Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich obchodně ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím obchodně-ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Mgr. Luboš Joza. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 244, 3336 204 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem.

Manuál pro exportéry do Srbska

Celní sazby v Srbsku

Slavnostní proražení tunelu Bancarevo

bancarevo

Dne 19.3.2014 proběhlo slavnostní proražení pravého tubusu na dálničním tunelu Bancarevo mezi Niší a bulharskou hranicí. Tunel staví česká Subterra a výstavba je financována úvěrem z EIB. Slavnostního proražení se zúčastnil též srbský ministr… více ►

Rozpočet Srbska na r. 2014

Dne 13.12.2013 schválil srbský parlament státní rozpočet na rok 2014. Příjmy státního rozpočtu jsou plánovány ve výši 930 mld. RSD a výdaje ve výši 1 113 mld. RSD. Plánovaný deficit 183 mld. RSD znamená schodek ve výši 4,6% HDP, celkový deficit… více ►

Možnost bezplatné prezentace potravinářských výrobků z ČR

zelenina_foto_rada_eu_fotolia_1

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě v součinnosti s Ministerstvem zemědělství ČR připravují vydání katalogu, obsahujícího nabídku potravinářských výrobků z ČR pro srbský trh. Vydání katalogu je financováno Ministerstvem zahraničních věcí… více ►

Představení nového kola privatizačního programu v Srbsku

hovorka_uvodni

Dne 15.11.2013 se na ZÚ Bělehrad uskutečnila prezentace nového kola privatizačního procesu v Srbsku. Přítomné české podnikatele (řada z nich navštívila Srbsko v souvislosti s finále Davis Cup) seznámil s podrobnostmi budoucích privatizací… více ►

Plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Srbsku

Srbsko je zatím stále zčásti závislé na dovozu energie a jedním z problému dosud bylo neracionální a neplánované užívání místních přírodních zdrojů. V posledních několika letech se v Srbsku začalo intenzivněji rozvíjet využívání potenciálu… více ►

Projekt ekonomické diplomacie: seminář „Možnosti česko-srbské spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství“, Novi Sad 21.5.2013

seminar_v_novem_sadu_21_5_2013

Dne 21. května 2013 se v rámci 80. ročníku mezinárodního zemědělského veletrhu v Novém Sadu konal seminář na téma „Možnosti česko-srbské spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství“. Seminář, jako projekt na podporu ekonomické diplomacie… více ►

Projekt ekonomické diplomacie: Potřeby slepých a hluchých osob - zkušenosti ČR

seminar_18_6_13

Dne 18.6.2013 se v prostorách ZÚ Bělehrad uskutečnil seminář „Potřeby slepých a hluchých osob - zkušenosti České republiky“. Tato akce byla realizována jako projekt na podporu ekonomické diplomacie. Seminář proběhl velice úspěšně. Jedná se o… více ►

Mise MMF upozornila na negativní vývoj srbského státního rozpočtu

Výsledky květnové technické mise Mezinárodního měnového fondu potvrdily tvrzení nezávislých ekonomů – srbský státní rozpočet se vyvíjí velice špatně. MMF konstatoval, že bez přijetí fiskálních opatření skončí letošní saldo srbského státního… více ►