Embassy of the Czech Republic in Beijing

中文  česky  english 

Advanced search

Article notification Print Decrease font size Increase font size

CCTV 2: Ambassadorial Breakfast with Chinese Business Leaders on Opportunities for Investment

On 11 December 2013 Ambassador L. Sečka together with other ambassadors (Canada, Brazil, Indonesia, Poland, Greece, Cyprus, and Costa Rica) met in front of CCTV-2 cameras with representatives of Chinese business. The main theme of this early morning meeting, which was hosted by the President of the CCTV channel 2 Guo Zhenxi, was new opportunities for investment. The Ambassador in his short speech (Czech Republic and China: Simply Smart Investment) introduced the Czech Republic as a suitable destination for Chinese investment and mentioned existing successful examples of cooperation in trade and investment. Nevertheless, due to the high complementarity in many sectors, there are, according to him numerous opportunities not fully utilized. The ambassador also did not fail to emphasize the importance of ongoing reforms in China and the current negotiation of bilateral agreement between the EU and China in the field of investment, which, once concluded, will become an excellent framework for closer cooperation. H. E. Mr. Libor Sečka invited all present Chinese entrepreneurs for next year`s China Investment Forum in Prague and exchanged views with several businessmen present, including CEO of China CNR Corporation Limited Mr. Cui Dianguo, which has recently signed a cooperation agreement with the Czech Technical University in Prague on joint research.

Velvyslanec ČR v ČLR L. Sečka ve svém krátkém příspěvku (Czech Republic and China: Simply Smart Investment) představil ČR jako vhodné místo pro čínské investice a zmínil, že již stávající spolupráce v oblasti obchodu a investic má mnoho úspěšných příkladů. Přesto, mj. vzhledem k vysoké komplementaritě v mnoha sektorech, existuje řada dalších ne zcela využitých příležitostí.  Velvyslanec také neopomněl vyzdvihnout důležitost pokračujících reforem v Číně a aktuálně vyjednávanou bilaterální dohodu mezi EU a Čínou v oblasti investic, která se stane výborným rámcem pro další prohloubení spolupráce.

VV Libor Sečka pozval všechny přítomné podnikatele na Čínské investiční fórum v Praze v roce 2014 a pohovořil s několika přítomnými businessmany, včetně CEO společnosti CNR, která v CZ podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT v Praze v oblasti výzkumu.

http://jingji.cntv.cn/2013/12/12/VIDE1386810121888888.shtml

Galleries


CCTV2