Velvyslanectví České republiky v Pekingu

česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poselství pro Pražskou kulturní revue

Asi se ve světě nenajdou dvě civilizace, dvě filozofie, dva kulturní prostory, které by si byly vzdálenější, než je náš svět západní a svět čínský. Tisíciletá historie přivedla Číňany k tomu, že řídí svůj život podle Měsíce, který je domovem bájné nebeské krásky Chang´e a jejího království. Pro náš kalendář se důležitým stalo slunce. Zatímco my se mu rádi vystavujeme, Číňané se před ním většinou úzkostlivě chrání. Čínskou filozofickou čarou spojení je vertikála. Na její ose najdeme nebe, člověka a zemi. Naším symbolem spojení je horizontála.

Číňané myslí a píší v obrazech. Dává to větší svobodu výkladu a asociací. Naše vyjádření prostřednictvím složeného písma je možná jednoznačnější a přesnější, určitě však sevřenější a bez možnosti úniku. Číňané jsou od narození součástí přírody, celku. Jsou si toho kontextu vědomi a neustále v něm poměřují svoje místo. Nechtějí ho měnit, ale pochopit a být správně včleněni. My přicházíme na svět s ambicí svět přetvořit, uzpůsobit ho k našemu obrazu. Považujeme to za přirozené. Velmi odlišná je také interpretace pojmu pravdy. V našem pojetí musí být nemilosrdným odrazem reality, v souladu s čínským vnímáním by především neměla zraňovat. A takto bychom mohli pokračovat …           

            Platí – li však obecně, že blízkost vytváří vzdálenost, pak bych se nebál tvrdit, že v našem případě můžeme hovořit o závislosti opačné. Pro česko – čínský vztah dle mého názoru také dobře platí, že vzdálenost vytváří blízkost. Obě strany mají možnost čerpat z dosud neobjevených zdrojů, vzájemně se občerstvovat, doplňovat energie, navzájem se inspirovat. K překonání kuturně – civilizačních odlišností vedou dvě cesty – racionální, t.j.  pojmenování zájmů a jejich sladění ke vzájemné výhodě a a ta druhá, tj. řečeno slovy jednoho z posledních velkých Čechů, Tomáše kardinála Špidlíka, otevření srdce. A s ní souvisí i poznání, komunikace, respekt.

            Jaké jsou tedy česko – čínské vztahy dnes?  Odpovídají době globalizovaného světa a současně si zachovaly kouzlo překvapivých dotyků. V jejich základu leží dialog, hospodářská spolupráce maximálně využívající komplementárnosti obou ekonomik, důraz na nové technologie a snaha chránit životní prostředí. Vzájemná přitažlivost a ovlivňování se v kultuře a umění získaly nebývalou dimenzi. Vztahy mezi moderními státy by však nemohly být úspěšné bez styků mezi jejich občany, mezi lidmi. Pro česko – čínské vztahy jsou dnes proto charakteristické četné projekty regionální spolupráce, kontakty mezi městy, školami, institucemi, zdravotnickými zařízeními. Výraznými tempy rostou počty turistů, kteří vzájemně navštěvují obě země. Lidé se poznávají, lépe rozumí tomu druhému, ale i sami sobě. I v tom je možná přidaná hodnota dnešní úspěšné česko – čínské spolupráce.

V Pekingu 20. července 2013                                                                            Libor Sečka