Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

česky  srpski 

rozšířené vyhledávání

Kontaktní ambasáda NATO

Zastupitelský úřad České republiky vykonával od 1.1.2009 do 31.12.2012 roli tzv. kontaktní ambasády NATO v Srbské republice.

Zastupitelský úřad České republiky vykonával od 1.1.2009 do 31.12.2012 roli tzv. kontaktní ambasády NATO v Srbské republice. ČR předtím v roli kontaktní ambasády NATO působila v litevském Vilniusu, ve Vídni a ve dvou dvouletých cyklech v Tel Avivu. Síť aliančních kontaktních ambasád byla vytvořena v roce 1992 na podporu Severoatlantické rady spolupráce (NACC), která se v roce 1997 změnila na Radu euroatlantického partnerství (EAPC).

Kontaktní ambasáda NATO (KA NATO) hraje klíčovou roli pro přenos informací mezi NATO (a jeho Sekcí pro veřejnou diplomacii) a dotyčnou partnerskou zemí. Mezi hlavní úkoly KA NATO patří:

• šíření informací o NATO, jeho činnosti a politice ve vztahu ke klíčovým příjemcům: parlamentu a jeho výborům, novinářům, odborným a akademickým kruhům, vojenským představitelům země, klíčovým zainteresovaným obchodním kruhům, nevládním organizacím a širší veřejnosti

• poradní činnost při identifikaci důležitých kontaktů a informačních potřeb a při přípravě cest aliančních představitelů

• logistická a organizační pomoc při návštěvách vojenských a civilních představitelů

• účast na těchto aktivitách

• zpracování a zasílání tiskových zpráv a dalších zpráv o dění, relevantním z pohledu činnosti NATO, jakožto i zpráv o své činnosti 

• hodnocení efektivity činností realizovaných NATO