování kustovnice čínské a jejich zpracování;

-         zalesňování zemědělské  půdy;

-         budování systémů zavlažování s úsporou vody;

-         zpracování uhlí a produkce uhlíkatých materiálů;

-         výstavba vinic a produkce vína;

-         zpracování brambor;

-         chemický průmysl (se zaměřením na zemní plyn, PVC);

-         výstavba a provoz zařízení pro dodávky plynu, tepla, vody a kanalizační sítě;

-         cestovní ruch.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (km2) 66.400 (27.m.)  
Počet obyvatel 6.180.000 (29.m.) 1
HDP (mld. RMB) 109,851 12,2
HDP na hlavu (RMB) 17.892 (21.m.) 22,1
Průmyslová výroba (mld. RMB) 49 29
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 82,9 36
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 28,5 22,3

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

8,5

18

2,6

14

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

12.931,5

3.681,4

19

15,7

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

1,9

1,3

0,6

18,8

18,2

20

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 0,9 12,5

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

91

82,5

38,6

64

163,5

104,1

2,6

67,3

38,1

8,4

x

 

Autonomní oblast Xinjiang

Oblast se nachází v severozápadní části Číny, sousedí s Mongolskem, Ruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Afgánistánem, Pákistánem a Indií. Oblastí procházel důležitý úsek „hedvábné stezky“. Hlavním městem je Urumchi.

Xinjiang má 12 civilních letišť včetně 2 mezinárodních v Urumchi a Kashgaru. Z Urumchi létá 92 leteckých linek spojujících části autonomní oblasti a napojujících Xinjiang na 62 středisek Číny a 19 měst centrální Asie, středního Východu a Ruska. Délka silnic v Xinjiangu dosahuje 89.531 km, z čehož 1.200 km tvoří dálnice. Silniční síť zahrnuje 7 silnic národní úrovně spojujících autonomní oblast s regiony Gansu, Qinghai, Tibet a dále se zeměmi centrální a západní Asie. Celková délka železnic činí 2.925 km. Železnice Lanzhou – Xinjiang byla rozšířena o přístav Alashankou, který je hlavní branou Číny na západ. Celková délka produktovodů (ropovod a plynovod) dosahuje v oblasti 3.003 km.

Ukazatel Hodnota Růst proti předchozímu roku (%)
Rozloha (mil. km2) 1,66 (1.m.)  
Počet obyvatel 21.310.000(24.m.) 1,1
HDP (mld. RMB) 420,341 11
HDP na hlavu (RMB) 19.893 (14.m.) 17
Průmyslová výroba (mld. RMB) 179,1 27
Investice do fixního kapitálu (mld. RMB) 226 22
Maloobchodní prodej (mld. RMB) 102,6 21

Cenový vývoj

- index spotřeb. cen (CPI)

- ceny potravin

- ceny průmyslového zboží

- nákupní ceny surovin, paliv a energií

x

8,1

19,1

1,7

13,9

Příjmy obyvatelstva

- disponibilní příjem na hlavu v městských oblastech (RMB)

- příjem domácností na venkově v hotovosti (RMB/osoba)

11.432

3.503

11

10

Zahraniční obchod (mld. USD)

- obrat

- vývoz z regionu

- dovoz do regionu

22,2

19,3

2,9

62

67,8

31,8

Užité přímé zahraniční investice (mld. USD) 2,1 61,5

Vybrané trvanlivé zboží vlastněné 100 městskými domácnostmi v regionu

- pračka

- lednička

- počítač

- telefon

- mobilní telefon

- barevná TV

- automobil

- zařízení pro ohřev vody

- mikrovlnná trouba

- klimatizace

91,6

87,5

41,3

82,2

144,5

104,5

4,6

71

32,5

11,2

x

Xinjiang využívá 4,063 mil. ha obdělávané půdy, 6,77 mil. ha lesů a 51,16 mil. ha pastvin, čímž patří k pěti nejdůležitějším pasteveckým regionům ČLR. Objem vodních zdrojů činí 3% z celkových zdrojů ČLR, velkou zásobárnou vody jsou ledovce.  Rezervy ropy činí 20,86 mld. tun, což tvoří 30% ropných rezerv ČLR. Rezervy zemního plynu dosahují 10,3 bln. m3 (34% celkových zásob ČLR), odhadované zásoby uhlí činí 2,19 bln. tun (podíl 40% z celkových čínských zásob).

Do tvorby HDP nejvíce přispívá sekundární sektor ve výši 44,7%. V zemědělství převládá produkce bavlny, obilí, řepy, ovoce (melouny, hroznové víno, hrušky a granátová jablka), chmele (70% celkové produkce ČLR), rajčat (3. největší produkce na světě), masa a sladkovodních produktů.  Hlavní průmyslové obory oblasti představují těžba ropy, uhlí a zemního plynu, petrochemický průmysl, výroba elektřiny, textilní průmysl, průmysl stavebních materiálů, chemický a farmaceutický průmysl, potravinářství (víno, konzervované potraviny, mléčné výrobky, nápoje, koření). Zahraniční investoři pocházejí především z Hongkongu, Singapuru, Barbadosu, Dánska, Britských Panenských ostrovů, Austrálie, Jižní Koreje a z Nizozemí.

Podporované sektory pro zahraniční investory:

-         pěstování a zpracování rajčat, mišpulí, cukrové řepy, přírodních kosmetických přísad, hub, lněného vlákna;

-         výstavba vinic a výroba vína;

-         zpracování semen bavlny, slunečnice a světnicového oleje,

-         zalesňování zemědělské půdy;

-         budování systémů zavlažování s úsporou vody;

-         modernizace textilního průmyslu - výrobky z bavlny a vlny;

-         těžba a zpracování uhlí, zemního plynu, neželezných kovů;

-         kožedělný průmysl;

-         chemický průmysl;

-         farmaceutický průmysl;

-         výstavba a správa zařízení pro dodávky plynu, tepla, vody a kanalizační sítě v aglomeracích;

-         cestovní ruch.

 

Zdroje: Statistický úřad ČLR, Statistické úřady jednotlivých regionů ČLR, Ministerstvo obchodu ČLR, China Daily, Global Times.

Vypracovali: M. Koníř, K. Ďurove