Velvyslanectví České republiky v Bělehradě

srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

seminar_18_6_13
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt ekonomické diplomacie: Potřeby slepých a hluchých osob - zkušenosti ČR

(Archivní článek, platnost skončena 25.06.2014.)

Dne 18.6.2013 se v prostorách ZÚ Bělehrad uskutečnil seminář „Potřeby slepých a hluchých osob - zkušenosti České republiky“. Tato akce byla realizována jako projekt na podporu ekonomické diplomacie. Seminář proběhl velice úspěšně. Jedná se o oblast, kde Česká republika rozhodně má co nabídnout a ze srbské strany existuje poptávka. Vedle proexportního rozměru měla tato akce výrazný význam rozvojový a humanitární.

Během semináře byly představeny (včetně exponátů) následující výrobci z ČR: výrobní družstvo nevidomých Spektra; výrobce majáků a informačních systémů pro nevidomé Dinasys s.r.o, výrobce zvukovodových sluchadel Anticer s.r.o. a výrobce světelných systémů pro neslyšících Kompone s.r.o. Pro účely semináře byla také vytištěna publikace v srbštině, kde byly v katalogové podobě představeny přítomné firmy a také Apex s.r.o., výrobce systému pro slepé Tyfloset. Záznam semináře je také k dispozici na stránkách srbské tiskové agentury Infobiro.

Daný seminář byl rozdělen do dvou cca dvouhodinových částí, přičemž první byla zaměřena na potřeby nevidomých a slabozrakých osob a druhá na potřeby osob neslyšících a nedoslýchavých. Seminář navštívilo přes 85 zástupců jednotlivých svazů postižených, představitelů srbského ministerstva sociálních věcí a dalších institucí, novinářů, představitelů distributorů kompenzačních pomůcek v Srbsku a zástupců dalších donorů (USAID, ZÚ Itálie a experti z Delegace EU).

Seminář zahájila velvyslankyně ČR v Srbsku H. Hubáčková, která zejména vyjádřila přesvědčení, že zkušenosti ČR a technologie u nás využívané jsou zajímavé také pro Srbsko. Zdůraznila, že problematice nevidomých a neslyšících se ZÚ Bělehrad věnuje již dlouhodobě, což mimo jiné dokladují tři malé lokální projekty realizované v posledních dvou letech.

Následovalo vystoupení náměstka ministra sociálních věcí Srbské republiky pana V. Pešiće. Ten poděkoval ZÚ Bělehrad za uskutečnění dané akce a zároveň předsedovi sdružení „Neslyšící s nadějí“ panu R. Lupoměskému za aktivní účast na veřejné debatě o návrhu zákona o znakové řeči, která byla zahájena v těchto dnech. Vyjádřil přesvědčení, že české  zkušenosti významně přispějí k vypracování kvalitního zákona v Srbsku.

Dále potvrdil, že srbské resortní ministerstvo prosazuje implementaci mezinárodních norem a standardů v oblasti péče o zdravotně postižené osoby. Přitom m.j. zdůraznil význam zřízení center pro osleplé osoby, které srbské ministerstvo zorganizovalo v posledních letech. V závěru opakoval ujištění, že tento seminář a zkušenosti z ČR budou významným přínosem pro aktivity srbských subjektů a organizací v této oblasti.

Klíčovým vystoupením této první části byl projev senátora ČR Milan Pešáka, který přítomné seznámil s vývojem organizace a systémem podpory postiženým v ČR, včetně kofinancování kompenzačních pomůcek. Představil také řadu služeb, které jsou nevidomým v ČR k dispozici. Akcentoval edukační a nácvikové činnosti, které nevidomým zvyšují samostatnost.

Předseda svazu slepých Luka Joksimović Barbut zrekapituloval historii využívání kompenzačních pomůcek v Srbsku s tím, že v současnosti se v Srbsku žádné nevyrábějí a v řadě případů není k dispozici ani překlad do srbštiny. Podpora srbského státu je, bohužel, nedostačující.

Na závěr první části byla představena bělehradská škola pro žáky s poruchou zraku Veljko Ramadanović a malý lokální projekt, který v této škole ZÚ Bělehrad realizoval v roce 2012.

Ve druhé části, věnované neslyšícím a nedoslýchavým osobám, prezentoval pan Lupoměský dopady, které má přijetí Konvence o právech invalidních osob v praxi, se zaměřením na konkrétní opatření, která byly v ČR přijata. Předseda Svazu neslyšících a nedoslýchavých Srbska, pan M. Jovanović následně potvrdil názor o nedostatečné podpoře (zejména finanční) ze strany srbského státu. Sdružení neslyšících velice špatně konkurují standardním nevládním organizacím, které často disponují odborným aparátem. Postižení sluchu navíc výrazně zhoršuje komunikační schopnosti, což se v dnešním světě „neodpouští“. Věří, že dojde k jistému zlepšení v souvislosti s připravovaným zákonem o znakové řeči. V posledním vystoupení byl ze strany představitelů školy pro žáky s poruchou sluchu v městě Kragujevac představen malý lokální projekt, který ZÚ Bělehrad letos ve škole realizuje (zřízení Montessori a somatopedického kabinetu).

Komentář ZÚ:
Daný seminář považujeme za mimořádně úspěšný. Zájem ze srbské strany byl enormní. K úspěchu akce výrazně pomohla osobní přítomnost pana senátora Pešáka. Zúčastněné podnikatelské subjekty hodnotily přínos vysoce pozitivně. Byla navázána řada slibných kontaktů a otevřeny konkrétní přímé vývozní příležitosti. Z ekonomického hlediska existuje jednoznačně prostor pro dodávky nejen kompenzačních pomůcek z ČR (již nyní používají srbští nevidomí český software do mobilních telefonů). Tento trh se i přes relativně menší rozsah vyznačuje vysokou přidanou hodnotou a prudkým technologickým vývojem.