Velvyslanectví České republiky v Pekingu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanectví ČR v Pekingu poskytlo nadstandardní servis - vyjádření velvyslance

Ad článek "Slečna Krtek", příloha HN Proč Ne?! 23. 8. 2012

V příloze HN dne 23. 8. vyšel článek o Karolíně Milerové, vnučce autora oblíbeného krtečka Zdeňka Milera. V něm se slečna Milerová kriticky vyjadřuje o své cestě do Číny, během níž byl mj. do čínské státní televize CCTV znovu uveden seriál Krtkova dobrodružství. Jsem překvapen obsahem a tónem některých pasáží článku a dovolím si několik skutečností uvést na pravou míru.

Ve dnech 12. – 14. července vykonala úspěšnou návštěvu Číny první dáma paní Livia Klausová. Jedním z bodů jejího programu byla slavnostní recepce na její počest na velvyslanectví ČR v Pekingu. Recepce se neuskutečnila na počest Krtka či slečny Milerové, což potvrzuje mj. pozvánka (pozn.: viz pozvánka v příloze). Recepce měla standardní průběh, včetně státních hymen, proslovů první dámy a velvyslance. Navíc během ní vystoupil s krátkým programem Kühnův dětský pěvecký sbor. Akce se zúčastnilo přes 200 pozvaných hostů z řad čínských oficiálních představitelů, diplomatů, umělců, významných osobností z oblasti byznysu, přátel velvyslanectví a dalších, mezi nimi i Karolína Milerová.

Velvyslanectví ČR v Pekingu poskytlo všestranný servis nejen první dámě a jejímu doprovodu, ale i dalším osobám, které se účastnily části jejího programu. Zcela nadstandardně naše velvyslanectví například zařídilo, aby Karolína Milerová byla součástí delegace první dámy, kterou oficiálně přijala místopředsedkyně čínského parlamentu. Velvyslanectví také ze své iniciativy zorganizovalo pro Karolínu Milerovou tiskovou konferenci v pekingském nakladatelství Jieli („Ťie-li“), které vydává překlady knih o Krtkovi.

Osobně jsem s Karolínou Milerovou během návštěvy opakovaně mluvil a probírali jsme mj. další možnosti úspěšného pronikání krtečka na čínský trh. Nerozumím tomu, proč místo vyjádření vděčnosti za nadstandardní servis, který jí velvyslanectví poskytlo, říká věty, jež neodpovídají realitě. Věřím, že odkaz krtečka, který je skromný, vlídný a přátelský, se jednou promítne též do jednání vnučky jeho autora.

Libor Sečka, velvyslanec ČR v ČLR

pozvanka