Velvyslanectví České republiky v Pekingu

česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mise Evropské unie v povodí řeky Jang-c´

Ve dnech 28.11. až 9.12.2010 proběhla návštěva expertů některých zemí Evropské unie v povodí řeky Jang-c´. Delegaci tvořilo 8 expertů působících v různých oborech vodního hospodářství z Francie, Dánska, Finska, Španělska, Slovinska, Maďarska, Nizozemí a také Česka. Mise probíhala pod patronací Ministerstva pro vodní zdroje a Ministerstva pro životní prostředí Číny a byla podpořena pracovníky Evropsko čínského programu pro management povodí a Delegace Evropské unie v Číně a Mongolsku .

Skupina navštívila několik organizací jako například Komisi pro vodní zdroje řeky Jang-c´, úřady pro vodní hospodářství provincií Hubei a Guizhou, Úřad pro povodí jezera Tai, Vědecko výzkumný ústav řeky Jang-c´ a další. Na své cestě navštívila významná města, mezi jinými Wuhan, Chongqing, Shanghai, ale také vesnické oblasti provincií Sichuan a Guizhou. Věnovala se širokému spektru vodní problematiky od povodňové ochrany přes zásobování vodou, jakost vody v tocích a jezerech až k opatřením proti erozi na svažitých pozemcích a komplexnímu řízení povodí. V kontextu této problematiky byla shlédnuta vodní díla jako přehrada Tři soutěsky, systém hrází a řízených inundací mezi městy Yichang a Wuhan, systém vodních zdrojů města Shanghai včetně realizovaného programu pro zlepšení jakosti vody v jezeře Tai a také systém teras a drobných vodních staveb pro zavlažování vodou v horských podmínkách.

Cílem mise bylo poznat čínské vodní hospodářství a na základě porovnání s evropskými poměry nalézt další možnosti pro smysluplnou vzájemnou spolupráci. Byly tak identifikovány oblasti jako ochrana před bleskovými povodněmi, příprava map povodňového rizika, zvládání sucha a nedostatku vody, prevence znečištění vod opatřeními u jeho zdrojů, obnova ekosystémů, řešení havárií jakosti vod,  biomonitoring, veřejně dostupná datová platforma, využití GIS v oblasti vod, výzkum socioekonomických dopadů změn případných klimatických změn. Byla také posuzována možnost vzniku stálé společné evropsko čínské platformy v oblasti vodního hospodářství. Uvedené návrhy byly předneseny poslední den návštěvy formou prezentace na půdě Ministerstva pro vodní zdroje v Pekingu.

Delegaci se dostalo všude srdečného přijetí. Existovala možnost výměny informací a zkušeností s pracovníky navštívených institucí a samospráv, byť časově omezená náročným programem.

 

 

Petr Březina

Povodí Odry, státní podnik

Ostrava, 17.1.2011

Jinaci