Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva velvyslance Libora Sečky a obchodního rady Petra Vávry v Nanchangu

Vedoucí zastupitelského úřadu Libor Sečka a vedoucí obchodního úseku velvyslanectví v Pekingu Ing. P.Vávra se na pozvání provinční vlády Jiangxi a vlády města Nanchang zúčastnili The World Low Carbon and Eco-economy Conference & Technical Exposition, která se uskutečnila ve dnech 18. – 21. listopadu 2009.

Vedoucí ZÚ Ing. L.Sečka (LS) a VOEÚ ZÚ Peking Ing. P.Vávra (PV) se na pozvání provinční vlády Jiangxi a vlády města Nanchang zúčastnili The World Low Carbon and Eco-economy Conference & Technical Exposition, která se uskutečnila ve dnech 18. – 21. listopadu 2009 a věnovala se především konceptu udržitelného růstu ve vazbě na ochranu životního prostředí, snižování emisí, efektivní využívání energie a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Mezi pořadateli kromě lokální vlády a stranického vedení figurovaly centrální instituce jako Národní rozvojová a reformní komise (NDRC), Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Ministerstvo vědy a technologií, Ministerstvo stavebnictví a místního rozvoje, Ministerstvo průmyslu a informačních technologií, Komise pro kontrolu a řízení státem vlastněných aktiv (SASAC) a další. Na mezinárodním fóru k nízkouhlíkové ekonomice a ekonomicko-ekologickému rozvoji vystoupili představitelé všech uvedených institucí, dále zástupci Šanghaj EXPO 2010, čínských i zahraničních firem. Kromě fóra se konala výstava zaměřená na téma konference, pracovní sympozia a obchodní semináře. České zástupce přijali na jednání viceguvernér provincie Jiangxi, předseda Stálého výboru Městského lidového kongresu v Nanchangu a ředitel odboru pro zahraniční styky vlády provincie Jiangxi, dále se uskutečnil slavnostní banket s účastí vedení města a provincie.

LS a PV se spolu s velvyslanci Bulharska, Chile, Grenady a diplomaty z Turecka, Rumunska, Peru, Uzbekistánu, Polska a dalších zemí zúčastnili úvodní konference na téma nízkouhlíkové ekonomiky a ekonomicko-ekologického rozvoje, kde vystoupili jak nejvyšší představitelé provincie Jiangxi, která byla vybrána za vzorový region pro implementaci této strategie, tak i zástupci centrálních institucí na čele s NDRC, MF, MŽP, Ministerstva stavebnictví a místního rozvoje či SASAC. Ve všech příspěvcích zazněla pozitivní hodnocení čínského zapojení do boje s globálním oteplováním, ke snižování emisí a rozvoji obnovitelných zdrojů energie s tím, že další rozhodné kroky budou učiněny v souladu s vládní strategií navýšení podílu obnovitelných zdrojů na 15% z celkové výroby energie v ČLR do roku 2020. ČLR je také rozhodnuta přispět ke globálnímu úsilí o zastavení klimatických změn, jež zahájí novou etapu na připravovaném summitu v Kodani. Hostem a vystupujícím na konferenci byla také náměstkyně ministra životního prostředí Finska, dále zástupce organizačního výboru EXPO 2010 v Šanghaji (ve vazbě na motto výstavy „Better City, Better Life“) a představitelé velkých čínských i zahraničních korporací (China Mobile, Huaneng Power Generation, WalMart atd.).

Viceguverner Sun

Velvyslanec Libor Sečka a viceguvernér provincie Jianxi p. Sun Gang

V další části programu proběhlo společné přijetí zúčastněných velvyslanců a diplomatů s viceguvernérem provincie Jiangxi p. Sun Gang, který ocenil účast ze zahraniční a zájem věnovaný provincii, která patří mezi chudší, ale i zároveň nejdynamičtější regiony ČLR s průměrným tempem růstu 12% v posledních letech a 11% v letošním, krizovém roce. Provincie Jiangxi se podle viceguvernéra zaměřuje právě na nové energetické zdroje, letecký a automobilový průmysl, vzniká zde nové město pro letecký průmysl o rozloze 20 km2, buduje se infrastruktura atd. V posledních letech přilákala provincie zahraniční investice v objemu 30 mld. USD, v letošním roce se jednalo o 4 mld. USD. Provinční vláda by chtěla i nadále rozvíjet úzké vztahy se zahraničím (zmíněna nedávná návštěva v Peru, přijetí grenadského premiéra v Nanchangu, živé styky s Francií). LS ve svém vystoupení podpořil tuto myšlenku s důrazem na rozvoj spolupráce v ochraně životního prostředí a obnovitelných zdrojích energie, k čemuž připravil ZÚ Peking sadu materiálů z nedávného semináře o této problematice v Pekingu, jež budou předány na setkáních se zástupci odboru zahraničních styků provincie i města k dalšímu využití.

Konference

Všichni zahraniční hosté z ambasád a generálních konzulátů se zúčastnili rovněž slavnostního banketu místní vlády na počest uvedené konference, kde byla navázána řada kontaktů s vedením města i provincie. LS a PV se rovněž v doprovodu zástupce firmy Vítkovice setkali s tajemníkem KS Číny v rozvojové zóně města Nanchang (Nanchang Hero Economic Development Zone).

Predseda_NPC

Velvyslanec Libor Sečka a předseda Stálého výboru Městského lidového kongresu Nanchang p. Li Douhuo

Závěrečný den návštěvy zástupců ZÚ Peking byl věnován přijetí u ředitele odboru zahraničních styků provincie Jiangxi p. Lin Xingfu a předsedy Stálého výboru Městského lidového kongresu Nanchang p. Li Douhuo. LS při setkání s p. Lin ocenil uspořádání mezinárodní konference na aktuální téma v Nanchangu a zmínil zájem české strany na další spolupráci. Obě strany mohou také jednat o možné spolupráci na úrovni regionální a municipální. Ředitel Lin přivítal nabídku spolupráce s ČR a uvedl, že provincie má v současné době 54 partnerských provincií a regionů z pěti kontinentů (nejvíce z Evropy a Amerik). Také 20 firem ze 100 globálně největších společností rozvíjí v Jiangxii své aktivity, české firmy jsou rovněž vítány jak s obchodními aktivitami, tak i jako investoři. Návštěva českého velvyslance je dobrým startovním krokem a provincie by ráda vyslala do ČR delegaci vedenou nejvyššími představiteli provincie společně s podnikatelskou misí. V tomto směru by odbor p. Lin přivítal součinnost české strany, stejně jako pomoc při vytipování vhodných partnerů.

Reditel FAO

Velvyslanec Libor Sečka a ředitel odboru zahraničních styků provincie Jiangxi p. Lin Xingfu

Setkání s p. Li Douhuo proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a potvrdilo zájem místních lídrů o rozvoj spolupráce s ČR. P. Li jako bývalý starosta města Nanchang (9 let starostou a 16 let v místní vládě) vystihl tři hlavní přednosti provincie Jiangxi a města Nanchang z pohledu ČLR i zahraničí – historickou a kulturní tradici, revoluční tradici (zde vznikla Čínská lidová armáda během komunistického povstání proti Kuomintangu) a současnou dynamiku růstu (podle časopisu Newsweek patří Nanchang mezi 10 nejdynamičtějších měst světa). Snahou místního vedení je vytvořit vhodné podmínky pro zahraniční investory a využít tak existující potenciál k dalšímu rozvoji.