Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

česky  srpski 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Ing. Jiří Král. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem.

Celní sazby v Srbsku

rozpocet_3_foto_ek

... více ►

Manuál pro exportéry do Srbska

spoluprace_foto_ek

Prezentace českých potravinářských firem - projekt ekonomické diplomacie

ochutnavka

V rámci projektu ekonomické diplomacie MZV ČR, který se uskutečnil za podpory a ve spolupráci s MZe ČR, se v reprezentačních prostorách ZÚ Bělehrad dne 25.9.2014 uskutečnila prezentace katalogu českých potravinářských firem. Na představení… více ►

Ruské dovozní embargo skýtá nové příležitosti pro Srbsko

obchod_foto_ek

Ruské embargo na dovozy některých komodit z EU otevřelo dveře srbským vývozům. Vláda se snaží maximálně využít této příležitosti a podpořit firmy v pronikání na ruský trh. Za tímto účelem bylo zřízeno specializované koordinační centrum. Na… více ►

Srbský parlament přijal balík reformních zákonů

justice_4_foto_ek

Srbský parlament přijal balíček změn, který se dotkl zákoníku práce, zákona o důchodovém a invalidním pojištění (přijaté 18. 07. 2014), zákona o úpadku a zákona o privatizaci (přijaté 02. 08. 2014). Cílem změn bylo zlepšit domácí podnikatelské… více ►

Veletrh Technika 2014 a doprovodné akce na ZÚ Bělehrad

hodinky_foto_ek

Ve dnech 12-16.5.2014 se v Bělehradě uskutečnil veletrh Tehnika. Také letos byla účast vystavovatelů z ČR zastřešena oficiální účastí. V době konání veletrhu se uskutečnila řada  separátních akcí, organizovaných také na ZÚ Bělehrad. Samotný… více ►

Slavnostní proražení tunelu Bancarevo

bancarevo

Dne 19.3.2014 proběhlo slavnostní proražení pravého tubusu na dálničním tunelu Bancarevo mezi Niší a bulharskou hranicí. Tunel staví česká Subterra a výstavba je financována úvěrem z EIB. Slavnostního proražení se zúčastnil též srbský ministr… více ►

Rozpočet Srbska na r. 2014

rozpocet_1_foto_ek

Dne 13.12.2013 schválil srbský parlament státní rozpočet na rok 2014. Příjmy státního rozpočtu jsou plánovány ve výši 930 mld. RSD a výdaje ve výši 1 113 mld. RSD. Plánovaný deficit 183 mld. RSD znamená schodek ve výši 4,6% HDP, celkový deficit… více ►