Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čínské vydání knihy „Modrá, nikoli zelená planeta“

V září 2012 vyšla v čínském překladu kniha „Modrá, nikoliv zelená planeta“ od českého prezidenta Václava Klause. Vydalo ji nakladatelství Hina Books v Pekingu a autor k ní napsal následující předmluvu.

Moje kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“ vyšla ve svém původním českém vydání již před více než pěti lety, v roce 2007. Od té doby se objevily nové důkazy, informace a názory a přibyli i noví kritici i zastánci teorie globálního oteplování. Pět let je v dnešním komunikačně propojeném světě dostatečně dlouhá doba na to, abychom se mohli ohlédnout zpět a s odstupem posoudit základní teze této knihy. Za uplynulé roky toho vím o problematice globálního oteplování více i já. Desetistránkový seznam literatury z prvního vydání své knihy bych mohl snadno několikanásobně rozšířit, ale i kdybych se pokoušel knihu přepsat od základu, žádnou kvalitativní změnu bych v ní nemohl udělat.

Debata o globálním oteplování za tu dobu postoupila dále – v určitých oblastech se toho změnilo hodně, v jiných naopak k uzoufaní málo. Zvýšilo se množství kritiků, a to z řad laiků i vědců, kteří se nebojí proti této doktríně vystupovat. Po celém světě vycházejí nové články, studie a knihy, které poukazují na skutečnost, že se klima na zeměkouli přirozeně vyvíjelo a měnilo od nepaměti a že je doktrína, která považuje za viníka mírného oteplování v posledním století výhradně člověka a jeho činnost, naprosto neudržitelná a neobhajitelná.

Doktrína globálního oteplování ale dosud neztratila nic ze svého politického náboje, a proto se i nadále těší oblibě velkého množství politiků, veřejně činných osobností, socialistů a levicových intelektuálů, pro které se stala buď výdělečným businessem nebo účinným nástrojem v boji proti svobodě, trhu a kapitalismu. Tato doktrína, jejíž zastánci často argumentují „vyšším dobrem“ a „záchrannou světa“, není pouze chybná, zbytečná a nesmyslná, ale je především škodlivá, protože ohrožuje svobodu jednotlivce a formou různých dotací a regulací výrazně narušuje přirozené fungování ekonomiky. 

Spolu s nárůstem kritických hlasů především ze strany vědců a spolu s aférami, které se staly kolem řady zastánců doktríny globálního oteplování, došlo v posledních letech k ústupu „klimatické hysterie“. Lidé dnes mají přístup k různým zdrojům informací, začínají o globálním oteplování přemýšlet kriticky a radikálním výrokům už nevěří tolik jako dříve. Zastánci doktríny globálního oteplování proto změnili taktiku, jejich alarmistický tón polevil, nicméně opatření, která vyvolali a zavedli, běží na plné obrátky.

Z toho důvodu považuji teze, které jsem ve své knize prezentoval v roce 2007 za stále živé a aktuální. V uplynulých letech byla „Modrá, nikoliv zelená planeta“ vydána v osmnácti jazycích a čínský překlad se tak stane devatenáctým. Kromě mé mateřské češtiny si ji mohou čtenáři koupit také v němčině, nizozemštině, angličtině, ruštině, polštině, španělštině, bulharštině, italštině, francouzštině, slovinštině, albánštině, dánštině, arabštině, japonštině, portugalštině, černohorštině a indonéštině.

Chci poděkovat těm, kteří se zasloužili o vydání této knihy v čínském jazyce. Jsem rád, že se kniha dostává do rukou čtenářům v nejlidnatější zemi světa, která je jednou z kolébek lidské civilizace, vědy a kultury a která je v současnosti jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik; v zemi, která je obdařena nesmírným přírodním bohatstvím a pracovitými lidmi.

V této své knize zřetelně odlišuji dvě věci: racionální ochranu životního prostředí na straně jedné a absurdní paniku kolem globálního oteplování na straně druhé. Zdůrazňuji, že bychom měli efektivně využívat přírodní zdroje, měli bychom chránit životní prostředí, ale nikoli se pokoušet poroučet klimatu. Opatření navrhovaná v údajném boji proti klimatickým změnám se dotýkají všech zemí světa a omezují jejich prosperitu a ekonomický růst.

Václav Klaus