Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

česky  srpski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mise MMF upozornila na negativní vývoj srbského státního rozpočtu

(Archivní článek, platnost skončena 06.06.2014.)

Výsledky květnové technické mise Mezinárodního měnového fondu potvrdily tvrzení nezávislých ekonomů – srbský státní rozpočet se vyvíjí velice špatně. MMF konstatoval, že bez přijetí fiskálních opatření skončí letošní saldo srbského státního rozpočtu schodkem ve výši 8% HDP. Srbské ministerstvo financí oznámilo, že v červnu dojde k revizi zákona o státním rozpočtu na letošní rok. Parlament mezitím přijal změnu daňových zákonů, které ovšem mají na státní rozpočet neutrální vliv. Probíhá ostrá politická debata o zmražení penzí a platů.

Technická mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) do Srbska, která proběhla v polovině května 2013, byla zaměřena na identifikaci stavu srbské ekonomiky a státního rozpočtu. Zejména ve fiskální oblasti jsou její výsledky více než varovné. Srbský státní rozpočet se zatím vyvíjí negativně a pokud nedojde k přijetí úsporných opatření, lze na konci roku očekávat schodek ve výši 8% HDP. Schválený srbský státní rozpočet počítá se schodkem 3,3 % HDP a zvýšení veřejného dluhu na 65% HDP.

MMF srbské vládě doporučil zmražení penzí a platů ve státní zprávě a přijetí dalších opatření na výdajové straně rozpočtu. Naopak nedoporučuje zvýšení daní, které by mělo negativní vliv na křehký růst srbské ekonomiky (pro letošek se očekává růst HDP kolem 2%).

Plánuje se nová mise na podzim, která by se tentokráte měla zaměřit na jednání o nové stand-by dohodě mezi Srbskem a MMF. Dosažení této dohody je pro Srbsko důležité také s ohledem, že Rusko podmínilo poskytnutí druhé tranše půjčky určené na stabilizaci srbského rozpočtu ve výši 200 mil USD právě sjednáním této stand-by dohody s MMF.

Ministr financí a hospodářství M. Dinkić oznámil, že v červnu dojde k projednání návrhu na úpravu státního rozpočtu na letošní rok. Současně se spustila ostrá debata na téma zmražení mezd ve státním sektoru a penzí (prozatím se očekávala jejich 2%-ní valorizace v říjnu 2013) mezi jednotlivými koaličními partnery. Návrh na zmražení penzí a platů oznámil ministr financí a hospodářství Dinkić, ovšem před tím než byl tento politicky citlivý krok odsouhlasen srbskou vládou.

Opatření, které v poslední době přijala srbská vláda, byla spíše rozpočtově neutrální či mírně záporná. Dne 29.5.2013 srbský parlament schválil vládní návrh na úpravu některých daňových zákonů. Dnem po vyhlášení novel v úředním věstníku začaly platit následující změny:

-          Daň z příjmů fyzických osob se snižuje z 12% na 10% a nezdanitelná částka se zvyšuje z 8.776,- RSD na 11.000,- RSD za měsíc;

-          Sazba sociálního pojištění se zvyšuje z 22% na 24%;

-          Dochází ke zrušení poplatku právnických osob za užívání nemovitostí (bylo příjmem obcí) a ke zvýšení odečitatelné položky pro rozvoj a sponzorování z 3,5% na 5%.

Komentář ZÚ:

Výsledky technické mise MMF nikoho příliš nepřekvapily. Pouze znamenaly potvrzení  názorů nezávislých ekonomů mezinárodní autoritou. O tom, že státní rozpočet Srbska bude muset být revidován, se hovoří vlastně již od jeho schválení počátkem prosince loňského roku. Prozatím přijatá opatření se ukázala jako naprosto nedostatečná. Mediální přestřelky mezi vládními a opozičními politiky, zda se země neblíží bankrotu, se dostávají na denní pořádek stejně jako debaty o tom, kdo zemi do tohoto stavu dovedl.

Při poměrně nízké výkonnosti srbské ekonomiky (na první pohled celkem příjemný růst HDP kolem 2% je v podstatě tažen pouze rozjezdem výroby vozů Fiat v Kragujevaci), vysoké nezaměstnanosti a nízké úrovni platů skutečně existuje malý prostor pro zlepšení stavu státního rozpočtu na příjmové straně. Ovšem na výdajové straně je pouze zmražení či snížení penzí a mezd jediným větším opatřením s okamžitým pozitivním efektem na státní rozpočet. Jde ovšem o politicky a sociálně velice citlivé téma, které prověří soudržnost již tak poměrně rozklížené srbské vládní koalice.