Velvyslanectví České republiky v Bejrútu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

 A

Adresa:

Embassy of the Czech Republic
(street without official name, also known as St. Bechara Church Street)
Baabda
Republic of Lebanon

Poštovní adresa:

Embassy of the Czech Republic
P. O. Box 40 195, Baabda
Republic of Lebanon

Otevírací hodiny - konzulární oddělení:

Pondělí - pátek: 08.00 - 16:15

Otevírací hodiny - oddělení víz -občané Libanonu:

pondělí: 8.30 - 12.00

středa: 8.30 - 12.00

pátek: 8.30 - 12.00

Otevírací hodiny - oddělení víz - občané Sýrie

úterý: 8.30 - 12.00

středa: 12.30 - 15.00

čtvrtek: 8.30 - 12.00

Žádosti o vízum pro občany Libanonu a Sýrie lze podávat v uvedených úředních hodinách na základě předchozí  telefonické dohody na tel. čísle  (+961) 5 929 010 – 13.

Úřední hodiny pro občany České republiky jsou každý pracovní den v pracovní době (7.45 - 16.15) dle předchozí telefonické dohody.

Telefon:

+961 (0)5 929 010, 11, 12, 13

Fax:

+961 (0)5 922 120

Fax - konzulární oddělení:

+961 (0)5 468 431

E-mail:

beirut@embassy.mzv.cz
consulate.beirut@embassy.mzv.cz

Web:

www.mzv.cz/beirut

Mapa:

Nouzové telefonní číslo:

+961 (0)3 332 291

Konzul Mgr. David Mertl

Konzulární úsek poskytuje konzulární pomoc občanům ČR. Při výkonu konzulárních funkcí se řídí obecně závaznými předpisy ČR, Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích, Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích a dvoustrannými konzulárními a jinými smlouvami, kterými je ČR vázána.

Konzulární úsek velvyslanectví plní konzulární funkce zejména v těchto agendách:

  • právní pomoc a ochranu občanů ČR,
  • pomoc občanům ČR v nouzi,
  • vymáhání výživného a návraty nezletilců zavlečených do ciziny,
  • dědická a majetkoprávní ochrana českého státu a jeho občanů v zahraničí,
  • státní občanství ČR,
  • matriční agenda,vyhotovování neoficiálních překladů a ověřování veřejných listin,
  • pasová a vízová agenda,
  • trestná činnost českých občanů v zahraničí a trestné činy spáchané na občanech ČR v zahraničí,
  • rozvoj cestovního ruchu,
  • lodní a letecká agenda.