Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

twinning_palac_srbska
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní představení twinningového projektu EU

Dne 13. května 2013 se v bělehradském Paláci Srbska uskutečnilo slavnostní představení twinningového projektu Evropské unie „Implementation of Strategy for Fight against Drugs (Supply and Demand Reduction Component)“, kterého se zúčastnili zástupci srbské vlády, Delegace EU v Bělehradě a zastupitelských misí Spolkové republiky Německo a České republiky v Bělehradě.

Tento twinningový projekt je významným nástrojem zapojení ČR do externích aktivit EU, jednoho z cílů zahraniční politiky České republiky. Vláda ČR pro realizaci tohoto cíle schválila hlavní teritoriální priority v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (Usnesení vlády č. 388/2005) a Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR (Usnesení vlády č. 91/2002). Mezi hlavní priority českého působení v oblasti twinningu, v návaznosti na výše uvedené koncepce patří zejména Srbsko. Twinningový projekt „Implementace protidrogové strategie“ je pak významný především rozsahem zapojení české strany do jeho realizace i působením českého twinningového poradce (RTA – resident twinning adviser) na srbském ministerstvu vnitra po dobu 18 měsíců implementace projektu. V prosinci 2011 bylo ve výběrovém řízení srbskou stranou vybráno česko-německé konsorcium, především vzhledem k horizontálnímu přístupu k protidrogové politice a navrženému zapojení širokého spektra odborníků napříč problematikou protidrogové prevence a represe.

Projekt, jehož rozpočet ve výši 1,5 mil EUR je plně hrazen z fondů EU, je zaměřen na zlepšení současného stavu, posílení kapacit a přenos dobré praxe jak v oblasti kontroly nakládání s omamnými a psychotropními látkami a odhalování drogové kriminality, tak v oblasti prevence, mapování situace (drogového informačního systému) a hodnocení a plánování strategie protidrogové politiky. Základním prvkem tohoto projektu je odborné partnerství a dlouhodobá spolupráce německých, českých a srbských expertů v oblasti protidrogové prevence a represe.  Významným faktorem je i podobná drogová situace České republiky a Srbska ovlivněná lokální produkcí syntetických drog a geografickým umístěním na transportní asijsko-evropské heroinové trase, tzv. „Balkánské cestě“.

Aktivity projektu byly fakticky zahájeny již v listopadu loňského roku. V oblasti potlačování nabídky nelegálních drog experti z České republiky zatím uspořádali workshop k problematice shromažďování a analýzy informací o trestněprávních aspektech drogové situace, výcvikový kurz pro vedoucí pracovníky protidrogových útvarů policie a celní správy Srbské republiky a seminář o aktuálních trendech forensních expertíz v oblasti omamných a psychoaktivních látek a prekurzorů. V březnu letošního roku proběhla také první studijní cesta srbských policistů a celníků, kteří se v Praze seznámili s činností Národní protidrogové centrály Policie České republiky a Celní protidrogové jednotky Generálního ředitelství cel České republiky.

V oblasti snižování poptávky experti z Německé spolkové republiky, České republiky a Polska dosud uspořádali workshopy k problematikám mapování preventivních aktivit a posílení systému monitorování drogové situace, trénink nejlepší praxe, standardů a evaluace v oblasti protidrogové prevence a trénink policistů, věnujících se preventivní činnosti mezi školní mládeží. Průběžně jsou vytvářeny, tištěny a distribuovány materiály z oblasti protidrogové prevence.

Do konce dubna 2014 jsou v rámci projektu plánovány desítky dalších tréninků, seminářů, workshopů a konzultací, na kterých se mimo odborníků z České republiky a Spolkové republiky Německo budou podílet také experti z dalších členských zemí EU. Za českou stranu projekt realizuje Odbor protidrogové politiky a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za účasti odborníků z řady dalších českých státních institucí, univerzit i nevládních organizací. Hlavním partnerem německé části konsorcia je Centrum pro interdisciplinární výzkum závislostí University Hamburk (Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg, ZIS).