Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

hovorka_uvodni
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Představení nového kola privatizačního programu v Srbsku

Dne 15.11.2013 se na ZÚ Bělehrad uskutečnila prezentace nového kola privatizačního procesu v Srbsku. Přítomné české podnikatele (řada z nich navštívila Srbsko v souvislosti s finále Davis Cup) seznámil s podrobnostmi budoucích privatizací ministr hospodářství Srbska Saša Radulović. Akci organizoval ZÚ Bělehrad ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Na organizaci účasti z české strany se podílela také Česká sportovní a.s.

Danou akci navštívilo 34 představitelů českých podnikatelských subjektů. Ze srbské strany byli, vedle ministra Raduloviće, přítomni také jeho poradci Jelena Miljković a Dušan Pavlović a představitelé ministerstva obchodu a telekomunikací Srbska.

Seminář zahájila velvyslankyně ČR v Srbsku Hana Hubáčková. Následně vystoupil náměstek ministra průmyslu obchodu ČR Milan Hovorka, který ve svém projevu mimo jiné vyjádřil potěšení, že sportovní akce prvořadé důležitosti, jako je finále Davis Cup, je využita také pro posílení vzájemných hospodářských vztahů.

Hlavním vystupujícím byl ministr hospodářství Srbska Saša Radulović (S.R.), který se zaměřil na priority svého ministerstva. První z nich je reforma právního rámce podnikání a to zákoníku práce, stavebního zákona, zákona o úpadku a privatizačního zákona.  Zdůraznil zásadní aspekty nových zákonů, které jsou zaměřeny zejména na zvýšení flexibility pracovního trhu, nosně u pracovníků nad 50 let (současná úprava stanoví vysoký výpočet odstupného, což vyvolává nezájem zaměstnavatelů o tyto pracovníky). Významné je též zkrácení počtu nutných povolení v rámci stavebního řízení a tím také zkrátit celkovou dobu (také zmenšit možnost korupce, který současný systém vytváří).

Hlavní částí vystoupení S.R. bylo představení principů připravované restrukturalizace a privatizace. Jedná se zejména o 153 státem vlastněných společností, které prochází procesem restrukturalizace s celkem cca 50 000 zaměstnanců. Seznam firem je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva hospodářství.

Tyto firmy nejsou funkční a kvůli absorbovaným subvencím ze státního rozpočtu přispívají k jeho deficitu. Proběhla analýza jejich stavu (tzv. „ID“ karty pro každou společnost), jelikož řada z uvedených společností nebyla schopna poskytnout ani základní důvěryhodné údaje ať již o finančních výsledcích, majetku a závazcích, nebo např. o probíhajících soudních řízeních. Zjištění ukazují, že u většiny těchto společností převažují závazky nad aktivy.

Do ledna až února 2014 by mělo proběhnout očištění firem (řešení právních vztahů k majetku, vyvedení dluhů atd). Následovat bude privatizace, která bude otevřeným procesem. Pro každý podnik bude připravena specifická forma privatizačního procesu (v úvahu připadá např. 100% nebo nákup většinového podílu, management kontrakty, nákup menšinového podílu s předkupním právem).

O možné formě bude jednáno s prvním zájemcem. Následovat bude výběrové řízení, kde po kvalifikačním kole (cílem S.R. je např. omezit či vyloučit účast firem z daňových rájů) bude jediným kritériem cena. S.R. na závěr ujistil přítomné o záměru, aby celý proces byl maximálně transparentní a vyzval české podnikatele k projevení zájmu o případné investování do Srbska.

Následovaly otázky zúčastněných českých podnikatelů. V reakcích S.R. např. upřesnil, že součástí privatizačního procesu by neměly být závazky investorů týkající se udržení zaměstnanosti. K očištění firem od přebytečných zaměstnanců by mělo dojít již v rámci vyčištění srbským státem a podpora zaměstnanosti má být řešena jinými systémy a nikoli přenášena na investory.

Dále uvedl, že cílem nového zákoníku práce bude snížit objem šedé ekonomiky (ta podle odhadů v současnosti, zejména ve formě zaměstnávání na černo, dosahuje zhruba 30% úrovně HDP). V závěrečných vystoupení paní velvyslankyně Hana Hubáčková poděkovala zúčastněným a zejména panu ministru Radulovićovi. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka vyjádřil intenzivní zájem, aby pan ministr navštívil ČR, např. v době konání mezivládního smíšeného výboru, který se bude konat ve dnech 11. a 12.12.2013 v Praze.

Komentář ZÚ:

Iniciativu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, aby byly významné sportovní události (v daném případě finále Davis Cup) spojeny s podporou ekonomických vztahů, považujeme za mimořádně přínosnou. Daných sportovních akcí se zúčastňuje řada významných českých podnikatelů, kteří přitom nejsou specializováni na danou zemi (Srbsko). To umožňuje nejen navázat nové kontakty, ale také rozšířit informace o příležitostech, které daná bilaterální relace nabízí, nové skupině podnikatelů z ČR.

Konkrétní seminář hodnotíme jako úspěšný.  Zvolené téma (iniciované ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu) bylo pro zúčastněné mimořádně atraktivní a jsme přesvědčeni, že zvýšilo povědomost o investičních příležitostech v Srbku mezi českou podnikatelskou veřejností.

Během celého „Davis Cupového“ víkendu došlo k řadě paralelních setkání mezi českými firmami a jejich srbskými partnery, zejména v sektoru dopravní infrastruktury. Spolupráci s Českou sportovní a.s. hodnotíme jako vynikající.