Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

česky  srpski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Shrnutí závěrečné zprávy KA NATO

(Archivní článek, platnost skončena 31.12.2013.)

Česká Republika vykonávala mandát Kontaktní ambasády NATO v Bělehradě ve dvou po sobě následujících dvouletých mandátech, první v letech 2009 – 2010, druhý v letech 2011 – 2012. Zájem ČR o tuto funkci odrážel fakt, že Západní Balkán je jednou z dlouhodobých priorit zahraniční politiky ČR i z přesvědčení, že ČR může v tomto období sehrát pro relaci Srbska s NATO konstruktivní roli.

ČR se při výkonu svého mandátu v Bělehradě opírala o zkušenosti, získané z činnosti v této funkci ve třech předchozích destinacích (Litva, Rakousko, Izrael) a současně respektovala specifika, které vztah Srbska jako partnerské země NATO s neutrálním vojenským statutem, obsahuje.

ČR usilovala o plnění mandátu KA NATO v Bělehradě s důrazem na aktivní spolupráci s nevládním i vládním sektorem, na podporu zapojení Srbska do programu Partnerství pro mír (PfP) a na aktivity veřejné diplomacie s cílem zlepšit povědomí veřejnosti o činnosti NATO, o jeho vývoji v posledním období i o širším okruhu aktuálních bezpečnostně politických otázek v euroatlantickém prostředí.

Nezbytnou podmínkou úspěšného působení ZÚ Bělehrad jako KA NATO bylo synergické působení MO a MZV ČR, angažmá jejich vysokých představitelů, odborné zázemí poskytnuté na všech úrovních těchto rezortů a zapojení české SD NATO.

K efektivnímu výkonu KA NATO a v souladu s mírou ambicí, které ČR do dané destinace vložila, byl ZÚ pro tuto činnost vybaven odpovídajícím personálním, technickým a finančním zabezpečením.

Na agendu vykonávanou KA NATO vyčleňovalo MZV ČR každoročně prostředky na projekty realizované srbskými NGOs.  Za uplynulé 4 roky bylo tímto způsobem podpořeno 25 projektů zaměřených na rozšíření a prohloubení vědomostí různých skupin srbské veřejnosti o tématech, která byla pro KA NATO relevantní. 

Na celkovém finančním angažmá ČR mělo podstatný podíl MO ČR, které výraznými způsobem a nad rámec obvyklého každoročního plánu činnosti posílilo po celé čtyři roky bilaterální vojenskou spolupráci se srbskou armádou se zaměřením na oblast logistiky, vojenského školství a OPZHN. MO v tomto období poskytovalo krátkodobé výukové a poznávací pobyty v ČR celkem 132 příslušníků, MO a ARS a 123 kadetům Vojenské akademie v Bělehradě.

ZÚ pod hlavičkou KA NATO vydával jednou měsíčně v elektronické verzi dvojjazyčný newsletter mapující hlavní události v Alianci. Newsletter přijímalo cca 800 srbských a zahraničních adresátů. Na webových stránkách Zastupitelského úřadu ČR, v sekci KA NATO, byly pravidelně zveřejňovány informace o nejdůležitějších akcích spojených s  činností Kontaktní ambasády.

ZÚ jako KA NATO vedle vlastních aktivit poskytoval zázemí i pro jednání pracovníků IS NATO HQ, MLO, regionálních aliančních velitelství či pro diplomatické a vojenské představitele aliančních zemí akreditované v Bělehradu.

Dlouhodobý výkon KA NATO v Bělehradě považuje ČR za významnou a mnohavrstevnou investici do posílení bezpečnosti a stability v regionu Západního Balkánu. V dalších letech na ni bude ČR navazovat pokračováním angažovaného působení v Srbsku a intenzivní bilaterální spoluprací.